F25B 11/00

Zařízení pro redukci tlaku zemního plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260541

Dátum: 15.12.1998

Autori: Šimánek Jiří, Šimánek Petr, Ruml Jan

MPK: F25B 11/00

Značky: redukci, zemního, tlaku, plynů, zařízení

Text:

...popsäno na příkladu provedení a podle připojeného výkresu, na němž je znézorněna sekvence zapojení jednotlivých aparátu.zařízení sestává ze speciálně upraveného výměníku ł pro nástřik metanolu propojeného potrubím s expanzní turbinou 3 spojené hřídelí s generátorem A elektrického proudu. Expanzníturbina g je propojena potrubím se separátorem § spojeným potrubím s uvolñovací nádobou É se sběrnou nádrží lg a s kondenzátorem gg. Uvolňovací...

Expanzní turbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 256335

Dátum: 15.04.1988

Autor: Schustr Pavel

MPK: F25B 11/00

Značky: expanzní, turbina

Text:

...Průměr této ucpávky je převážně větši, než je průměr labyrintové ucpávky, sloužící pro utěsněni hřidele před únikem chladného pracovniho plynu.253 335 Výhody řešení podle vynálezu spočívajív tom, že je dosaženo snížení ztráty chladného pracovního plynu labyríntovouucpàvkou pří současném omezení osových síl, působících na hřídel.Příklad uspořádání expanzní turbíny s plynovýmí ložísky a sníženou ztrátou pracovního plynu je znázorněn na...

Expanzní turbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 255137

Dátum: 15.02.1988

Autori: Mateja František, Schustr Pavel, Liška Vladimír, Vinš Martin

MPK: F25B 11/00

Značky: turbina, expanzní

Text:

...izolována, přičemž uspořádání izolace s válcovou dělicí rovinou odstraňuje nedostatky způsobené radiální cirkulaci plynu ve spojení bloků izolace a usnadňuje montáž expanzní turhiny do nízkoteplotní části. Vzhledem k tomu, že konstrukční délka tělesa rozváděče i krytu je stejná, nedochází k vzájemným posunům v důsledku tepelných dilatací.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém obrázku. Nízkoteplotní část zahrnuje pracovní kolo l...

Expanzní turbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 246659

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bláha Ludvík, Janda Jioí, Hranoš Radomír, Bagar Bronislav, Rajšner Miroslav

MPK: F25B 11/00

Značky: turbina, expanzní

Text:

...i lopatek pracovního kola, což se projeví zvýšenou účinnosti expanzní turbíny. Filtr, umístěnýv komoře nízkoteplotní části, kromě filtračního účinku, přispívá k rovnoměrnému rozdělení plynu před vstupem do šikmých usměrñovacích lopatek. Podpěry stavitelných naklápěcích segmentu radiálních kluzných ložisek umožňují nezávislým natáčenim stavěcího dorazu a stavěciho šroubu nastaveni základní ložiskové vůle s přesností 0,5 nm.Možnost přesného...

Zařízení pro regulaci tlaku plynu v ložiskové části expanzní turbiny, ohraničené ucpávkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 251126

Dátum: 11.06.1987

Autor: Schustr Pavel

MPK: F25B 11/00

Značky: tlaku, expanzní, zařízení, částí, ohraničené, ucpávkou, turbiny, plynů, ložiskové, regulaci

Text:

...pouzdra l, vytvářejicích komory 3 a 3. Pružná membrána A je v kontaktu s pružinou §, stlačovanou regulačním šroubem 2,který prochází závitem stěny pouzdra l. Do komory 3 ústí plynové vedení ll, tvořené trubkou,vycházející z prostoru gg před ucpávkou 12. Komora g je spojena plynovým vedením § s dutinou ve skříni gg. vytvořenou za horním ložiskem ll.Z komory g je vyústěno plynové vedení §, opatřené na vstupu sedlem lg, na které dosedá pružná...

Expanzní turbina

Načítavanie...

Číslo patentu: 243039

Dátum: 15.05.1987

Autor: Eervenko Jozef

MPK: F25B 11/00

Značky: turbina, expanzní

Text:

...okolí, pomocí tenkostěnnáho rotsčního profilu, způsobuje omezení tepelných toků k nízkoteplotní části. Demontovatelný spoj nízkoteplomí části ssjiešuje přístup k pracovnímu kolu a rozváděcím lopstkám,což umožňuje přesně nastavení jejich vzájemné polohy.Dále toto řesení umožňuje snadnou demontáž a montáž expsnsní turbiny ze zařízení, případně montáž nové expsnsní turhiny bez nutnosti rozpojovat vstupní e výstupní potrubí. Vynález současně...

Nízkoteplotní část expanzní turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 234425

Dátum: 01.03.1987

Autor: Schustr Pavel

MPK: F25B 11/00

Značky: část, expanzní, nízkoteplotní, turbiny

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je řešení nastavení pracovního kola oproti rozváděcím lopatkám, včetně těsnění nízkoteplotní části. Nízkoteplotní část expanzní turbíny zahrnuje hřídel, rozváděcí lopatky, ucpávky a stator s ložiskovými štíty. V ložiskových štítech (5) jsou vytvořeny válcové otvory, do kterých jsou vložena ložiska (2, 3) a nosič (7) s rozváděcími lopatkami (8). Zeslabená část nosiče tvoří vnitřní tepelný most (14). Nízkoteplotní část je nesena...