F24J 3/02

Zásobník tepla, najmä pre solárne tepelné zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252731

Dátum: 15.10.1987

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 3/02, F24D 11/00

Značky: tepla, tepelně, solárne, najmä, zásobník, zdroje

Text:

...horizontálny plošný úsek, totožný s horizontálnym plošným úsekom 12 ďalšiehoštrbinového kanála 10 je zo svojej strednej časti vyústený smerom dolu do jímky 1.4, zatial čo krajný horizontálny plošný úsek, totožný s horizontálnym plošným úsekom 6 prvotného štrbinovéh-o kanála 7 je zo svojej strednej časti, t. j. súosovo s jímkou 14, vyústený smerom hore do centrálnej šachty 15, vyvedenej z dna 3 až ponad strop 4 zásobníka. centrálnou šachtou...

Zařízení k akumulaci tepelné energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 251756

Dátum: 13.08.1987

Autor: Platell Ove Bertil

MPK: F24D 11/00, F24J 3/02

Značky: tepelně, akumulaci, energie, zařízení

Text:

...soustředující kolektory, které pracují s teplotami tekutín až do 100 OC. Dosahuje se vysoké celkové účinnosti, zejména V kombinací s nízkou teplotou vyzařovačů tepla.zařízení podle vynálezu má tyto výhody výkon zařízení lez podle potřeby zvětšitbez neúmerného zvýšení nákladů, ztráty unikáním tepla jsou tak malé, že je lze hospodárně kompenzovat například zvětšením pohlcovací plochy pohlcovače sluneční energie, a lze použít...

Zapojení pro regulaci oběhu teplonosné kapaliny v kapalinovém okruhu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237352

Dátum: 01.08.1987

Autori: Matějček Jiří, Němec Dalibor

MPK: F24J 3/02

Značky: kapaliny, teplonosné, zapojení, regulaci, okruhu, kapalinovém, oběhu

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro regulaci teplonosné kapaliny v kapalinovém okruhu slunečního kolektoru, jehož výstup je přes rozdělovací uzel spojen s vstupem prvního elektromagnetického ventilu a se vstupem druhého elektromagnetického ventilu, spojeného dále s akumulátorem, jehož výstup je spojen s výstupem prvního elektromagnetického ventilu, s vstupem expanzní nádoby a se vstupem oběhového čerpadla, jehož výstup je spojen se vstupem kolektoru, jehož výstup je...

Doskový rovinný fotometrický kolektor s priestorovou absorpciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234274

Dátum: 01.03.1987

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 3/02

Značky: priestorovou, kolektor, fotometrický, rovinný, doskový, absorpciou

Zhrnutie / Anotácia:

Doskový rovinný fototermický kolektor s priestorovou absorpciou, pozostávajúci z vane, v ktorej je uložený absorbér s priestorovou absorpciou a odovzdávaním tepla, zakrytý transparentným krytom, vytvoreným z vonkajšieho plášťa a vnútorného plášťa, kde vaňa kolektora je v smere výšky zložená z dvoch koncových segmentov a aspoň jedného stredného segmentu, spojených v styčných plochách. Riešeným problémom je vytvorenie takej stavebnicovej...

Způsob vytváření povlaku z práškového plastu na povrchu absorbéru slunečního kolektoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233628

Dátum: 01.03.1987

Autori: Chvátal Antonín, Svoboda Miroslav, Denk Karel, Zajíček Karel

MPK: F24J 3/02

Značky: povrchu, slunečního, způsob, povlaků, vytváření, plastů, absorbéru, práškového, kolektoru

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob náleží do oboru povrchových úprav kovů a řeší vytvoření povlaku na povrchu absorbéru slunečního kolektoru, který by měl dostatečnou protikorozní odolnost a současně zabezpečoval vysokou účinnost kolektoru. Podle vynálezu se toho dosáhne nanesením na povrch absorbéru, v elektrickém poli vysokého napětí, popřípadě s využitím triboelektrického efektu, vrstvy práškového plastu opatřené tmavým pigmentem tak, že se pigment buď vpraví do hmoty...

Fototermický solárny systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 234997

Dátum: 15.01.1987

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 3/02

Značky: solárny, fototermický, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Fototermický solárny systém pozostáva z aspoň jedného kolektora s priestorovou absorpciou s odovzdávaním tepla, napojeného do solárneho okruhu so zásobníkom a obehovým čerpadlom. Riešeným problémom je zhospodárnenie konštrukcie solárneho systému, čo sa dosahuje tým, že jeho zásobník (1) tepla je vo svojej hornej časti opatrený príklopom (2) s expandérom (3) a nátrubkom (4), prepojeným s kompenzačným vakom (5), zatiaľ čo v spodnej časti...

Vzduchotesný kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 234954

Dátum: 15.01.1987

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 3/02

Značky: kolektor, vzduchotesný

Zhrnutie / Anotácia:

Vzduchotesný kolektor solárneho žiarenia na fototermálnu konverziu, pozostávajúci hlavne z plochého či rúrkového absorbéra solárneho žiarenia, uloženého vo vani kolektora. Riešeným problémom je možnosť utesnenia vonkajšieho povrchu kolektora bez toho, aby jeho transparentný kryt, prípadne iné časti pri teplotných rozdieloch, vyvolávajúcich tlakové zmeny vnútorného priestoru kolektora, neboli nadmerne namáhané. To sa dosahuje usporiadaním...

Kolektor

Načítavanie...

Číslo patentu: 234953

Dátum: 15.01.1987

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 3/02

Značky: kolektor

Zhrnutie / Anotácia:

Kolektor solárneho žiarenia, pozostávajúci z vane, do ktorej je vložený absorbér a vyústená aspoň jedna vtoková hubica, kde vaňa je zvonku opatrená transparentným krytom. Riešeným problémom je čiastočné zníženie tepelných strát kolektora, čo sa dosahuje tým, že vtoková hubica (7), či hubice (7) sú vyústené do aspoň jedného priečneho vtokového kanálu (4), vytvoreného v transportnom kryte (3) z jeho vnútornej strany v stredných častiach jeho...

Kolektorová tepelnoizolačná vaňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 234149

Dátum: 01.10.1986

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 3/02

Značky: kolektorová, vaňa, tepelnoizolačná

Zhrnutie / Anotácia:

Kolektorová tepelnoizolačná vaňa je vhodná najmä pre doskový rovinný fototermický kolektor s priestorovou absorpciou a premenou solárneho žiarenia na teplo. Vaňa pozostáva z izolačného telesa, v ktorom je vtokový kanál a vývodný kanál teplonosného média. Riešeným problémom je vytvorenie takej konštrukcie vane, ktorá by umožnila mechanizáciu zaformovania a odformovarnia jej izolačného telesa. To sa dosahuje tým, že izolačné teleso (1) je medzi...

Vakuová slnečná pec

Načítavanie...

Číslo patentu: 234107

Dátum: 01.10.1986

Autor: Šrámek Vladislav

MPK: F24J 3/02

Značky: slnečná, vakuová

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vakuovej slnečnej pece pozostávajúcej zo slnečného transformátora tvoreného dvomi koaxiálne usporiadanými konfokálnymi paraboloidmi navzájom pevne spojenými, ktorých k sebe privrátené plochy sú reflexné, kde vo vrchole väčšieho z oboch paraboloidov, umiestneného na sekundárnej strane, je výstupný otvor, pričom takto usporiadaný slnečný transformátor je na primárnej strane priehladne utesnený, tvorí k vrcholu väčšieho paraboloidu s...

Sluneční plastový ohřívač média

Načítavanie...

Číslo patentu: 229757

Dátum: 01.05.1986

Autori: Kadava Milan, Horn Jiří, Fait Jiří, Pech Jaroslav, Brouček Jan

MPK: F24J 3/02

Značky: plastový, ohřívač, sluneční, media

Zhrnutie / Anotácia:

Sluneční plastový ohřívač média tvořený sendvičovým panelem /6,/, v němž pod vnější kompaktní vrstvou je soustav kanálků/4/, vyznačený tím, že cirkulační kanálky /4/, které v podstatě rovnoběžně probíhají v jádru o nepravidelné a dezorientované buněčné struktuře v celé ploše panelu /6/, v němž jsou přímo vytvořeny, jsou na obou koncích zaústěny do sběračů /5/, přičemž na vnější kompaktní vrstvě panelu /6/ jsou vertikálně členěné výstupky /3/.

Nádrž pro akumulaci slunečního tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 228757

Dátum: 15.04.1986

Autori: Škaloud Jan, Doležílek Bohumil

MPK: F24J 3/02

Značky: tepla, akumulaci, nádrž, slunečního

Zhrnutie / Anotácia:

Nádrž pro akumulaci slunečního tepla je určena k dlouhodobé akumulaci tepla získaného ze slunečních kolektorů a umožňuje využití tohoto tepla v topném období. Nádrž tvoří plastový vak, spočívající na vrstvě izolačních tvárnic. Vak je obklopen válcovou vrstvou obvodových tepelně izolačních tvárníc a shora je krytý lehkými izolačními rohožemi. Nádrž je uzavřena plovoucím uzávěrem, který je v límci vaku. Plastový vak získá definitivní tvar až po...