F24J 3/00

Zemný výmenník tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7494

Dátum: 01.07.2016

Autori: Gottwald Michal, Lukáč Vladimír

MPK: F28D 20/00, F24J 3/00

Značky: zemný, tepla, výmenník

Text:

...potrebné ďalej opisovať. Na zjednodušenie tiež nie sú takéto prostriedky znázornené na výkresoch.Z hľadiska zvýšenia účinnosti odovzdania tepla výmenníkom l zo alebo do zeminy je výmenník l vybavený prvkami na zväčšenie celkovej vonkajšej aktívnej plochy výmenníka l. Takéto prvky sú v tomto príklade vytvorené vo forme lamiel Q usporiadaných v smere osi rúrkového telesa g. Ide v podstate o prvky tvaru plutvy, ktoré sú umiestnené na rťrkovom...

Tepelný kavitačný generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7341

Dátum: 02.02.2016

Autor: Tkáčik Tomáš

MPK: F24J 3/00

Značky: tepelný, generátor, kavitačný

Text:

...použitia vodou chladeného motora Q so zónovým Ventilom á aj cez jeho chladiaci okruh, l 0na vstupnú armatúru Z vody na kavitačný valec 2, ale aj priamo na vstupnú armatúru Z, pri tomto použití je ešte nutné použiť termostat na ovládanie presmerovávania prietoku zónového Ventilu Q,- V prípade použitia motora Q, ktorý je chladený vzduchom, je regulačný ventil Q spojený priamo so vstupnou armatúrou l, zónový ventil Q a termostat nie je...

Energetický systém budovy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6461

Dátum: 02.08.2013

Autor: Šustek Zdenko

MPK: E04B 1/76, E04D 13/18, F24F 5/00...

Značky: budovy, energeticky, systém

Text:

...a so zabudovaným odvlhčovačom odstraňuje taktiež potenciálne pary v uzatvorenej aktívnej vzduchovej medzere.Kolektorová stena je konštmkčný systém, ktorého idea vychádza z principu akumulácie tepla zo slnečného žiarenia ajeho následnej distribúcii do priestoru aktívnej vzduchovej medzery. Počas chladnej časti dňa (v noci) jej akumulačná stena dístribuuje naakumulované teplo do regulátora prúdenia vzduchu. Vetracie klapky sú uzavreté, čim sa...

Spôsob na rekuperáciu energie pri stláčaní plynu kompresorom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15941

Dátum: 27.12.2010

Autor: Janssens Stijn Jozef Rita Johanna

MPK: F04D 29/58, F04C 29/04, F04B 39/06...

Značky: kompresorom, stláčaní, spôsob, rekuperáciu, energie, plynů

Text:

...pulzácie alebo pumpovania, takže sa môže vyskytnúť obrátenie toku plynu cez kompresorový prvok, ked kompresorový prvok prechádza do stavov mimo jeho pracovnej oblasti teploty, tlaku a rýchlosti. Podobne, pre každý kompresorový prvokskrutkového typu. jestvuje určitá pracovná oblasť teploty, tlaku a rýchlosti, mimo ktorej nemôže byt kompresorový prvok použitý.0028 Vynález teda ponúka možnost použit kompresorový prvok v rámci jeho optimálnej...

Spôsob výmeny zemskej energie medzi zemským telesom a výmenníkom energie a systém na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286380

Dátum: 30.07.2008

Autor: Hildebrand Hans

MPK: F28D 1/00, F24J 3/00

Značky: energie, zemskej, systém, vykonávanie, medzi, výmenníkom, výměny, spôsob, zemským, telesom

Zhrnutie / Anotácia:

Systém na vykonávanie spôsobu výmeny energie medzi zemským telesom a výmenníkom energie, v ktorom výmenník (2, 2a) energie je spojený cez vedenie (10) dopredného prúdu a vedenie (14) spätného prúdu na obehovú vodu s výmenníkom (18) zemskej energie, ktorý má najmenej jedno tepelne izolované potrubie (20, 20a, 20b) dopredného prúdu v hlavnom vrte (22), pričom potrubie (20, 20a, 20b) dopredného prúdu je obklopené v hlavnom vrte (22) rozdeľovacím...

Zariadenie na odoberanie alebo odvádzanie tepla s tepelným prepojením so zemou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 280

Dátum: 18.01.2003

Autor: Waterkotte Klemens

MPK: F24J 3/00

Značky: zariadenie, zemou, odvádzanie, odoberanie, prepojením, tepla, tepelným

Text:

...rovnako ako zpraxe taktiežznáme zvárané alebo letované spoje medzi dielcami, sú pri zarážani chúlostivéa majú sklon ku pretrhnutiu a s tým Spojenými netesnostami. Rezanie závitov. zváranie alebo tetovanie všetko vedie ku nepriaznivým lokálnym zmenám štruktúry a tvrdosti materiálu dielcov drieku sondy a tým k potenciálnym slabýmmiestam, z ktorých môžu skôr alebo neskôr vychadzat trhliny alebo zlomy.0007 Úlohou predloženého vynálezu je...

Rekuperační zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 253797

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kadaňka Bohumír, Tajovský Miloš

MPK: F24J 3/00

Značky: zařízení, rekuperační

Text:

...É spojen se směšovací nádrží Ä. za výměníkem g je V potrubí g lázně 5 uzavírací ventil lg. Před ventilem lg je na potrubí 2 lázně Q napojeno vratné potrubí ll s ventilem lg. V potrubí 2 je instalováno čerpadlo lä k čerpání lázně Q ze směšovací nádrže Ä přes výměník E tepla. Ohřívaná Voda je vedena potrubím lg. Pro vyprazdňování barvicího kotle A po barvení je využíváno tepelné energie barvicí lázně.Po skončeném barvení zůstává ventil li...

Zařízení pro využití tepelné energie z mléka a biosolární tepelné energie k ohřevu teplonosného média k dalšímu využití

Načítavanie...

Číslo patentu: 238015

Dátum: 15.10.1987

Autori: Andert David, Hosnédl Oldřich, Andert Antonín, Skřivan Vlastimil

MPK: F24J 3/00

Značky: dalšímu, teplonosného, zařízení, biosolární, využití, media, mléka, energie, ohřevu, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro využití tepelné energie z mléka a biosolární tepelné energie, k ohřevu teplonosného média k dalšímu využití, je charakterizováno zvláště propojením zásobníku chladiva /1/ s expanzním ventilem /10/ chlazení mléka, který je dále napojen na výparník /11/ chlazení mléka, jenž je dále spojen s kompresorem /8/, zatímco výparník /11/ chlazení mléka je spojen s akumulátorem ledové vody /24/, který je spojen s oběhovým čerpadlem /13/ pro...

Zařízení pro využití tepelné energie z mléka a biosolární tepelné energie k ohřevu teplonosného média k dalšímu využití

Načítavanie...

Číslo patentu: 238003

Dátum: 15.10.1987

Autori: Andert Antonín, Hosnédl Oldřich, Skřivan Vlastimil, Andert David

MPK: F24J 3/00

Značky: ohřevu, energie, využití, zařízení, biosolární, media, teplonosného, mléka, dalšímu, tepelně

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro využití tepelné energie z mléka a biosolární tepelné energie k ohřevu teplonosného média k dalšímu využití je charakterizováno zvláště propojením zásobníku chladiva /1/ přes elektromagnetický ventil /2/ chlazení vzduchu, spojeného s expanzním ventilem /3/ chlazení vzduchu, který je propojen s výparníkem /4/ chlazení vzduchu, spojeným s kompresorem /8/, a zároveň zásobník chladiva /1/ je také spojen přes elektromagnetický ventil /9/...

Zařízení pro třístupňový ohřev teplé užitkové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 249569

Dátum: 15.04.1987

Autor: Skokan Vladimír

MPK: F24J 3/00

Značky: užitkové, třístupňový, zařízení, ohrev, teplé

Text:

...vody. Soustřeďěním všech tří stupňů ohřevu užiťkové vody do předávaoí stanice se zjednodušěí provedení celého zařízení, odpadnou požadavky na nárokování dalšího místa v budově a bude umožněna kvalifikované obsluha celého zařízení v rámci společné obsluhy v předávaeí stanici.- 2 249 559 Vynález e jeho účinky jsou blíže vysvětleny popisu příkladu jeho provedení pomocí výkresu, ktorý představuje schéma zařízení pro třístupňový ohřev teplé...

Zařízení pro zpětné získávání tepla z teplých odpadních vod, pro předohřev užitkové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 249386

Dátum: 12.03.1987

Autor: Skokan Vladimír

MPK: F24J 3/00

Značky: tepla, teplých, zpětné, získavání, užitkové, zařízení, predohrev, odpadních

Text:

...odvaděcího potrubí u dna. zabránění vysátí vody z nádrže při zahlcení odvodního potrubí je provedeno zavdušñovacím ventilem v nejvyšším místě odvodu. Usazený kal u dna nádrže je vypustitelný bez přídavného zařízení hydrostatickým tlakem sloupce vody V nádrži otevřením šoupěte na výpusti z nádrže. Zařízení podle vynálezu nevyžaduje žádný příkon energie, je dobře čistitelné proudem tlakové vody z vodovodu po odklopení víka, vyžaduje malé...