F24J 2/38

Štvorkvadrantový senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7332

Dátum: 07.01.2016

Autori: Vagaská Alena, Matisková Darina, Balara Milan

MPK: H01L 31/055, F24J 2/38

Značky: detekcie, štvorkvadrantový, zdroja, žiarenia, polohy, senzorický, systém

Text:

...a senzory žiarenia. Štvorkvadrantový senzorický systém detekcie polohy zdroja žiarenia je zariadenie, ktorého podstata spočíva v tom, že je tvorený sústavou minimálne štyroch snímačov (senzorov), ktoré sú umiestnené na stranách dvoch (napr. obdlžnikových) prepážiek, ktorých roviny sú navzájom kolmé. V tomto usporiadaní je maximálna hodnota výstupov zo senzorov dosiahnutá vtedy, ked pozdĺžne osi prepážok smerujú presne na zdroj žiarenia. V...

Senzorický systém detekcie polohy žiarenia s dvomi snímačmi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7326

Dátum: 07.01.2016

Autori: Hrehová Stella, Balara Milan, Matisková Darina, Kotus Martin, Vagaská Alena

MPK: F24J 2/38, H01L 31/055

Značky: systém, snímačmi, žiarenia, polohy, senzorický, dvomi, detekcie

Text:

...doskou, priehradkou, senzormi žiarenia, transparentným krytom, tvarovacím blokom, mnohokanálovým komunikačným spojom a ďalšími spojmi. K základovej doske je pripevnená priehradka, po ktorej stranách sú umiestnené senzory žiarenia upevnené na základovej doske. Na nej je pripevnený tvarovací blok a z neho vystupujúci nmohokanálový komunikačný spoj. Na základovú dosku, s priehradkou a senzormi žiarenia je nasunutý a upevnený...

Solárne zariadenie na zvýšenie energetických prínosov fotovoltických a fototermických systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: 288300

Dátum: 22.07.2015

Autori: Župa Ján, Župa Peter, Župa Jaroslav, Tóbik Ján

MPK: H02S 30/20, F24J 2/38

Značky: energetických, zariadenie, prínosov, zvýšenie, fotovoltických, fototermických, solárne, systémov

Zhrnutie / Anotácia:

Solárne zariadenie je charakteristické tým, že zrkadlové plochy (1) majú proti aktívnym plochám (2) solárnych panelov (3) upevnených na nosnej fixnej konštrukcii (15) nastaviteľný uhol sklonu tak, že horný okraj (4) odrazenej plochy (5) slnečného žiarenia od zrkadlovej plochy (1) sa kryje s hornou hranou (6) aktívnych plôch (2) solárnych panelov (3), zrkadlové plochy (1) sú naklápateľné okolo horizontálnej osi na otočných závesoch (9)...

Sonda na snímanie kolmého slnečného žiarenia a spôsob snímania

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6945

Dátum: 04.11.2014

Autori: Mihalčová Janka, Rimár Miroslav, Jurko Jozef, Kuna Štefan

MPK: F24J 2/38, G01K 1/16, G01S 3/78...

Značky: spôsob, sonda, snímanie, žiarenia, snímania, slnečného, kolmého

Text:

...odrazenej zložky pre riadiaci systém, ktorý za dostatočného slnečného žiarenia spustí otáčanie solárnych alebo fotovoltických panelov ku kolmému dopadu slnečných lúčov. Kolmé slnečné žiarenie sa zaznamená vnútomým snímačom slnečného žiarenia.V dôsledku optimálneho otočenia panelov kolmo na slnko je možé zvýšiť množstvo získanej energie prostredníctvom solárnych alebo fotovoltických panelov V rozmedzí 20 - 40 v závislosti od lokality...

Solárne zariadenie na zvýšenie energetických prínosov fotovoltických a fototermických systémov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5784

Dátum: 06.07.2011

Autori: Župa Jaroslav, Tóbik Ján, Župa Ján, Župa Peter

MPK: F24J 2/38, H01L 31/045

Značky: prínosov, systémov, fototermických, energetických, zvýšenie, fotovoltických, solárne, zariadenie

Text:

...umiestnených v radoch na fixných konštrukciách tak, že zrkadlové plochy vytvárajú s aktivnymi plochami solámyeh panelov tvar písmena V, a s neaktívnyrni plochami A využijúc už zabudované konštrukcie týchto systémov pričom homé hrany zrkadlových plôch a fotovoltiekých systémov môž u byť na jednej osi.Prehľad obrázkov na výkresochNa pripojených obrázkoch je znázomené vyhotovenie solárneho zariadenia, kde na obr. 1 je schernaticky znázornená...

Sústava fotovoltaických článkov na paneloch s polohovaním

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5284

Dátum: 05.11.2009

Autor: Jůza Michal

MPK: H01L 31/052, F24J 2/38

Značky: článkov, fotovoltaických, sústava, paneloch, polohovaním

Text:

...ústrojenstvo je tu vytvorené ako lineárny elektropohon 3, prepojený pohonnou mechanickou väzbou 31 s pohyblivou nosnou konštrukciou 2 a prepojený ovládacou väzbou 41 s riadiacim ústrojenstvom 4. V každej dvojici stojanov 11, 12 rozdielnych výšok je vyšší stojan 12 vytvorený ako plošná trojuholníková konštrukcia s dvomi vrcholmi pri zemí a tretím vrcholom vo výške, zatial čo nižší stojan 11 je vytvorený ako ihlan s trojuholníkovou...

Zařízení pro využití sluneční energie stavitelnými zrcadly

Načítavanie...

Číslo patentu: 242002

Dátum: 15.09.1987

Autori: Von Der Heide Hans, Esselborn Reiner

MPK: F24J 2/38, F24J 2/10

Značky: energie, využití, zrcadly, stavitelnými, zařízení, sluneční

Text:

...je poháněno teleskopickou hřídelí 5 obr. 8, s kardanovými klouby 6 od hlavního hřídele 14 pohybového mechanismu. Zkreslení rotačního pohybu, které vzniká u kardanova kloubu převodem na Iosu s úhlem S, je tvořeno stejným zákonem, jako sledování rektascence Slunce z osy rotace,jež svírá s osou Země týž úhel d. Různý úhel p pak vzniká otáčením vodrorolvného hřídele 4 se zrcadlý, podle výšky Slunce nad obzorem, jež zprostředkuje kladka 13...