F24H 9/12

Konštrukčná skupina pre zostavenie vykurovacieho telesa

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13502

Dátum: 23.10.2010

Autor: Diethelm Roland

MPK: F24D 19/02, F24D 3/12, F24H 9/12...

Značky: tělesa, skupina, vykurovacieho, zostavenie, konštrukčná

Text:

...dosky plošného elementu.Zvláštnu výhodu uskutočnenia podľa vynálezu je možné vidieť za prvé V priestorovo úspornom vytvorení a za. druhé v možnosti flexibilného reagovania na prípojky vykurovacieho média upravené V mieste pripevnenia, čo zjednodušujepredovšetkým prvú montáž V mieste pripevnenia.V dôsledku vytvorenia podľa vynálezu sú prípojky na strane rúrkového registra pre pripojenie vykurovacieho telesa k systému vykurovacieho média...

Vykurovacie zariadenie s funkciou čiastočného zaťaženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9160

Dátum: 28.05.2009

Autor: Edelmann Dieter

MPK: F24H 9/12

Značky: čiastočného, vykurovacie, zaťaženia, zariadenie, funkciou

Text:

...s prípojnou armatúrou pri funkcii čiastočného zaťaženia a ktoré je možné vyrábať s malými nákladmi. Tak sa môžu výhodne vylúčiť chyby z pripájania, ktoré zhoršujú funkciu čiastočného zaťaženia.0006 Podľa vynálezu je táto úloha vyriešená znakmi nároku l. Uprednostnené tvary uskutočnenia vynálezu sú obsiahnuté v príslušných nárokoch 2 až 6.0007 Vykurovacie teleso podľa vynálezu obsahuje prípojnéarmatúry V dolnom rohu viacradového...

Vykurovacie teleso s funkciou čiastočného zaťaženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20310

Dátum: 09.04.2008

Autori: Schönberger Markus, Fonfara Harald

MPK: F24H 9/12

Značky: těleso, čiastočného, zaťaženia, funkciou, vykurovacie

Text:

...stenu vo zvislom alebo Vodorovnom usporiadaní, ktoré pozostáva, alebo ktorá pozostáva najmenej z dvoch vykurovacích panelov a z prívodného pripoja a z pripoja spätného toku na pripojenie na sieť vykurovacieho systému, pričom najprv je pretekanýk vykurovať sa majúcemu. priestoru privrátený vykurovací panela potom za ňou usporiadaný vykurovací panel (usporiadané vykurovacie panely), pričom medzi týmito vykurovacím panelmi na každon 1 hornont...

Vložka pre vrstvový zásobník teplej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10041

Dátum: 03.12.2007

Autor: Kraus Martin

MPK: F28D 20/00, F24H 9/12

Značky: vrstvový, vložka, teplej, zásobník

Text:

...spotrebiča priamo cez vložku do ohrevu, pričom tá druhá ochladená časť, ktorá v podstate zodpovedá množstvu vody pôvodne odobratemu v hornej vložke, je zase vrstvená cez otvory dolnej vložky do zásobníka.0016 Podľa vynálezu vykazuje pomer súčtu prietokových prierezov otvorov kprietokovým prierezom jedného zaspoň dvoch prienikov, resp. prítoku alebo odtoku vložky hodnotu medzi 1,0 a 1,5. Týmto sa dosahuje prívod, resp. odvodzásobníkovej vody s...

Vykurovacie teleso s funkciou čiastočného zaťaženia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9159

Dátum: 12.07.2006

Autor: Fonfara Harald

MPK: F24H 9/12

Značky: těleso, funkciou, čiastočného, vykurovacie, zaťaženia

Text:

...znaku ľubovoľne realizovať obojstranne alebo jednostranne.0008 V dalšom bude tento vynález bližšie objasnený pomocou na výkresoch znázornených obrázkov. Pritom sa ukážu ďalšieobr. 1 dvojradové ploché vykurovacie teleso V rozloženom stave obr. 2 priečne rozrezanú dolnú časť tohto vykurovaciehoobr. 3 schematicky vykurovacie teleso a čiastočne v reze,s prívodom do prípojnej súpravy aobr. 4 schematicky vykurovacie teleso a čiastočne v...

Viacnásobné vyhrievacie teleso, najmä ploché vyhrievacie teleso

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4708

Dátum: 28.09.2005

Autori: Weigl Peter, Schmid Paul, Schneider Oliver, Blab Reinhard, Edelmann Dieter

MPK: F24H 9/12

Značky: ploché, viacnásobné, těleso, vyhrievacie, najmä

Text:

...a kvapalného média do niektorej z dosiek vyhrievacieho telesa.0008 Podľa ďalšieho zvláštneho spracovania vynálezu je v tvarovom dieli uvažovaný otvor, ktorý dovoľuje výmenu plynného média medzi doskami vyhrievacieho telesa, avšak zabraňuje prenikaniu kvapalného média medzi doskami vyhrievacieho telesa. D 009 Zvlášť výhodné je uvažovať s tým, že tvarované diely možno ukladať s tvarovým a/alebo silovým stykom do otvorov V oporných...

Pripájací a spojovací modul, najmä pre vykurovacie zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18835

Dátum: 15.07.2005

Autori: Laubmann Gerhard, Salg Frank, Hiegemann Markus, Spahn Hans-josef, Ruf Andreas, Braun Thomas, Peters Bernard, Saunus Christian

MPK: F24H 9/12, F24H 9/14

Značky: zariadenia, modul, pripájací, spojovací, vykurovacie, najmä

Text:

...žliabok. Po spojení oboch dielov modulu sa teda vnútripripájacieho a spojovacieho modulu vytvorí kruhová trubica.-3 0011 Podľa znakov závislého nároku 3 sú pripájacie hrdlá na pripojeniesúčastí, ktoré vedú fluidum, integrovanou súčasťou dielov modulu.0012 Podľa znakov závislého nároku 4 pozostáva pripájací a spojovací modul prevažne z dráh prúdenia, pripájacích hrdiel a vystužovacích rebier. To má za následok, že sa hromadeníe materiálu...

Elektrický adaptér na kvapalinové radiátory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2119

Dátum: 13.04.1999

Autori: Nedbálek Ladislav, Horváth Imrich

MPK: F24H 1/38, F24H 9/12

Značky: kvapalinové, adaptér, radiátory, elektricky

Text:

...Q a podľa obr.3 z hornej príruby 11 a spodnej príruby 12, ktoré sú vzájomne rozoberateľne spojené prostrednictvom štyroch skrutkových spojov g Na plášť ohrievača 12 g je pripevnená z jednej strany vstupná rúrka Q, ktorá je určená na prívod kvapaliny z radiátora § a z druhej strany vyústovacia rúrka §, ktorá je určená na odvedenie kvapaliny. Vo vnútri ohrievača 1 je uložené výhrevné teleso 2, ktorý je zložené z vyhrievacej špirály 21,...

Zásobník teplé užitkové vody s usměrňovací trubkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 258760

Dátum: 16.09.1988

Autor: Palčík Jiří

MPK: F24H 9/12, F24D 17/00

Značky: teplé, usměrňovači, zásobník, užitkové, trubkou

Text:

...teplé vody tak, aby byl obsah naakumulované vody plně využít. IPříkladné provedení je znázorněno na výkrese. Obr. 1 znázorňuje-uzavřený systém rozvodu teplé užitkové vody bez odběru teplé vody systémem.Obr. 2 znázorňuje otevřený systém rozvodu teplé užitkové vody s odběrem teplé vody zeobr. 3 znázorňuje směry proudění v zásobníku l při uzavřeném systému teplé .užitkové vody. Iobr. 4 znázorňuje detail proudění v zásobníku s usměrñovací...