F24H 6/00

Infrakeramická vykurovacia jednotka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5764

Dátum: 06.06.2011

Autori: Spisák Steve, Hollý Karol, Štefanco Peter

MPK: F24H 6/00, F24H 3/00

Značky: infrakeramická, jednotka, vykurovacia

Text:

...elementov. V každej časti vnútra vykurovacej jednotky a na plášti vykurovacej jednotky je umiestnený snímač. Na plášti vykurovacej jednotky je umiestnená nádrž na vodu s prívodom studenej vody a odvodom teplej úžitkovej vody a vonkajšou izoláciou. Odvod teplého vzduchu, prívod vzduchu izbovej teploty a ventilátor , snímač, prívod studenej vody, odvod teplej vody sú napojené na riadiacu jednotku cez snímaciu a vyhodnocovaciu jednotku. Riadiaca...

Zariadenie na súčasný ohrev vody a vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3989

Dátum: 03.11.2004

Autori: Nagy Peter, Nagy Miroslav

MPK: F24H 6/00

Značky: zariadenie, vzduchu, súčasný, ohrev

Text:

...Aj z tohto je zrejmá vysoká variabilita predloženého riešenia, ktoré si nevyžaduje žiadne špeciálne konštrukčne riešenia, pretože v maximálnej miere využíva všetky doteraz známe poznatky z oblasti vykurovania produkcie teplej vody, len ich využíva novým, neporovnateľne úspornejším spôsobom.Teleso 1 kotla na rozdiel od súčasného stavu techniky má na svojej homej časti 7 otvory. Tieto slúžia na priechod horúceho vzduchu z vnútomého objemu...