F24H 1/22

Ohrievač vody z plastového materiálu odolného proti tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 285784

Dátum: 11.07.2007

Autor: Marchetti Ruggero

MPK: F24H 1/18, F24H 1/20, F24H 1/22...

Značky: proti, odolného, materiálů, tlaku, plášťového, ohrievač

Zhrnutie / Anotácia:

Ohrievač vody (1) vyrobený z plastového materiálu, ktorého plášť (2) pozostáva z dvoch plášťových polovíc (2a, 2b) a je vybavený otvorom (5) na vloženie elektrického vyhrievacieho prvku (3). Každá polovica (2a, 2b) plášťa (2) je na obvodovom okraji (9) vybavená spojovacími prostriedkami (10a, 10b), ktoré do seba zapadajú a spoločne tvoria pás s vysokou odolnosťou. Obidve plášťové polovice (2a, 2b) sú vybavené radiálnymi výstužnými prvkami (8),...

Špirálový tepelný výmenník s rebrami a kotol vybavený týmto výmenníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6622

Dátum: 19.03.2004

Autor: Kerautret André

MPK: F24H 1/22, F28D 7/00, F28F 1/24...

Značky: tepelný, špirálový, vybavený, výmenník, týmto, kotol, rebrami, výmenníkom

Text:

...teleso 1 (obr. 1) alebo l (obr. 2), V homej časti ktorého je namontovaný horák 2, tu s obráteným plameňom, a v základni ktorého je umiestnená komora 3na rekuperáciu kondenzátov, a ktorý je tu vybavený odtokom 4 pre tieto kondenzáty a odvodom0016 V telese 1, 1 sa nachádza špirálový rúrkový tepelný výmenník 6 (obr. l) alebo 6 ° (obr. 2) s rebrami, ktorý bude ďalej podrobne opísaný.0017 Okolo telesa 1, l je tu vytvorený tekutinový plášť 7,...

Teplovodný kotol na tuhé palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3715

Dátum: 03.02.2004

Autor: Tomášek Albert

MPK: F24H 9/00, F24H 1/22

Značky: kotol, teplovodný, tuhé, paliva

Text:

...3715 Unej časti dutej kovovej vložky 1. Na účely predĺženia cesty spalín do neznázorneného komína zasahuje do spalinovej komory 5 známy usmerňovač 51 spalín. Na spalinovú komoru 5 je napojený zbiehajúci sa spalinový nadstavec 52,na ktorý sa pripája odvod spalín do komína.V spaľovacom priestore 4 je usporiadané duté klenbovité teleso 40, ktorého dutina je prepojená s vodným plášťom 12 v prednej stene 14 dutej kovovej vložky 1 a súčasne, na...

Kotol ústredného kúrenia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2956

Dátum: 11.09.2001

Autor: Kriššák František

MPK: F24D 3/00, F24H 1/22, F24D 3/02...

Značky: kotol, kúrenia, ústredného

Text:

...zvislou stredovou rovinou. Na obr. č. 2 je pohľad do žiarovej komory kotla. Oba obrázky sú nakres lené bez čistiacich diverok pred žiarovou komorou.Kotlové teleso 1 kotla ústredného kúrenia podľa ÚV č.562 má boky predĺžené ako duté kapsy gna oboch stranách žiarovej komory g do úrovne horného okraja zásobníka ípaliva. Kotlové teleso 1 je ďalej zavedené v tvare vodorovnej dutej platne - knihy gdo spodnej časti žiarovej komory gtak, že medzi...

Kotol ústredného kúrenia na drevené piliny

Načítavanie...

Číslo patentu: U 562

Dátum: 07.09.1994

Autor: Kriššák František

MPK: F24H 1/22, F24D 3/02

Značky: piliny, kotol, ústredného, kúrenia, dřevěné

Text:

...pás 2 jeaspoň v dvoch bodoch spojený s podstavcami 2. Veľká dymová komora 4 je o patrená odnímateľným zadným krytom g. Malá dymová komora á je opatrená odni mateľným predným krytom g. Žiarová komora 6 má čistiace dvierka ä, prístupnéDo priestoru pod žiarovou komorou 6 sa zasúva zásobník 7 paliva, naplnený palivom 18, ktorým sú utlačeně drevené piliny s prieduchom Ř v nich, vedúcim vodorovne od obmedzovača Q prívodu vzduchu do stredu...

Plynový kotel s hořákem

Načítavanie...

Číslo patentu: 276975

Dátum: 18.11.1992

Autor: Metz Peter

MPK: F23N 3/00, F24H 9/20, F24H 1/22...

Značky: plynový, hořákem, kotel

Teplovodní kotel pro spalování tuhých paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 246715

Dátum: 15.12.1987

Autori: Pukl Miloš, Lach Vladimír

MPK: F24H 1/22

Značky: tuhých, teplovodní, palív, spalování, kotel

Text:

...při obou provedeních je průřez kanálů kruhový, čtvercový či jiný. Soustava teplosměnných kanálů 9, 13 je nejlépe patrna z obr. 2. Pod soustavou teplosměnných kanálů 9, 13 je v zadní části tělesa 1 kotle uspořádán spalinový kanál 20, který ve své přední spodní části přechází v dohořívací prostor 18. Tento dohořívací prostor 18 je ve své spod-ní částí opatřen katalyzačními šamotovými tvarovkami 10,12. Přední katalyzační šamotová tvarovka...