F24H 1/20

Elektródový kotol so širokým rozsahom regulácie výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7216

Dátum: 04.08.2015

Autor: Gabriel Jaroslav

MPK: F24H 1/20, F24H 9/20, F22B 1/30...

Značky: rozsahom, regulácie, kotol, výkonu, elektródový, širokým

Text:

...známe elektródové kotly pozostávajú z potrubia na odvod vody,vonkajšej elektródy, tieniaceho valca z nevodivého materiálu, vnútornej elektródy a z potrubia na prívod vody. Podstatou navrhovaného technického riešenia je, že elektródový kotol so širokým rozsahom regulácie výkonu má svoj tieniaci valec z nevodivého materiálu V hornej časti vybavený kužeľovým nástavcom tieniaceho valca. Takto upravený tieniaci valec z nevodivého materiálu...

Ohrievač vody z plastového materiálu odolného proti tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 285784

Dátum: 11.07.2007

Autor: Marchetti Ruggero

MPK: F24H 1/22, F24H 1/18, F24H 1/20...

Značky: odolného, tlaku, ohrievač, proti, plášťového, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Ohrievač vody (1) vyrobený z plastového materiálu, ktorého plášť (2) pozostáva z dvoch plášťových polovíc (2a, 2b) a je vybavený otvorom (5) na vloženie elektrického vyhrievacieho prvku (3). Každá polovica (2a, 2b) plášťa (2) je na obvodovom okraji (9) vybavená spojovacími prostriedkami (10a, 10b), ktoré do seba zapadajú a spoločne tvoria pás s vysokou odolnosťou. Obidve plášťové polovice (2a, 2b) sú vybavené radiálnymi výstužnými prvkami (8),...

Vykurovacie zariadenie s najmä jedným akumulačným zásobníkom prípadne kombinovaným zásobným kotlom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1524

Dátum: 26.09.2003

Autori: Grau Horst-edwin, Von Gradowski Bernhard

MPK: F24H 1/20, F28D 20/00

Značky: kombinovaným, akumulačným, najmä, kotlom, jedným, zásobníkom, zariadenie, případně, zásobným, vykurovacie

Text:

...navrhnutý uzatvárací poklop,vybavený prepúšťacím otvorom, najjednoduchšie na spôsob zátky s vyvítaným otvorom. Tým sa dá veľmi jednoduchým spôsobom zabrániť tomu, aby s rastúcou teplotou v spodnom priestore kotla už hned stúpalo príliš veľa vody s ešte príliš nízkou úrovňou teploty a dostávala sa do horného akumulačneho priestoru kotla. Alternatívne sa to dá dosiahnuti pomocou termostatu osadeného na stúpaciu rúrku, čo je ale drahšie než...

Ohrievač vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2892

Dátum: 11.06.2001

Autori: Čech Karel, Hlavačka Marian, Hlavačka Miroslav, Hlavačka Igor

MPK: F24H 1/20, F24H 1/00, F24H 1/16...

Značky: ohrievač

Text:

...energiou, takústredným vykurovanim, solárnou energiou alebo iným zdrojom, pričom z hľadiska ohrevu a odberu úžitkovej vody je ohrievač prietokový. Nezanedbateľnou výhodou je podstatné skrátenie doby ohrevu vody, čo znižuje prevádzkové náklady na činnosťohrievača pri celkovom zvýšení jeho úžitkovej hodnoty.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny priklad uskutočnenia konštrukcie ohrievača vody je schématicky znázornený na pripojenom...

Elektrický prietokový ohrievač vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 741

Dátum: 08.02.1995

Autor: Mužila Marian

MPK: F24H 1/20

Značky: prietokový, ohrievač, elektricky

Text:

...zohrieva pretekajúcu vodu, pretože styčná ohrevná plocha je oveľa väčšia, nez je tomu u klasických ohrievačov. Veľkou výhodou je aj nizka spotreba elektrickej energie, plynulá regulácia tepelného výkonu a nizka zotrvaćnosť. Zariadenie má v pomere k svojmu výkonu veľmi malú váhu a rozmery, vyznačuje sa dlhou životnosťou a nenároćnou životnosťou. Pre svoju univerzálnosťmá siroké využitie v praxiPrehľad obrázkov na ľýkresochTechnické riešenie...

Elektrická akumulační jednotka pro vytápění bytů a rodinných domků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249055

Dátum: 12.03.1987

Autori: Laboutka Karel, Kotrbatý Miroslav

MPK: F24H 1/20, F24D 11/00

Značky: vytápění, elektrická, akumulační, bytů, domků, jednotka, rodinných

Text:

...je odběrný prostor 1 opatřen výstpní odbočkou §. Mezi sepsrační konstrukcí 2 a pláštěm L je mezera Q» Ohřívací prostorl 2 je dále opatřen otvory lg a vložkou ll. Sepaě rační konstrukce g tvoří uvnitř pláště l horízontální sepsračníTuto výhřevnou jednotku otopného média L 1 je možné instalovat samostatné nebo jak zobrazuje obr. 4 lze paralelně připojit další výhrevné jednotky otopného média L 5, Lg. Výhřevné jednotky otopného média Lg, L...

Vnitřní zařízení pro akumulátory horké vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 235928

Dátum: 15.06.1986

Autori: Stolle Wolfgang, Pfau Volker

MPK: F24H 1/20

Značky: vnitřní, akumulátory, horké, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vnitřního zařízení pro akumulátory horké vody, která může být rovněž používána v ohrícačích vody, přístrojích k vaření kávy a pod. Cílem vynálezu je vytvoření jednoduché konstrukce s plochým dispozičním uspořádáním, vyznačující se jednoduchostí montáže, dobrou opravárenskou způsobilostí a vysokou spolehlivostí v provozu a rovněž zajišťující možnost uspokojování požadavků spotřebitele. Proto na základě vynálezu je vytčen úkol...