F24H 1/16

Teplovodný kotol na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3643

Dátum: 07.10.2003

Autor: Urbánek Anton

MPK: F24H 1/16

Značky: kotol, teplovodný, vykurovanie

Text:

...horné čistiace dvierka 4 osadené na vonkajšom plášti 1. V homej časti vonkajšieho plášťa 1 je taktiež osadený odvod 12 spalín so škrtiacou klapkou. Za homými čistiacimi dvierkami 4 je v priestore medzi roštom 8, vytvoreným napr. zliatiny a pod.,spaľovacej komory 6 a homým dutým priečnym rebrom 31 vo vnútomom povrchu vnútomého dvojplášťa 3 kotla umiestnený spredu uzatvorený zadný dutý priečny výstupok 32 bočné prepojený s vnútrom vnútomého...

Ohrievač vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2892

Dátum: 11.06.2001

Autori: Hlavačka Igor, Čech Karel, Hlavačka Miroslav, Hlavačka Marian

MPK: F24H 1/00, F24H 1/20, F24H 1/16...

Značky: ohrievač

Text:

...energiou, takústredným vykurovanim, solárnou energiou alebo iným zdrojom, pričom z hľadiska ohrevu a odberu úžitkovej vody je ohrievač prietokový. Nezanedbateľnou výhodou je podstatné skrátenie doby ohrevu vody, čo znižuje prevádzkové náklady na činnosťohrievača pri celkovom zvýšení jeho úžitkovej hodnoty.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétny priklad uskutočnenia konštrukcie ohrievača vody je schématicky znázornený na pripojenom...

Kotel pro sálavý ohřev kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262101

Dátum: 10.02.1989

Autor: Valečko Zdeněk

MPK: F24H 1/16

Značky: sálavý, kapalin, kotel, ohrev

Text:

...- na pnotílehlých stranách kotle.Tyto prostory lze optímálně dímenzovat z hlediska hydraulického a zajistit dokonalé chlazení spalovacího prostoru. Toho je docíleno tangenciálním zaústěním hrdel jak prívodu, tak í odvodu teplo-nosného média. Důkazem úspěšnosti tohoto řešení v porovnání s dosud známými konstrukcemi je skutečnost, že pri provozu kotle podle vynálezu bylo dosaženo naprosto klidného chodu bez jakýchkoliv zvukových projevů...