F24F 7/00

Multifunkčná parapetná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: 288018

Dátum: 05.11.2012

Autor: Bobik Mikuláš

MPK: F24F 7/00, E06B 1/70

Značky: parapetná, doska, multifunkčná

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka multifunkčnej parapetnej dosky, ktorá pozostáva z kanála (5) na prívod teplého prúdiaceho vzduchu do spodnej časti okna a najmenej jedného vetracieho kanála (6). Vo vetracom kanáli (6) je umiestnené teleso (7) s vysokou tepelnou kapacitou a/alebo tlmič hluku (8). Podľa ďalšieho riešenia multifunkčná parapetná doska pozostáva len z kanála (5) na prívod teplého prúdiaceho vzduchu do spodnej časti okna.

Multifunkčná parapetná doska

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5077

Dátum: 05.02.2009

Autor: Bobik Mikuláš

MPK: E06B 1/70, F24F 7/00

Značky: doska, multifunkčná, parapetná

Text:

...hrana s nosom presahuje do interiéru nad vykurovacie teleso.Multifunkčná parapetná doska (ďalej MPD) podľa predloženého technického riešenia je systém, ktorý prispieva ku kvalite vnútomého prostredia budov, chráni majetok a zdravie. Pozostáva z dvoch vrstiev. Prvú vrchnú vrstvu tvorí vnútomý a vonkajší parapct s doteraz požadovanou funkciou - ochranou, estetickou, izolačnou a odkladacou. Druhá, spodná vrstva zabezpečuje ochranu skla pred...

Odsávacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285596

Dátum: 21.03.2007

Autori: Lehnhäuser Frank, Jungbeck Eberhard

MPK: F24F 7/00, B08B 15/00, F24C 15/20...

Značky: odsávacie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísané odsávacie zariadenie (1) na odsávanie plynov, najmä vzduchu a/alebo dymu, v ktorého skrini (2) je upravená vírivá komora (3), vybavená najmenej jedným prívodným otvorom (4) a najmenej dvoma, do vírivej komory (3) ústiacimi odsávacími otvormi (5, 6), a ďalej odsávacím systémom obsahujúcim najmenej jednu odsávaciu komoru (7, 8) ako časť skrine (2), pričom vírivá komora (3) je s odsávacou komorou (7, 8) spojená odsávacími otvormi (5,...

Chladiace zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4130

Dátum: 05.05.2005

Autor: Mudrák Viliam

MPK: F24F 7/00, F24F 6/14, F24F 3/14...

Značky: zariadenie, chladiace

Text:

...sa strieda, aby nedochádzalo k vzniku vodnej hmly v miestnosti. Systém vetrania miestnosti a systém ovládania čerpadla chladiaceho zariadenia je potrebné prepojiť tak, aby bola V chode ventilácia a čerpadlo bolo v pokoji, alebo bolo v chode čerpadlo a ventilácia bola v pokoji.Dĺžka týchto cyklov je riadená riadiacim panelom.Výhody chladiaceho zariadenia podľa tohto technického riešenia spočívajú vtom, že je možne jeho použitie ako pri...

Velkoplošný vertikální aerační panel

Načítavanie...

Číslo patentu: 264364

Dátum: 12.07.1989

Autori: Žyla Emil, Trojek Miroslav, Filipi Miroslav

MPK: F24F 7/00

Značky: vertikální, veľkoplošný, panel, aerační

Text:

...rámu, mezi oběma vodícími lištami je usazen nepohyblivý panel, přičemž jeden ponyblivý panel je připojen k horní větvi a druhý pohyblivý panel k dolní větvi lenového nebo řetězového náhonu.Aerační panel podle vynálezu umožňuje účinné odvětrávání hal jejich bočními stěnami, přičemž lze podle požadavku mírou vzájemného zasunutí panelů řídit intenzitu aeraee. Aerační rám je rohustní samonosné konstrukce a při rozměrové typizaci je jím...

Větrací a topné zařízení se snímačem teploty pro osazenstvo, zejména ve vysokých halách

Načítavanie...

Číslo patentu: 238615

Dátum: 15.05.1987

Autor: Makara György

MPK: F24F 7/00

Značky: halách, snímačem, topné, vysokých, větrací, osazenstvo, zařízení, zejména, teploty

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení podle vynálezu sestává z nejméně jedné jednotky pro ohřev vzduchu a z nejméně jedné jednotky pro vytápění prostoru. Podstata vynálezu spočívá v tom, že jednotka pro ohřev vzduchu vedoucí do pásma pobytu osazenstva prostoru je opatřena větracími otvory pracujícími v létě jako otvory pro přívod vzduchu a v zimě jako otvory pro odsávání vzduchu, popřípadě jednotka pro ohřev vzduchu vedoucí mimo pásmo pobytu osazenstva do stropního...