F24F 13/02

Klapka na odvádzanie dymu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20154

Dátum: 23.06.2011

Autor: Van Leuven Tom

MPK: A62C 2/12, F24F 11/00, F24F 13/02...

Značky: klapka, odvádzanie

Text:

...zaisťovací mechanizmus použiteľný v klapke na odvádzaniedymu v rôznych polohách uvedeného zaisťovacieho mechanizmu.Systém na odsávanie dymu budovy zvyčajne zahŕňa nasávacie vzduchové potrubie a výfukové vzduchové potrubie, ktoré sú v plynulom spojení s rôznymi podlažiami danej budovy vedľajšími potrubiami, pričom aspoň vo výfukovom vzduchovom potrubí sú poskytnuté prostriedky vytvárajúce nútené prúdenie vzduchu (vytvárajúce podtlak v...

Ohybný čiastkový kus pre kanál na prúdenie plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13500

Dátum: 15.10.2010

Autor: Geiger Robert

MPK: F16L 51/02, F16L 23/14, F24F 13/02...

Značky: čiastkový, ohybný, kanál, prúdenie, plynů

Text:

...stupne a zaskakovacie lišty vedú výhodným spôsobom k navzájom protiľahlýmzaskakovacím spojeniam, čím aj pri nepriaznivých pomeroch, akémôžu existovať pri upevňovaní mechu na prídržných rámoch,zaručia spoľahlivé pridržiavanie a spoľahlivo je vylúčené nežiaduce uvoľnenie profilovej lišty V tvare U zo vždy priradeného prídržného rámu. Ďalšia výhoda spočíva V tom, že profilové lišty, ktoré majú byť upevnené na mechu, môžu byť vyrobené z...

Spojovací systém, hlavne spojka prírub pre moduly vzduchových kanálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12406

Dátum: 29.03.2010

Autor: Meyer Heinrich

MPK: F16L 23/036, E04F 17/04, F16L 23/14...

Značky: moduly, hlavne, vzduchových, spojka, systém, přírub, kanálov, spojovací

Text:

...a maximálne možný počet zvieracích spojov, ktorých spojovacie časti súpomocou aretačných prostriedkov, privedených spolu do záberu, uvoľniteľne zablokované, pričom pomer skrutkových spojov k počtu zvieracích spojov na bežný m spojenia prírub je0009 Spojovacie diely zvieracích spojov pozostávajú z klinovitého aretačného dielu a štrbínového otvoru s klinovitou plochou, zapracovaného do dríeku prídržného čapu, ktorých uhly otvorenia sú voči sebe...

Rúra a kombinácia dvoch takýchto rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11043

Dátum: 16.07.2008

Autor: Büttner Matthias

MPK: F16L 11/11, F16L 11/15, F16L 3/237...

Značky: takýchto, dvoch, rúra, kombinácia

Text:

...na obrázku 2, vykazuje vlnovcová rúra 10 taký prierez, ktorý je podobný krajcu chleba. Predovšetkým vykazuje v podstate priamočiaro prebiehajúcu stranu 20, ktorej obidva konce 20 a sú spojené prostredníctvom klenuto zakrivene prebiehajúcej strany 22. Rádius R zakrivenia klenuto zakrivene prebiehajúcej strany 22 je výhodnejšie od približne 0,7-násobku až do približne 1,1-násobku vonkajšej výšky H vlnovcovej rúry 10.Ďalej sú pri...

Za studena valcovaný prírubový profil z plechu na spojenie prvkov vzduchového kanála

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15739

Dátum: 14.05.2008

Autor: Neumann Peter

MPK: F16L 23/032, F16L 23/14, F24F 13/02...

Značky: studena, spojenie, valcovaný, prvkov, přírubový, kanála, plechů, vzduchového, profil

Text:

...alebo podobne do stlačených pásov. Tak vzniká rad vyrazení s malým povrchom, ktoré pôsobia na vrstvy plechu nachádzajúce sa medzi nimi ako pri stláčaní, avšak prevyšujú medzu pevnosti plechu, takže materiál tečie a tým sa účinne spája. Rad miest zovretľ(vyrazené body alebo čiary) sa podobá sledu bodov zvaru, bez toho, aby bolo nutné príslušné napájanie a regulácia zváracieho prúdu, a bez silného zahrievania okolia. Zovretie by bolo možné...

Systém rohových uholníkov pre spojovacie príruby častí plechových kanálov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4209

Dátum: 01.09.2006

Autor: Prechtl Hans-peter

MPK: F16L 23/00, F24F 13/02, F16L 25/00...

Značky: uholníkov, plechových, kanálov, príruby, systém, rohových, částí, spojovacie

Text:

...oboch ramenných elementov do príslušných spojovacich prirubových častí časťou plechových kanálov zaskočí zaskakovaci výstupok jedného ramenného elementu priamo a bezprostredne, to znamená bez ďalšieho,s tvarovým stykom do zaskakovacieho vybrania druhého ramenného elementu. Týmto spôsobom sa jednoducho dosiahne optimálnezaistenie proti nežiadúcemu vysunutiu ramenných elementov zosusedných a voči sebe kolmo orientovaných spojovacích...

Vykurovacie a klimatizačné zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2071

Dátum: 24.09.2004

Autori: Schreiber Bernard, Vaccaro Antoine

MPK: F24F 1/00, F24B 1/00, F24F 13/02...

Značky: vykurovacie, klimatizačné, zariadenie

Text:

...reverzibilné klimatizačné zariadenia, ktoré ponúkajú aj vykurovaciu funkciu. Tento typ inštalácie však môže byť používaný na poskytnutie prídavnej tepelnej energie, ale neumožní zabezpečenie uspokojujúceho vykurovania veľkých priestorov. Okrem toho takéto zariadenia strácajú veľkú časť svojej efektívnosti akonáhle vonkajšia teplota klesne pod určitú hranicu, pričom efektívnosť reverzibilných klimatizačných zariadení sa obzvlášť zníži.0008...

Prírubové vzduchotechnické potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3669

Dátum: 02.12.2003

Autor: Cocuľa Michal

MPK: F16L 23/12, F24F 13/02, F16L 47/02...

Značky: přírubové, vzduchotechnické, potrubie

Text:

...obr. l znázorňuje konštrukčné riešenie príruby a protipríruby s vnútorným spojovacim elementom. Obr. 2 vyobrazuje konštrukčné riešenie príruby a protipríruby s vonkajším spojovacim elementom, obr. 3 je pohľad do vnútra potrubia so znázomenim usporiadania spevňujúceho tmelu a rohového krytu. Obr. 4 zobrazuje tvarový spoj a jeho prípravu ako aj riešenie napojenia bez tvarových úprav spájaných plôch.Prirubové vzduchotechnické zariadenie...

Klimatizačný, resp. vetrací kanál

Načítavanie...

Číslo patentu: E 635

Dátum: 06.10.2003

Autori: Keller Horst, Andersson Leif, Bruer Ina, Bernard Jean Luc

MPK: F24F 13/02, C03C 13/00

Značky: kanál, klimatizačný, větrací, resp

Text:

...na hmotnosti, alenie na žiaducom izolačnom účinku. Zvyčajný podiel peráI je tu medzi 10 a 30 hmotn.. V dôsledku hrubšej štruktúry vláken oproti sklenej vlne vykazuje bežná kamenná vlna pri rovnakých x-hodnotách a rovnakej hrúbke izolácie významne vyššiu objemovú hmotnost a tým aj vyššiu hmotnosť. Bežná kamenná vlna tiež vykazuje pri rovnakej xhodnote a rovnakej objemovej hmotnosti ako bežná skiená vlna významne väčšiuhrúbku izolácie a tým...

Odvádzací prvok odsávacieho zariadenia, najmä kuchynské digestory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3595

Dátum: 11.09.2003

Autor: Machata Luboš

MPK: F24F 7/08, F24F 13/02

Značky: najmä, digestory, prvok, odvádzací, odsávacieho, kuchyňské, zariadenia

Text:

...otvore zabraňuje nežiaducemu úniku odsávaného prostredia. Pokiaľje duté uzavreté teleso v tvare písmena L, obklopujúceho odsávacie zariadenie, je možné uskutočniť pripojenie digestora k odsávaniu zboku. Odvádzací prvok podľa tohto technického riešenia sa dá taktiež využiť ako kryt na pridavnú filtráciu a/alebo prídavné odsávacie zariadenie,čím je možné zvýšiť úžitkové vlastností doterajšieho digestora. Vnúlomá priehradka slúži k...

Bezprírubové vzduchotechnické potrubie z polyuretánu a jeho spojovacie prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 521

Dátum: 10.08.1994

Autor: Besedič Peter

MPK: F16L 9/22, F16L 47/02, F24F 13/02...

Značky: prvky, vzduchotechnické, spojovacie, polyuretánu, potrubie, bezprírubové

Text:

...rozmerov, hlavne obdĺžnikového prierezu sa používa naspájanie spojovací prvok s dvomi závesnými okami.Prehľad obrázkov na gkresochNa priložených výkresoch je na Obr. 1 znázornený v perspektívnom pohľade prierez potrubím podľa predloženého technického riešenia so zabudovaným spojovacím prvkom, na Obr. 2 je detail spoja stien potrubia a na Obr. 3 jeznázornený príklad spojovacieho prvku pre potrubie štvorcového prierezu.Bezprírubové...

Klimatizačné zariadenie s priebežne vyrovnaným režimom vzoriek

Načítavanie...

Číslo patentu: 255319

Dátum: 15.03.1988

Autor: Petrov Dimitrij

MPK: F24F 13/02

Značky: vzoriek, režimom, klimatizačné, vyrovnaným, priebežné, zariadenie

Text:

...istom základnom zariadení sa rozdiely rýchlosti zasadne vyrovnali požadované zmrazeąnie sa dosiahlo v jednotlivých vzorkách približne za rovnaký čas a interval maximálnych teplotných rozdielov medzi vzorkami sa znížil o 65 7.Na olír. č. ľ je zifŕáizornený príklad rozdiellóv téřpiotněhb režimu cementobetónových vzoriek v priebehu zmnazovania v 3 Vo-nom roztoku Nam-il v zariadeni podľa doterajšiena přinľćti-pti á rřä obr. č. 2 je účinok...

Teplovzdušná jednotka pro místní a vegetativní vytápění

Načítavanie...

Číslo patentu: 244209

Dátum: 15.12.1987

Autor: Eílová Vlasta

MPK: F24F 13/02

Značky: místní, vegetativní, vytápění, teplovzdušná, jednotka

Text:

...vytápěného prostoru a jeho dopravou do spodních částí se dosáhne vyrovnanöjěího rozdělení teplot ve vertikálínm profilu e ndstraní se přetápění horních částí prostoru způsobené neizotermičnosti vzduchovýoh proudů u ostatních druhů vytápění.Vhodnou volbou rozmístění vertikálních teplovzduäných jednotek lze taká omezit rychlosti proudění podél obvodových stěn a tím enížit součinitel prestupu teple. Zkrácením vzduchovedu na minimální...