F24D 3/10

Membránová tlaková expanzná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20657

Dátum: 03.09.2012

Autori: Ünal Besim, Schmitz Egon, Müller Frank

MPK: F24D 3/10, F16L 55/053, F16L 55/033...

Značky: membránová, expanzná, tlaková, nádoba

Text:

...účel je membrána vo forme mechúra na strane plynu perforovaná, takžeplynový priestor pozostáva tak z objemu medzi príslušným dielom nádoby a membránou, ako aj z objemu membrány vo forme mechúra. Membrána vo forme mechúra je v súlade s tým zabudovaná v membránovej tlakovej expanznej nádoby tak, ako tomu inak býva v prípade plochých membrán, a navyše je na strane plynu opatrená perforáciou. Ukázalo sa, že tým sa strana membrány, na ktorú pôsobí...

Kontrola vykurovacieho/chladiaceho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19806

Dátum: 16.02.2010

Autor: Jonsson Ulf

MPK: F24D 3/10, F24D 19/10, F25B 30/02...

Značky: systému, kontrola

Text:

...jednej slučky, aby bola obtokovou slučkou, na monitorovanie aktuátorov v slučkách a na zaistenie, aby aktuátor obtokovej slučky bol otvorený, keď sú všetky ďalšie aktuátory uzavreté.0009 Predstava predkladaného vynálezu je taká, že v hydronickom vykurovacom/chladiacom systéme je kvapalina vedená hlavným prívodným potrubím do prívodného rozdelovača a rozvádzaná do vykurovacích slučiek. Vykurovacie s|učky sa vracajú späť do vratného rozdelovača....

Membránová tlaková expanzná nádoba

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17361

Dátum: 14.03.2009

Autor: Nezverejniť Pôvodcu Na Vlastnú Žiadosť

MPK: F24D 3/10

Značky: nádoba, tlaková, membránová, expanzná

Text:

...montážne polohe presahujú oba obvodové okraje častí nádoby z vonkajšej strany. Dokument US-A-4 315 527 tým ukazuje znaky úvodnej časti nároku 1.0007 Úlohou vynálezu je, vyvinúť takú membránovú tlakovú expanznú nádobu, že permeácii plynu z plynového priestoru do vodného priestoru sa spoľahlivo predchádza, bez toho aby sa tým podstatne zväčšovali výrobné a montážne náklady.0008 Táto úloha je riešená membránovou tlakovou expanznou nádobou podľa...

Systém na zásobovanie spotrebičov tepelnej energie a zariadenie pre tento systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 283747

Dátum: 28.11.2003

Autor: Schwarz Alois

MPK: F24D 3/18, F24D 3/10, F24D 15/04...

Značky: systém, zariadenie, tepelnej, zásobovanie, energie, spotrebičov

Zhrnutie / Anotácia:

Systém na zásobovanie spotrebičov tepelnej energie nosným médiom, ohriatym v aspoň jednom zdroji tepla, pričom výstupné vedenie aspoň jedného zdroja tepla je pripojené na vstup aspoň jedného k nemu priradeného rozdeľovacieho zariadenia (1, 2), a rozdeľovacie zariadenia (1, 2) sú vytvorené s viacerými výstupmi, ku ktorým sú pripojené prívodné vedenia (71 až 79') k spotrebičom tepelnej energie s rozdielnymi teplotnými úrovňami, pričom...

Zariadenie na súčasnú výrobu elektrickej a tepelnej energie s vykurovacím zariadením s palivovými článkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8769

Dátum: 27.11.2002

Autori: Kohlhage Jörg, Noll Wolfgang, Thomas Rolf

MPK: F24D 3/08, F24D 11/00, F24D 3/10...

Značky: elektrickej, článkami, výrobu, energie, vykurovacím, zariadenie, palivovými, zariadením, tepelnej, súčasnú

Text:

...medzi vstupnouteplotou úžitkovej vody a požadovanou teplotou úžitkovej vody.0009 S pomocou znakov nároku 3 sa dosiahne to, že na príjem tepla na úrovni pod požadovanou teplotou úžitkovej vody je k dispozícii veľká kapacita, zatial čo menší zásobníkzároveň umožňuje zohrievanie na požadovanú teplotu.0010 Podľa znakov nároku 4 môže byť pri vysokej spotrebe vody alebo pri kľudovom stavevykurovacieho zariadenia s palivovými článkami vyrábané teplo...

Kombinovaná kontinuální otopná soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 261741

Dátum: 10.02.1989

Autor: Kotrbatý Miroslav

MPK: F24D 3/10

Značky: kombinovaná, kontinuální, otopná, soustava

Text:

...propojovací potrubí 1 a L 1 zpětně napojeno do dolní části tohoto koncového otopného tělesaŽ a 1 , dalších otopných těles i a li a otopného tělesa 1 a 1 , na které jsou připojeny další zpětné větve § a lg rozvodného potrubí g e lg, na něž je připojen odvod mimo objekt. V rozvodných potrubích g a lg jsou umístěny pouze uzavírací armatury gg,vypouštěcí armatury gł a odvzdušňovací armatury gg.- 3 251 741 Základní myšlenkou je tedy zapojení...

Otopná soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 247229

Dátum: 01.08.1988

Autor: Pavlovská Eliška

MPK: F24D 19/10, F24D 3/10

Značky: soustava, otopná

Text:

...teplovodní potrubní větev lg, do níž je postupně zařazeno první šoupátko Q a první teploměr Ž, za nímž následuje trojcestný směšovací ventil g, druhý teploměr lg, kalový filtr 2,oběhové teplovodní čerpadlo 5, za nímž je připojen elektrickýventil g, dále druhé šoupátko ip, třetí šoupátko 25. za třetímšoupátkem gg je zařazene expanzní nádoba 1 a pojistný ventil §. Za pojistným ventilem Q je přípojena do teplovodní potrubní větve lg vratná...

Zařízení pro regulaci cirkulace kapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 230237

Dátum: 15.08.1986

Autor: Vala Milan

MPK: F24D 3/10

Značky: kapaliny, zařízení, cirkulace, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro regulaci cirkulace kapaliny, zejména v teplotních systémech vytápění se samotížnou cirkulací. Účelem je zkrácení doby roztápění a tím snížení zadehtování kotle. Vynález je založen na využití tepelné roztažnosti vody nebo jiné kapaliny. Zařízení je zabudováno v nejvyšším místě rozvodu jak je vyobrazeno na obr. č. 2. Soustava je naplněna pouze do výše připojení doplňovací nádobky. Po zatopení zvětšuje kapalina svůj objem a po...

Zařízení pro elektrické akumulační vytápění s elektrokotlem a akumulačními nádržemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 233766

Dátum: 15.08.1986

Autor: Janeček Jiří

MPK: F24D 11/00, F24D 3/10

Značky: akumulační, akumulačními, vytápění, zařízení, nádržemi, elektrické, elektrokotlem

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je připojení nabíjecího s vytápěného okruhu na společné výstupní potrubí elektrokotle a jejich opětné společné připojení na společné vratné potrubí. Tím je dosaženo stejného směru proudění vody v akubloku při nabíjení i vybíjení, a tím možnosti současného a nezávislého nabíjení i vybíjení bez použití náročných regulačních zařízení. Je dána i možnost připojení dalších vytápěných okruhů. Elektrokotel je s výhodou upraven z...