F24D 19/10

Kontrola vykurovacieho/chladiaceho systému

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19806

Dátum: 16.02.2010

Autor: Jonsson Ulf

MPK: F24D 19/10, F24D 3/10, F25B 30/02...

Značky: kontrola, systému

Text:

...jednej slučky, aby bola obtokovou slučkou, na monitorovanie aktuátorov v slučkách a na zaistenie, aby aktuátor obtokovej slučky bol otvorený, keď sú všetky ďalšie aktuátory uzavreté.0009 Predstava predkladaného vynálezu je taká, že v hydronickom vykurovacom/chladiacom systéme je kvapalina vedená hlavným prívodným potrubím do prívodného rozdelovača a rozvádzaná do vykurovacích slučiek. Vykurovacie s|učky sa vracajú späť do vratného rozdelovača....

Systém riadenia toku

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15370

Dátum: 22.12.2008

Autori: Ulens Jan, Vandenheuvel Philip, Vandendriessche Peter

MPK: E03B 7/07, E03B 7/08, E03B 7/00...

Značky: systém, riadenia

Text:

...zatvorený, toto vedie k zmene tlaku tekutiny tečúcej do ostatných radiátorov a teda k zmene toku výkonu dodávaného do ostatných radiátorov, čo je zmena, ktorá prejde nepovšimnutá riadiacou jednotkou. Systém má ďalejnevýhodu v tom, že riadiaca slučka výkonu vykurovacej tekutiny má relatívneveľkú časovú konštantu vzhľadom na oneskorenia, ktoré sú inherentné pri meraní teploty a ďalších dobách výpočtov. Ďalej vzťah medzi požadovanou teplotou...

Spôsob prevádzkovania elektronického merača spotreby, hlavne rozdeľovača nákladov na vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13273

Dátum: 17.10.2008

Autori: Stauss Gerold, Schimske Gerhard

MPK: F24D 19/10, G01D 4/00, G01K 1/02...

Značky: spôsob, rozdelovača, spotřeby, elektronického, merača, hlavne, nákladov, vykurovanie, prevádzkovania

Text:

...generátor na premenu neelektrickej energie na elektrickú, aspoň jeden akumulátor, zaradený za napäťovým generátorom a aspoň jeden transformátor napätia, ktorý je na akumulátor napojený tak, že jeho východzí signál je vhodný na prevádzku riadeniaprocesov, aspoň jeden senzor a aspoň jeden vysielač na bezdrôtové vysielanie telegrarnov,ktoré môžu byť vytvárané riadením procesov a ktoré obsahujú aspoň jednu nameranú hodnotu aspoň jedného...

Zariadenie na reguláciu teploty úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8363

Dátum: 17.01.2008

Autor: Steiner Johann

MPK: F24D 19/10, F24D 10/00

Značky: zariadenie, reguláciu, užitkovej, teploty

Text:

...Tým sa zabráni následnému ohrievaniu ohratej pitnej vody, vzniku teplotných špičiek a potenciálnemu vzniku vápenatých usadenín v prevodníku, resp. výmenníku tepla.Na oddelenie väzby tlakového a termostatického regulátora sú výhodné význakyPodpora oddelenia väzby vyplýva z význakov patentového nároku 3.Realizáciou význakov patentových nárokov 4 a/alebo 5 dochádza k presnej regulácii úžitkovej vody, ktorá plne vyhovuje...

Kontrolný systém pre plošné vykurovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8883

Dátum: 03.02.2006

Autori: Gabanyi Annette, Gabanyi Peter

MPK: F24D 19/10

Značky: vykurovanie, kontrolný, systém, plošné

Text:

...prúdi zníženémnožstvo vody, aby sa spomalilo ochladzovanie vykurovacej dosky.0010 Zo spisu DE 27 24 338 A 1 je známy vykurovací systém, Vktorou je príslušným vykurovacínt oblastian 1 predradené obtokovézariadenie s dvomi paralelnými vetvami, pričom V prvej vetve je usporiadané prestavitelné zariadenie na redukciu prietokového množstva, zatiaľ čo druhá vetva obsahuje rúrku v porovnaní s prvou vetvou zmenšeným prierezom prúdenia alebo...

Zariadenie na úspornú cirkuláciu teplej úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4331

Dátum: 01.12.2005

Autori: Bublavý Jozef, Lacika Ernest

MPK: F16K 31/64, F24D 19/10

Značky: cirkuláciu, úspornú, užitkovej, zariadenie, teplej

Text:

...jednej cirkulačnej slučky domu pripojeného na prívodnú a vratnú vetvu teplovodného potrubia zavedeného do(nezakresleného) centrálneho zdroja teplej úžitkovej vody. Na slučku sú napojené jednotlivé odbemé Iniesta.Na potrubie l rozvodu teplej úžitkovej vody z centrálneho zdroja je pripojená cirkulačná slučka 2 domu. Na centrálny zdroj býva napojených niekoľko domov. Každý dom má spravidla jedno odberné miesto 3 pre každý byt. Vo viacpodlažných...

Zariadenie na vykurovanie miestnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11336

Dátum: 16.09.2005

Autori: Hansen Jesper Bruhn, Jörgensen Lasse, Dam Lars

MPK: F24D 19/10

Značky: miestnosti, vykurovanie, zariadenie

Text:

...odrážať teplo späť k podlahe, čo ovplyvní meranie podlahovej teploty. 0009 Vynález má za úlohu zlepšiť riadenie teploty v miestnosti.0010 Táto úloha je pri zariadení na vykurovanie miestnosti v úvode tohto druhu vyriešená tým, že izbový termostat 18 až 20 má pre teplotu povrchu volič minimálnej a maximálnej teploty, pričom pri pôsobení na regulačné zariadenie udeľuje senzoru povrchovej teploty vyššiu prioritu ako senzoru izbového vzduchu...

Vrstvový akumulačný zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11975

Dátum: 12.07.2003

Autor: Noll Wolfgang

MPK: F24D 11/00, F24H 9/20, F24D 19/10...

Značky: vrstvový, akumulačný, zásobník

Text:

...nemusí byť vypnutý, ale prevádzkuje s menším výkonom,čo garantuje dlhú dobu životnosti a tým minimalizuje opotrebovanie.0014 Podľa znakov nároku 10 dochádza k nlzkemu odovzdávanlu tepla prostredníctvom tepelného výmenníka v spodnej časti vrstvového zásobníka. Preto musí tepelný zdroj dosiahnut len relatívne nízku teplotnú úroveň.0015 Podľa znakov nároku spôsobu 11 je objem komfortnej teploty nastaviteľný s pomocou výškového prestavenia...

Systém vykurovania viacpodlažných budov z centrálneho zdroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3461

Dátum: 04.03.2003

Autori: Gregor Ivan, Medvecký Vladimír

MPK: F24D 3/12, F24D 3/00, F24D 19/10...

Značky: budov, systém, vykurovania, zdroja, viacpodlažných, centrálneho

Text:

...do radiátora. Toto riešenie je nedostatočné. Radiátor je v podstate výmenník tepla. Každý výmenník má najväčšiu účinnosť ak sa médium reguluje na výstupe.Pri súčasnom namontovaní termostatických ventilov pri miemom pootvorení neprechádza voda všetkými článkami radiátora. Radiátor má nerovnomernú teplotu. Ak sa termostatický ventil otvorí viacej, radiátor sa prehreje, ale regulácia nieje plynulá a kolíše tlak v sieti. Meracie zariadenie na...

Ohrievač úžitkovej vody s núteným vnútorným obehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 260346

Dátum: 15.12.1998

Autori: Harant Miroslav, Podstanický Alexander

MPK: F24D 19/10, F24D 17/00

Značky: vnútorným, užitkovej, obehom, ohrievač, núteným

Text:

...zapojenie de ovládacieho okruhu obehového čerpadla sa vylúči teplotovñ stratifikácia V zásobníku ia tým aj v prípade zvýšeného odberu výrazný pokles teploty odoberanej vody.Na pripojenoiu výkrese je seheinaticky znázornený ohrievač úžitkovej vody s núteným vnútorným obehom.Ohrievač úžitkovej vody s nútenýmvnú 4torným obeho-m obsahuje dva samostatné regulačná okruhy. Prvý regulačný okruh je vytvorený prvým termostatom S, ktorý je umiestnený v...

Rúrkový rozdeľovač médií

Načítavanie...

Číslo patentu: U 930

Dátum: 09.08.1995

Autori: Havlíček Václav, Havlíček Michal

MPK: F24D 19/10

Značky: rúrkový, médií, rozdělovač

Text:

...jednoduchá vybiehajúca zarážka. závit. čap s drážkou a pod. V prípade ak je rozdeľovač konštruovaný len pre otáčavý pohybvnútornej rúrky. môže na jednoduché vyhotovenie rozdeľovačapostačovat na vymedzenie pohybu vnútornej rúrky dĺžka rúrokie je pritom potrebné inštalovať samostatnú zábranu.Rúrkový rozdeľovač môže byť skonštruovaný podľa potreby aj ako viac rúrok spolu (napríklad ako rozdeľovač pri súčasnej funkcii zberača pre systém...

Vykurovacie teleso s prúdiacim médiom

Načítavanie...

Číslo patentu: U 929

Dátum: 09.08.1995

Autori: Havlíček Michal, Havlíček Václav

MPK: F24D 19/10

Značky: prúdiacim, médiom, těleso, vykurovacie

Text:

...utesnením na jej koncivoči vnútornej rúrke. Vnútorná rúrka je potom dlhšia než vonkajšia).Aby sa dosiahlo dokonalé oddelenie otvorov sú obidve rúrky, vnútorná aj vonkajšia, voči sebe v tesnom vyhotovení tak, aby buď na seba tesne dosadali (t.j. tesným vyhotovením obidvoch rúrok v styčnej ploche, alebo napríklad aj pomocou zabrúsenia, vybrania a presadenia a pod.), alebo je v medzirúrkovom priestore umiestnené medzirúrkové tesnenie,ktoré...

Zapojení ochranného zařízení pro vytápění, zejména skleníků

Načítavanie...

Číslo patentu: 269464

Dátum: 11.04.1990

Autor: Šeděnka Václav

MPK: F24D 19/10, A01G 9/24

Značky: zejména, skleníků, zařízení, zapojení, ochranného, vytápění

Text:

...ventilu 9 obtoku a výstup z manipulačního ventilu g na přívodní potrubí g. Ovládací prostor pneumatického ventilu g je spojen potrubím g, s ovládaním médiem, přes trojcestný solenoidový ventil lg se zdrojem tlaku g, na který je rovněž napojen potrubím Q, s ovládacím médiem, přes trojcestný solenoidový ventil l 4, ovládací prostor pneumatického ventilu 9,bez tlaku otevřeného. Cívka trojcestněho solenoidového ventilu E je napojena na...

Pojistná stupačka pro ochranu systému ústředního zásobování teplem před dynamickou stlačující zátěží

Načítavanie...

Číslo patentu: 266498

Dátum: 12.01.1990

Autori: Schneidenbach Von Jascheroff Peter, Meyer Jürgen

MPK: F24D 19/10

Značky: stlačující, před, teplem, systému, pojistná, zátěží, stupačka, dynamickou, ústředního, ochranu, zásobování

Text:

...nonuoe onopomnenne B nopmanbnom pemnue. HocnenoBaTenbHó sxnmqeanuň pe 3 epByap qepes nnnum aunycxa nosnyxa H népenycx coenHHeH c oKpyxam~ meñ cpenoň, ncnecŕane qero B cnyuae neoôxounocru amsenénnym sony Momno owBBCTH àoKpyxawmym-cpeny. Pasnnqnue nowoxn npu úqammennm ncnnmennn nannennx nocrnramwca ncnencwuue pasuemenng Knanaua oüparnoro réuennn oxono nocwoauuoro nonepeqnoro ceqennx coenuanwenhnoů nnnuu cronxa c npenoxpaHHeMoü cncweMqů. Eng...

Otopná soustava

Načítavanie...

Číslo patentu: 247229

Dátum: 01.08.1988

Autor: Pavlovská Eliška

MPK: F24D 3/10, F24D 19/10

Značky: otopná, soustava

Text:

...teplovodní potrubní větev lg, do níž je postupně zařazeno první šoupátko Q a první teploměr Ž, za nímž následuje trojcestný směšovací ventil g, druhý teploměr lg, kalový filtr 2,oběhové teplovodní čerpadlo 5, za nímž je připojen elektrickýventil g, dále druhé šoupátko ip, třetí šoupátko 25. za třetímšoupátkem gg je zařazene expanzní nádoba 1 a pojistný ventil §. Za pojistným ventilem Q je přípojena do teplovodní potrubní větve lg vratná...

Spôsob regulácie ústredného vykurovania a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235235

Dátum: 15.02.1987

Autori: Zeman Peter, Stanek Jozef, Lexa Pavel, Gurecka Ondrej, Kohút Vladislav, Mráz Justín

MPK: F24D 19/10

Značky: vykonávanie, tohoto, ústredného, spôsob, regulácie, spôsobu, vykurovania, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob regulácie ústredného vykurovania a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu založeného na snímaní a vyhodnocovaní teploty vonkajšieho vzduchu ako aj na snímaní vyhodnocovaní a úprave teploty výstupnej vody za miešacím ventilom. Riešený problém je zvýšenie hospodárnosti prevádzky a zvýšenie stupňa automatizácie ústredného vykurovania čo sa dosahuje tým, že teplota výstupnej vody za miešacím ventilom sa koriguje ešte aj na základe...

Zariadenie pre úsporu spotreby plynných, tekutých palív vo vykurovacích zariadeniach

Načítavanie...

Číslo patentu: 235231

Dátum: 15.02.1987

Autor: Beitl Ludek

MPK: F24D 19/10, F24H 9/20

Značky: palív, plynných, tekutých, spotřeby, zariadeniach, zariadenie, vykurovacích, úsporu

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je vhodné pre etážové a ústredné vykurovacie kotly na plynné a tekuté palivo. Podstata zariadenia spočíva v tom, že je tvorené samostatným prepínacím regulátorom, pozostávajúcim z hradítka zabudovanom v prívodnom potrubí, otočne uloženom aspoň v jednom čape, pevne spojenom s ramenom, ktoré je cez hriadeľku otočne spojené s kotvou ovládacieho prvku. Zariadením sa dosiahne zvýšenie ekonomiky prevádzky.

Spôsob ovládania vykurovacích zariadení a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234963

Dátum: 15.01.1987

Autori: Beitl Ludek, Thoma Oskár

MPK: F24D 19/10, F24H 9/20

Značky: vykonávanie, spôsobu, vykurovacích, zariadenie, spôsob, ovládania, tohoto, zariadení

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob a zariadenie sú vhodné najmä pre teplovodné etážové vykurovacie systémy. Podstata spôsobu spočíva v tom, že vo fáze zapnutého stavu regulátora teploty sa pomocou doplnkových prostriedkov - napríklad časového spínača - aspoň časť vykurovacieho výkonu vypína a zapína, a to v kratších cykloch, ako je spínací cyklus regulátora teploty. Tým sa dosiahne cca 3 až l2percentná úspora paliva.