F24D 11/00

Zemný akumulátor tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7401

Dátum: 01.04.2016

Autori: Lukáč Vladimír, Gottwald Michal

MPK: F24D 11/00, F24H 7/02, F24J 3/08...

Značky: zemný, tepla, akumulátor

Text:

...sa do akumulátora takto odvádza prebytkové teplo.V poslednom rade výmenníkov l V tomto zemnom akumulátore tepla sú výmenníky l zapojené V rade za sebou na obvode tohto akumulátora. Ohríate teplonosné médium zo solárnej aplikácie V tomto príklade prichádza, cez rozvádzač Ä Vedeniami Ä do výmenníkov l tepla na obvode akumulátora, pokračuje radom výmenníkov l po obvode akumulátora a do rozvádzača Ä. Teplonosné médium odovzdá teplo cez tieto...

Beztlakový zásobník pre systémy diaľkového vykurovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20609

Dátum: 26.03.2013

Autor: Hedbäck Anders J W

MPK: F28D 20/00, F24D 11/00

Značky: systémy, diaľkového, zásobník, beztlakový, vykurovania

Text:

...diaľkového vykurovania zahmuje nádrž pripojenú k aspoň jednému systému produkujúcemu teplo a aspoň jednému systémuaspoň jeden prvý spodný vstup/Výstup. Nádrž ďalej zahrnuje rozdeľovaciu stenu usporiadanú medzi spodnou časťou a vrchnou časťou na rozdelenie nádrže na prvý oddiel usporiadaný nad rozdeľovacou stenou a druhý oddiel usporiadaný pod rozdeľovacou stenou. Prvý oddiel a druhý oddiel sú vtekutinovom spojení medzi sebou navzájom aspoň...

Spôsob prevádzky kombinovaného stavebno-energetického systému budov a zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5749

Dátum: 06.05.2011

Autor: Kalús Daniel

MPK: F24D 11/00

Značky: budov, systému, kombinovaného, prevádzky, spôsob, zariadenie, stavebno-energetického

Text:

...kvapaliny alebo látky so zmenou skupenstva alebo tuhej látky ochladzovaná špičkovým zdrojom chladu.Ohrev teplej vody sa uskutočňuje dvojfázovo. V prvej fáze sa predohrev teplej vody uskutočňuje V dlhodobom zásobníku tepla na báze kvapaliny, tuhej látky alebo látky so zmenou skupenstva a/alebo vo výmenníku tepla, ktorý slúži na chladenie aktívnej tepelnej ochrany a/alebo v chladiči rekuperačnej vzduchotechnickej jednotky. V druhej fáze sa...

Tepelný zásobník vykurovacej alebo úžitkovej vody

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8374

Dátum: 09.12.2006

Autori: Marx Uwe, Mathes Burkhard, Langer Jens, Zollner Thomas, Lang Rainer

MPK: F28D 20/02, F24D 12/02, F24D 11/00...

Značky: zásobník, užitkovej, tepelný, vykurovacej

Text:

...cca. 2,1 kJ (kg-K),skupenské teplo topenia sa pohybuje od 180 do 230 kJ/kg. Pretosú parafíny vhodné na akumuláciu tepla. Parafín uchová pri zmene-3 skupenstva toľko tepla ako rovnaké množstvo vody pri teplotnom rozdiele 40 K. Preto sa parafíny prednostné používajú v oblasti ich teplôt topenia, pretože môžu V tejto oblasti uchovávať veľké množstvo tepla. Treba ale vziať do úvahy, že pri zmene skupenstva z pevného (hustota 0,8 až 0,9 kg/l) na...

Elektrický kombinovaný bojler

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7467

Dátum: 10.08.2006

Autor: Curtis George

MPK: F24D 11/00, F24D 3/00, F24D 19/00...

Značky: bojler, kombinovaný, elektricky

Text:

...vodovodnej vody do zásobníka Výhodne bojler ďalej obsahuje druhý výmenník tepla na teplej vstupnej strane a teplú výstupnú stranudruhý okruh výmenníka tepla plynule spájajúci teplú výstupnú stranu druhéhovýmenníka tepla so zásobníkomtretí okruh výmenníka tepla plynule spájajúceho teplú vstupnú stranu druhéhoprídavný ohrievaeí zdroj prispôsobený na ohrev vody vtreťom okruhu výmenníkatepla. Predovšetkým, prídavný ohrievací zdroj je napájaný...

Energetické zariadenie budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 284751

Dátum: 10.10.2005

Autor: Krecké Edmond

MPK: F24D 11/00, F28D 20/00

Značky: budov, energetické, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Energetické zariadenie budov, využívajúce solárne absorbéry, výmenníky tepla a zásobníky tepla, zahŕňajúce solárny absorbér, ktorý je tvorený hadicami alebo rúrkovými vedeniami (7, 8), ktoré sú položené medzi strešnou krytinou a pod ňou umiestnenou izolačnou vrstvou (6). Solárny absorbér je rozdelený najmenej na dve zóny, z ktorých každá má vlastný obeh kvapaliny hadicami alebo rúrkami. Pod budovou je umiestnený zásobník tepla s pevnou látkou...

Vrstvový akumulačný zásobník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11975

Dátum: 12.07.2003

Autor: Noll Wolfgang

MPK: F24D 19/10, F24H 9/20, F24D 11/00...

Značky: zásobník, vrstvový, akumulačný

Text:

...nemusí byť vypnutý, ale prevádzkuje s menším výkonom,čo garantuje dlhú dobu životnosti a tým minimalizuje opotrebovanie.0014 Podľa znakov nároku 10 dochádza k nlzkemu odovzdávanlu tepla prostredníctvom tepelného výmenníka v spodnej časti vrstvového zásobníka. Preto musí tepelný zdroj dosiahnut len relatívne nízku teplotnú úroveň.0015 Podľa znakov nároku spôsobu 11 je objem komfortnej teploty nastaviteľný s pomocou výškového prestavenia...

Spôsob optimalizovanej prevádzky zariadenia na súčasnú výrobu elektrickej a tepelnej energie s vykurovacím zariadením s palivovými článkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15955

Dátum: 11.12.2002

Autori: Götz Klaus, Noll Wolfgang, Thomas Rolf

MPK: F24D 11/00

Značky: energie, zariadenia, vykurovacím, spôsob, tepelnej, súčasnú, elektrickej, zariadením, palivovými, prevádzky, optimalizovanej, výrobu, článkami

Text:

...JP 2001135321 a JP 11097044 je známe, že na účel akumulácie tepelnej energie môže byt so zásobníkom horúcej vody spojené kogeneračné zariadenie s palivovými článkami.0009 V zariadeniach s palivovými článkami sú požadované velké tepelné akumulátory, aby sa mohlo akumulovat vela tepla, aby mohlo zariadenie prevádzkovať aj vtedy, keď prechodne netreba žiadne teplo.-3 0010 Z toho vyplýva, že s pomocou konvenčných vrstvových zásobnlkov a...

Zariadenie na súčasnú výrobu elektrickej a tepelnej energie s vykurovacím zariadením s palivovými článkami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8769

Dátum: 27.11.2002

Autori: Noll Wolfgang, Kohlhage Jörg, Thomas Rolf

MPK: F24D 3/10, F24D 11/00, F24D 3/08...

Značky: článkami, energie, súčasnú, zariadenie, vykurovacím, palivovými, tepelnej, zariadením, elektrickej, výrobu

Text:

...medzi vstupnouteplotou úžitkovej vody a požadovanou teplotou úžitkovej vody.0009 S pomocou znakov nároku 3 sa dosiahne to, že na príjem tepla na úrovni pod požadovanou teplotou úžitkovej vody je k dispozícii veľká kapacita, zatial čo menší zásobníkzároveň umožňuje zohrievanie na požadovanú teplotu.0010 Podľa znakov nároku 4 môže byť pri vysokej spotrebe vody alebo pri kľudovom stavevykurovacieho zariadenia s palivovými článkami vyrábané teplo...

Jednotrubkový horkovodní energetický systém

Načítavanie...

Číslo patentu: 258055

Dátum: 15.07.1988

Autori: Černý František, Vlach Josef, Obr Jan

MPK: F24D 17/00, F24D 11/00, F24D 3/02...

Značky: energeticky, systém, horkovodní, jednotrubkový

Text:

...Y zájmu WWW A7 životního prostředí. Z tohoto hlediskavje také přínosem menší ro-z- .. svah stavby, proj evující se například užším výkopemvpři buduvání 3 uzosídlených eídlištních ůtvarech nebo menšímiprostorovými nárokyv kolektoru» Pominutelnou. nevýhodou je, že za každým odběratel teplaýseú snižuje. teplota horké 7 vodyv jeąnotrubkovém okruhu, pro..ć-ezząáre nutno odběratelské-atanice dąlšichĺodběrątelů .dmenzovat na 511155...

Zásobník tepla, najmä pre solárne tepelné zdroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252731

Dátum: 15.10.1987

Autor: Sýkora Anton

MPK: F24J 3/02, F24D 11/00

Značky: solárne, zásobník, tepelně, tepla, najmä, zdroje

Text:

...horizontálny plošný úsek, totožný s horizontálnym plošným úsekom 12 ďalšiehoštrbinového kanála 10 je zo svojej strednej časti vyústený smerom dolu do jímky 1.4, zatial čo krajný horizontálny plošný úsek, totožný s horizontálnym plošným úsekom 6 prvotného štrbinovéh-o kanála 7 je zo svojej strednej časti, t. j. súosovo s jímkou 14, vyústený smerom hore do centrálnej šachty 15, vyvedenej z dna 3 až ponad strop 4 zásobníka. centrálnou šachtou...

Zařízení vodního akumulačního zdroje tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 241152

Dátum: 15.08.1987

Autori: Janeeka Jioí, Gebauer Jan

MPK: F24D 11/00, F24H 1/18

Značky: akumulačního, vodního, zdroje, tepla, zařízení

Text:

...zdrojem tepla pod horizontální rovinnou nejnižší akumulační nádrže. Na obr. 3 je zaříze ní se dvěma vertikálními sériemi akumulač-ních nádrží a zdrojem tepla umístěným pod horizontální rovinou nejníže položené akumulační nádrže se spoločným propojovacím potrubím spodních akumulačních nádrží na vratné potrubí. Na obr. 4 je obdobné zařízení jako na obr. 3, avšak se třemi vertikálními seriemi akumulačních nádrží a se samostatnou akumulační...

Zařízení k akumulaci tepelné energie

Načítavanie...

Číslo patentu: 251756

Dátum: 13.08.1987

Autor: Platell Ove Bertil

MPK: F24D 11/00, F24J 3/02

Značky: zařízení, energie, tepelně, akumulaci

Text:

...soustředující kolektory, které pracují s teplotami tekutín až do 100 OC. Dosahuje se vysoké celkové účinnosti, zejména V kombinací s nízkou teplotou vyzařovačů tepla.zařízení podle vynálezu má tyto výhody výkon zařízení lez podle potřeby zvětšitbez neúmerného zvýšení nákladů, ztráty unikáním tepla jsou tak malé, že je lze hospodárně kompenzovat například zvětšením pohlcovací plochy pohlcovače sluneční energie, a lze použít...

Zapojení topné instalace

Načítavanie...

Číslo patentu: 250251

Dátum: 15.04.1987

Autori: Houšť Karel, Konečný Jaroslav, Tesař Jaroslav, Soukup Antonín, Kadleček Jaroslav

MPK: F24D 11/00, F24D 3/08

Značky: zapojení, instalace, topné

Text:

...směšovače 4 a druhá větev je představována přívodním potrubím 16, které je zapojeno na prvý vstup 13.1 třícestného směšovače 13. Čtyřcestný směšovač 4 je pak svým druhým vstupom 4.2 zapojen ke společnému vratnému vedení 8 od otápěcíoh těles 7, svým prvým výstupem 4.3 na společné vstupní vedení 6 k otápěcím tělesům 7 a druhým výstupem 4.4 jednak přes vedení lll na druhý vstup 13.2 třícestného směšovače 13 a jednak na jeho spojku 11 s hlavním...

Akumulátor tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 249858

Dátum: 15.04.1987

Autori: Podstanický Alexander, Harant Miroslav

MPK: F24D 11/00

Značky: tepla, akumulátor

Text:

...potrubiu,pritom teplotové čidlá, vstupné teplotové čidlo a vstupné regulačné ventily sú pripojené k teplotovému regulátoru a výstupné regulačná ventily sú .pripojené k ČHSOVÉIIIII regulátoru.Na rpripojenom obrázvku je znázornená principiálne usporiadanie spojenia akumulatora tepla so spotrebičom.Vertikálnym rozmiestením vstupných hrdiel so vstupnými regulačnými ventilmi, riadenými teplotovým regulátorom na základeidentifikácie teploty...

Zapojení instalace k otopu a k výrobě teplé užitkové vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 249653

Dátum: 15.04.1987

Autori: Soukup Antonín, Kadleček Jaroslav, Konečný Jaroslav, Tesař Jaroslav, Houšť Karel

MPK: F24D 11/00, F24D 3/08

Značky: teplé, výrobe, užitkové, zapojení, instalace, otopu

Text:

...3 V249 653 gie je zadarmo, nebo téměř zadarmo, jsou s tím spojený opět pří~ davné investice a náklady na palivo k paralelní výrobě doplňko~ vého topného média. Tudíž ve většině takových případů musí jít obecně o nehospodárné využití tepelné energie, a proto lze o takových řešeních hovořit spíše jako o východiscích z nouze, musí-li se počítat s nedostatkom - byt přeohodným - základního topného média.Společným nedostatkom uvedených známých...

Elektrická akumulační jednotka pro vytápění bytů a rodinných domků

Načítavanie...

Číslo patentu: 249055

Dátum: 12.03.1987

Autori: Laboutka Karel, Kotrbatý Miroslav

MPK: F24D 11/00, F24H 1/20

Značky: vytápění, elektrická, jednotka, bytů, rodinných, domků, akumulační

Text:

...je odběrný prostor 1 opatřen výstpní odbočkou §. Mezi sepsrační konstrukcí 2 a pláštěm L je mezera Q» Ohřívací prostorl 2 je dále opatřen otvory lg a vložkou ll. Sepaě rační konstrukce g tvoří uvnitř pláště l horízontální sepsračníTuto výhřevnou jednotku otopného média L 1 je možné instalovat samostatné nebo jak zobrazuje obr. 4 lze paralelně připojit další výhrevné jednotky otopného média L 5, Lg. Výhřevné jednotky otopného média Lg, L...

Otopná soustava s akumulačním zásobníkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 232201

Dátum: 01.03.1987

Autor: Buršík Prokop

MPK: F24D 11/00

Značky: soustava, zásobníkem, akumulačním, otopná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká otopné soustavy s akumulačním zásobníkem otopné vody pro zajištění automatického vytápění objektu i v době přerušeného provozu kotle na hnědé uhlí. Oběh otopné vody v kotli, akumulačním zásobníku a ve vytápěcím okruhu je zajišťován postupně ve dvou oddělených okruzích jedním oběhovým čerpadlem, jehož sací a výtlačné potrubí je připojeno pomocí čtyř dvoucestných či dvou trojcestných armatur jednak k hornímu otvoru v akumulačním...

Zařízení pro elektrické akumulační vytápění s elektrokotlem a akumulačními nádržemi

Načítavanie...

Číslo patentu: 233766

Dátum: 15.08.1986

Autor: Janeček Jiří

MPK: F24D 11/00, F24D 3/10

Značky: elektrické, elektrokotlem, nádržemi, akumulační, zařízení, vytápění, akumulačními

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou vynálezu je připojení nabíjecího s vytápěného okruhu na společné výstupní potrubí elektrokotle a jejich opětné společné připojení na společné vratné potrubí. Tím je dosaženo stejného směru proudění vody v akubloku při nabíjení i vybíjení, a tím možnosti současného a nezávislého nabíjení i vybíjení bez použití náročných regulačních zařízení. Je dána i možnost připojení dalších vytápěných okruhů. Elektrokotel je s výhodou upraven z...

Zapojení zdroje tepla s akumulačním zásobníkem tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: 246456

Dátum: 13.03.1986

Autor: Valíeek Jaromír

MPK: F24H 9/20, F24D 11/00

Značky: zdroje, zapojení, tepla, akumulačním, zásobníkem

Text:

...V je dopravováno základním okruhem do soustavy vytápění V, kde se ochlazuje a zpětně cirvkuluje do zdroje tepla Z. Uzavřeny jsou armatury S 2, S 5, S 7,S 10, S 12, ostatní armatury, tj. S 1, S 3, S 4,S 6, S 8, S 11 jsou otevřeny, takže topné médium cirukuluje od čerpadla C 1 soustavy vytápětní V zpětným potrubím 1, 2, 3, ído zdroje tepla Z a potrubím 4, 5, soustavou vytápění V a zpětným potrubím B, 7, 8 do čerpadla C 1. Po dosažení...