F24D 1/08

Zariadenie na prúdenie kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 280470

Dátum: 14.02.2000

Autor: Bakarov Christo

MPK: A01G 9/24, F24D 1/08

Značky: kvapaliny, zariadenie, prúdenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na prúdenie kvapaliny so vstupom, vedením a výstupom kvapaliny má vstup kvapaliny pripojený k spojovaciemu potrubiu (5), ku ktorému je paralelne pripojený aspoň jeden komplex pozostávajúci z vlastnej vyrovnávacej nádržky (8), pripojenej k aspoň jednej zvislej alebo visiacej hadici, respektíve zvislému potrubiu (14), ktorých druhý koniec je pripojený vo vstupnom otvore (32) nižšie umiestneného a horizontálne alebo šikmo uloženého...