F23N 5/00

Termostatický regulátor množstva spaľovacieho vzduchu, najmä na vykurovacie zariadenia na tuhé palivá

Načítavanie...

Číslo patentu: 288288

Dátum: 10.06.2015

Autor: Kučera Pavel

MPK: F23N 5/00, F23N 3/00, G05D 23/30...

Značky: vykurovacie, množstva, regulátor, zariadenia, najmä, spaľovacieho, vzduchu, termostatický, tuhé, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Termostatický regulátor množstva spaľovacieho vzduchu obsahuje tepelne vodivé puzdro (1), s ktorým je rozoberateľne spojené telo (2) regulátora, v puzdre (1) je usporiadaný termostatický člen (3), ku ktorému je trvalo pritláčaný ovládací driek (4), posuvne uložený v puzdre (1) a vo vnútornom priestore tela (2) regulátora. Do tela (2) regulátora zasahuje radiálne rameno (5) na upevnenie páky (6) s ovládacou retiazkou. Kývavý pohyb tohto ramena...

Spôsob riadenia spaľovacieho zariadenia na pelety a/alebo biomasu a spaľovacie zariadenie na pelety a/alebo biomasu fungujúce podľa tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19494

Dátum: 23.02.2011

Autori: Bertoncello, Salvatico

MPK: F23N 5/02, F23N 5/00, F23N 1/02...

Značky: zariadenia, spôsob, spôsobu, fungujúce, spaľovacie, zariadenie, riadenia, pelety, podľa, spaľovacieho, tohto, biomasu

Text:

...1, 20 na pelety a/alebo biomasu obsahuje, ako bolo uvedené vyššie,množstvo snímačov na detekciu prevádzkových podmienok spalovacieho zariadenia na pelety a/alebo biomasu, vrátane nasledovných- prvý snímač 8 na meranie vnútornej teploty miestnosti- druhý snímač 25 na meranie vonkajšej teploty miestnosti-tretí snímač 6 na meranie teploty spalín- štvrtý snímač 4 na meranie depresie vo vnútri/na úrovni spaľovacej komory 2- piaty snímač 21 na...

Spôsob vytvárania modelu procesu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7059

Dátum: 17.08.2006

Autori: Wintrich Franz, Vesper Thomas

MPK: G05B 13/04, F23N 5/00

Značky: vytvárania, procesu, modelů, spôsob

Text:

...ktorý sa potom optimalizuje príbratím pozorovaciehoüch) zariadenia(í) 5. Systém v zariadení v 1 je vyregulovateľný napríklad na určité žiadané hodnoty alebo na stabilný proces (tzn. pokojnú kvázistacionámu prevádzku zariadenia l). V oboch prípadoch je vyhodnocovaný stav opísaný skutočnými hodnotami stavových premenných a prípadne sú volené vhodné nastavovacie akcie(regulačná zásahy), krátko označované ako akcie, ktoré sú vykonávané...

Zebezpečovacie zariadenie proti prehrievaniu kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3815

Dátum: 04.05.2004

Autor: Ligocki

MPK: F23N 5/00

Značky: prehrievaniu, proti, zariadenie, zebezpečovacie, kotla

Text:

...ventilom. l( otvoreniu poistného ventila dochádza zvýšením tlaku v celom vyhrievacom systéme.Akje celý systém otvorený, to znamená, že ak obsahuje otvorenú expanznú nádobu, nie je potom zariadenie vybavené poistným ventilom a odvod prebytočného tepla je rie šený pomocou prepadu chladiacej kvapaliny, zmiešanej s vyhrievacou kvapalinou, z expanznej nádoby.Všetky uvedené typy systémov podstatne uľahčujú prácu pri montáži kotlov a ich...

Systém automatického riadenia podtlaku v spaľovacej peci a teploty odpadového plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283604

Dátum: 29.09.2003

Autori: Szendzielorz Barbara, Kozina Tadeusz, Bujny Marek, Kruk Bogdan, Baron Eugeniusz, Ćwioro Andrzej, Gruszka Stanisław, Bulanda Henryk, Tchórz Janusz, Pejm Sebastian, Tymowski Henryk, Lupa Andrzej, Grucza Ginter, Pietraszek Antoni, Wiecek Piotr

MPK: F23N 5/00, F23N 3/00

Značky: automatického, riadenia, spaľovacej, teploty, podtlaku, odpadového, plynů, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Teplotné snímače (T1, T3) umiestnené vo všetkých kanáloch (K1, K3) odpadových plynov sú spojené s výstupmi riadenia teploty (Rt1, 3), ktorého výstup je tiež spojený s určovateľom (delta t) rozdielu teploty odpadových plynov v kanáloch (K1, K3). Výstup riadenia teploty (Rt1, 3) je spojený cez sčítavačky (S1, S3) s riadiacimi mechanizmami (Rc1, Rc3) výkonu chodov okrajového ventilátora (W1, W3) a sčítavačky (S1, S3) sú spojené s výstupom riadenia...

Spôsob regulácie plynového horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12912

Dátum: 10.01.2003

Autori: Richter Klaus, Klepka Michael, Bomscheuer Walter

MPK: F23N 5/00, F23N 5/12, F23N 1/02...

Značky: horáka, regulácie, plynového, spôsob

Text:

...zadanie pre reguláciu, aby mohol byť horák naštartovaný. Podlavoliteľných znakov sa môže stanoviť výhodná prahová hodnota pre-3 0011 Znaky nárokov 2 a 3 opisujú výhodné kroky na vykonanie spôsobu. Tak môže byt zmes vykurovací plyn - vzduch obohatená, tým, že sa zvýši množstvo vykurovacieho plynu alebo zredukuje množstvo vzduchu. Na ochudobnenie zmesi môže byt zredukované množstvo vykurovacieho plynu alebo zvýšené množstvo vzduchu. Je...

Zařízení k řízení spalovacího procesu v kotlech na tuhá paliva s pohyblivými rošty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261472

Dátum: 10.02.1989

Autori: Kania Josef, Hanák Vladimír, Podhorný Petr, Tesař Vladimír

MPK: F23N 5/00, F23N 5/20

Značky: tuhá, rošty, pohyblivými, spalovacího, procesu, zařízení, řízení, paliva, kotlech

Text:

...výhodou je dodržovánípožadovaného tepelného výkonu kotle se snížením ztrát vlivem přetápění. Sníží se nároky na pracnost obsluhy kotle, umožní se programové řízení požadovaného tepelného výkonu kotle.Na připojených výkresech jsou naznačeny příklady zařízeník řízení spalovacího procesu v kotlech na tuhá paliva s pohyblivými rošty podle vynálezu, přičemž na obr. 1 je podsta~ta zařízení k řízení spalovacího procesu v kotlech na tuhá paliva a na...

Zapojení pro bezpečné , automatické zapálení a hlídání provozu zejména plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 245922

Dátum: 01.07.1988

Autor: Matjuk Vladimir Fedorovie

MPK: F23N 5/00

Značky: zapojení, bezpečné, zejména, plynových, hlídání, zapálení, provozu, hořáku, automatické

Text:

...přes devátou diodu za čtvrtou diodu, tam kde je napojena na první kondenzátor a za kontakt etykače motoru ventilátoru spalovacího vzduchu přes deaátou diodu.čtvrtý klidový kontakt druhého relé je zařazen před elektromagnety bezpečnostních uzávěrů a pátý klidový kontakt druhého relé je zařazen před druhý přepínací kontakt prvního reljć. Druhé relé muze být pamětové, tzn., že je v sepnuté poloze mechanicky zajíštěno, přičemž rozpínání...

Zařízení hlídače plamene plynových hořáků

Načítavanie...

Číslo patentu: 245417

Dátum: 01.07.1988

Autori: Grau Petr, Hanus Miroslav, Hässler Jozef, Dohányos Michal

MPK: F23N 5/00

Značky: plamene, zařízení, hořáku, hlídače, plynových

Text:

...doby zpoždění245 417 rozepnutí výstupního spínaoího obvodu a že prvý výstup výstupního spínacího obvodu je připojen na výstupní relé, jehož druhá strana je připojena na zdroj napájecího napětí, přičemž druhý výstup výstupního spínacího obvodu je připojen přes třetí diodu na střed napájení.Zařízení podle vynálezu odstraňuje dosavadní výše uvedené nevýhody a nedostatky a má několik předností proti dřívějším zařízením. Jeho hlavní výhoda...

Periskop k vysokoteplotním reaktorům

Načítavanie...

Číslo patentu: 256907

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bianchin Roland, Grosse Rolf, Schingnitz Manfred, Riedel Christian, Göhler Peter, Clausnitzer Eberhard, Beuermann Hans- Lutz, Franke Werner

MPK: F23N 5/00

Značky: reaktorům, periskop, vysokoteplotním

Text:

...ncnecwsHeornoxenHñ mnaxa H sarpnsuenu. ~- B ocHone HSOÓDETBHHH nemam saaqa paapaôorawn nepncxon nn nepenaun onwuqecxúx CHPHan 0 B H 3 peaxunonnoro npocrpaucrna BHCOKOTEMnepaTypHHX peaxwopon mnummw,ymmmm Bmwmmmnmmmwommmwmnmmwnc nonombm raaooőpasnoü cpenm npenornpamaercx nosneücrnne HnH npepuBanHe nowoKa~nyqeü acnecwnne ownoxennx mnaxon, cyönnuaunn Mnnepanbnmx cocranxmx qacŕeñ H pyrux Boseücwsuü Hmemmeňcn B peaKuHOHHOM npocwpancrse 8...

Zapojení pro optimální řízení spalovacího procesu energetických zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 242908

Dátum: 15.04.1987

Autori: Veselka Anton, Michalka Vladimír, Trebichavský Ctibor, Nemšák Ján, Redaj František

MPK: G05D 23/19, F23N 5/00

Značky: spalovacího, zapojení, zařízení, procesu, optimální, řízení, energetických

Text:

...řízení respektující všechny vazby energetickáho zařízení. Tyto nová vazby mají charakter nadřazenoeti. Funkční celky regulace představují podřízenou část bloku programového zařízení, který provádí jejich korekce.Vlastní řízení je realizováno blokem programového řízení. Rozhodovací a řídící úkony jsou prováděny podle programu a podle lcriterií optimality epalovacího procesu zcela automaticky. Skutočný stav spalovaoího procesu, stav...