F23N 1/00

Spôsob a zariadenia na reguláciu času chodu horáka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20528

Dátum: 12.02.2010

Autori: Osterloh Reinhard, Hoffmann Jörg, Hanke Christine

MPK: F24H 9/20, F23N 1/00

Značky: horáka, spôsob, času, zariadenia, chodu, reguláciu

Text:

...kotla potom vplyvom privádzania tepla ku kotlu zvyšuje tak dlho, dokiaľ nemôže byť zistené, že absolútna hodnota regulačnej odchýlky dosiahne alebo prekračujestanovenú vypínaciu diferenciu (pritonl je vypínacia diferenciadefinovaná kladná). Potom sa horák zase vypne. Tento cyklus sa vykonáva opakovane, takže hodnota teploty kotla vplyvom cyklického zapínania a vypínania horáka kolíše okolo požadovanej0009 V opisovanej metóde dvojbodovej...

Plynová armatúra

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19297

Dátum: 16.03.2007

Autori: Halbach Udo, Schmidbauer Thomas, Rohde Wolfgang

MPK: F23N 1/00

Značky: armatura, plynová

Text:

...nároku 1 rieši tým, že dýza je ako časť škrtiaceho zariadenia v piynovej armatúre umiestnená pred meraným miestom. Tým je možné merať na meracom mieste výstupu piynovej armatúry tlak v horáku. Preto sa tiež môže upustiť od toho, abysa meracie miesto na výstupe piynovej armatúry zaplombovalo alebo za pečatilo, aby sa zabránilo chybným meraniam.0007 Podľa znakov nezávislého nároku 2 je chránená výhodná konštrukcia škrtiaceho zariadenia...

Spôsob regulácie toku vykurovacích plynov a zariadenie na jeho vykonávanie

Načítavanie...

Číslo patentu: 284947

Dátum: 10.02.2006

Autori: Cordier Rémy, Ferlin Thierry, Tackels Guy, Mine Thierry

MPK: F23N 1/00

Značky: spôsob, regulácie, vykonávanie, vykurovacích, plynov, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Regulácia sa vykonáva aspoň čiastočne regulovaným prívodom aspoň jedného vykurovacieho plynu označeného „B", ktorý má hodnotu výhrevnosti vyššiu, ako je hodnota výhrevnosti plynu „A", do uvedeného toku plynných palív. Predmetom je ďalej zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu a jeho použitie hlavne na ovládanie prítoku paliva do horákov sklárskych pecí.

Rozdeľovacie potrubie plynu pre viacstupňový horák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8471

Dátum: 26.05.2004

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: F23N 1/00, F23K 5/00, F23D 14/04...

Značky: horák, rozdeľovacie, viacstupňový, plynů, potrubie

Text:

...s otvoreným bočným ventilom, obrázok 12 tú istú rúrku rozvádzača s tým istým ventilom v uzavretom stave a0012 Obrázok 1 ukazuje plynovú armatúru 40 so vstupom 41 a dvoma výstupmi 42, 43 vykurovacieho plynu. V smere prúdenia za vstupom 41 vykurovacieho plynu je umiestnené teleso 45 privodného ventilu 44. V smere prúdenia nasledujú dve telesá 47, 49 dvoch vypúšťacích ventilov 46, 48. Telesami 47, 49 ventilov sa prechod k dvom výstupom 42,...

Riadiaci obvod prietoku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2280

Dátum: 10.09.1999

Autor: Twiddy Bernard William

MPK: G05D 7/01, F23N 1/00

Značky: prietoku, obvod, riadiaci

Text:

...paliv.Aby mohlo byt technické riešenie ľahšie pochopené, je ďalej daný jeho opispomocou príkladov a odkazov na sprevádzajúce výkresy.Prehľad obrázkov na výkresochObrázok 1 je schéma riadiaceho obvodu prietoku podľa tohto technického riešenia.Obrázok 2 je pohľad v priereze na časť riadiaceho obvodu prietoku ukázaného na Obrázku 1.Obrázok 3 je graf tlakových charakteristík práce riadiaceho obvodu prietoku z Obrázku 1.Obrázok 4 je graf...

Zapojenie na riadené spínanie plynového solenoidového ventilu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2236

Dátum: 12.07.1999

Autor: Vegter Derk

MPK: F23N 1/00, G05D 16/20

Značky: spínanie, riadené, plynového, ventilu, zapojenie, solenoidového

Text:

...riadené spínanie plynového solenoidového ventilu podľaďalšieho uskutočnenia s dvomi odpormi vo vedení spätnej väzby od spojovacieho3 bodu druhého odporu s druhým kondenzátorom k elektróde riadiaceho tranzistoru,ktorá je odvrátená k prvému odporu, je také v ktorom je riadiaca elektróda druhého tranzistoru pripojená k spojovaciemu bodu oboch spätnoväzbových odporov.Na reguláciu modulovaného budiaceho prúdu je k druhému kondenzátoru paralelne...

Zariadenie na reguláciu prívodu paliva v kotle

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1742

Dátum: 04.02.1998

Autor: Kocián Milan

MPK: F23N 1/00, F23K 3/10

Značky: zariadenie, kotle, reguláciu, paliva, přívodů

Text:

...prepúšťací ventil 32 g aj zdroj tlakového média Ä a na druhý vstupný prívod tohoto zabezpečovacíeho člena 31 je priamo pripojený zdroj tlakového média 321. Na výstupnú časť zabezpečovacieho člena i je pripojený hydraulický valec 13, na ktorý je tiež pripojená výstupné časť smerového prepínača 3 Ä . Jeden vstupný prívod smerového prepínača 3 Ä je pripojený medzi zdroj tlakového média m a medzi zabezpečovací člen 327 a druhý vstupný prívod je...

Způsob regulace kvantových toků

Načítavanie...

Číslo patentu: 254104

Dátum: 15.01.1988

Autori: Schweigel Hans-joachim, Schingnitz Manfred, Tietze Günter, Noack Jürgen, Kirsch Bernd, Werner Klaus, Kretschmer Horst

MPK: F23N 1/00

Značky: regulace, toků, kvantových, způsob

Text:

...gonuuecmneanoro nowoka npana usmennéwca wexyqaà Hn 0 TH 0 CTbvfç 4, onaxo cnona cwaőunnsnpyewcn npnuynnrennuo a pesynbwawe perynnpoaxu Konuqecraennoro nowoxa Kounencaunonuum raaoM.KoMneHcauuoHHuüras.nonmea nonaaawbca uepea Hacbmky 5 osupymmnü pesepsyap unH,npu nocvoxncrne V yp 0 BHn Hanonxenun 5 amen pe 9 epàyape,nocpencTnoMvnueüxoaoro nnŕarenn B non Knmqenumm mma, na KOTOp 0 P 0 qepes aqeüxoauü (honacrnoü) nnwarénb nocfynaewŕ...

Zařízení na regulaci množství vyvíjených plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232831

Dátum: 15.01.1987

Autor: Zelinka Miloslav

MPK: F23N 1/00

Značky: množství, vyvíjených, plynů, zařízení, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Toto řešení je zejména použitelné do svářecích souprav, kde ke sváření, pájení, ohřevu kovů, skla atp. se používá plyn, kyslík a vodík vyvíjený v elektrolyzéru. Tím, že se použije této regulace řízení, která je předmětem vynálezu, se značně zjednoduší obsluha zařízení. Při zapnutí svářečky si pak svářeč jen otočením regulačního ventilu nastaví vhodný poměr plynu a svářečka pracuje na tomto principu. Při uzavření regulačního ventilu se svářečka...