F23K 5/00

Zariadenie na úpravu a reguláciu plynov pre spaľovacie zariadenie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7044

Dátum: 03.03.2015

Autori: Pullmanová Monika, Cuber Petr

MPK: F23K 5/00

Značky: reguláciu, zariadenie, plynov, úpravu, spaľovacie

Text:

...je usporiadaná a tu zaradená s cieľom zltromažďovania a premiešavania vyvíjaných plynov. Primárnu akumulačnú komoru g tvorí plynotesný vak, nepriepustný i pre vodík, ktorý má vnútri vytvorenú akumulačnú dutinu j pre horľavé médium, teda pre privádzané horľavé plyny. Primárna akumulačná komora 5 je vybavená tlakovými prvkami na reguláciu tlaku v jej akumulačnej dutine j, z ktorých je na obrázku l zjavná najmä klapka g na vstupe a uzáver 7 na...

Spôsob a zariadenie na zvyšovanie spaľovacej energie vytváranej prírodným palivovým plynom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7086

Dátum: 19.05.2006

Autori: Enache Aurel, Luca Liviu

MPK: F23K 5/00, F02M 27/00

Značky: spaľovacej, vytváranej, zvyšovanie, plynom, spôsob, prírodným, energie, palivovým, zariadenie

Text:

...na pohybujúce sa molekulyV súlade s vynálezom, spôsob eliminuje predtým ukázané nevýhody, pretože zahrňuje krokyzásobovania zemným plynom, kde zemným plynom môže byt prednostné metán, cez upravujúcukomoru ohraničenú cylindrický tvarovanou stenou vyhotovenou zdiamagnetického materiálu,pred ktorou je špirálovito umiestnených niekoľko elektromagnetických jednotiek, z uvedených elektromagnetických jednotiek koncové sú celkom protiľahlé vzhľadom...

Rozdeľovacie potrubie plynu pre viacstupňový horák

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8471

Dátum: 26.05.2004

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: F23D 14/04, F23N 1/00, F23K 5/00...

Značky: plynů, potrubie, rozdeľovacie, viacstupňový, horák

Text:

...s otvoreným bočným ventilom, obrázok 12 tú istú rúrku rozvádzača s tým istým ventilom v uzavretom stave a0012 Obrázok 1 ukazuje plynovú armatúru 40 so vstupom 41 a dvoma výstupmi 42, 43 vykurovacieho plynu. V smere prúdenia za vstupom 41 vykurovacieho plynu je umiestnené teleso 45 privodného ventilu 44. V smere prúdenia nasledujú dve telesá 47, 49 dvoch vypúšťacích ventilov 46, 48. Telesami 47, 49 ventilov sa prechod k dvom výstupom 42,...

Způsob úpravy plynné směsi kyslíku a vodíku vedené ke spalování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262387

Dátum: 14.03.1989

Autori: Benedikt Vladimír, Tesař Rudolf, Rabas Otomar

MPK: F23K 5/00

Značky: vodíku, směsi, úpravy, spalování, kyslíku, vedené, způsob, plynné

Text:

...vodíku nad stechiometrické množství a vliv atmosfěrickěho kyslíku se uvnitř plemene částečně sníží. Dochází však k nevyrovnané spotřebč obou plynů a proto není pro spalování plynu přímo z vyvíječů tento způsob poušitelný.Výše uvedené nedostatky odstraňuje způsob podle vynálezu týkající se úpravy plynné směsi kyslíku a vodíku vedené ke spalování. Podstata spočívá v tom, že směs kyslíku a vodíku proudí pri teplotě 0 až 80 °C vrstvou...

Zapojení rozvodů topného oleje mezi transportní cisternou a kotelním hořákem

Načítavanie...

Číslo patentu: 260084

Dátum: 15.11.1988

Autori: Daněk František, Lučný František, Stavjanik Tomáš, Hartman Jan

MPK: F23K 5/00

Značky: hořákem, cisternou, zapojení, oleje, transportní, topného, rozvodu, kotelním

Text:

...tehdy, když se zásobník A doplňuje z trsnsportní cisterny l.z téhož důvodu není automatizováno ani ovládání ventilů ll, ll v proplachovacím řádu lg lgg, jehož účelem je - jak už bylo uvedeno - vyčistění dávkovacího čerpadla g od zbytků aditíva, které by při zvětšené viskozitěv důsledku jeho ochlazení vyžadovalo větší příkon. Proto je také výhodné, když přívod ohřívacího média do ohřívače lg aditíva a jeho odpadové vedení 33 jsou souběžné s...

Uzatvárací ventil paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 244332

Dátum: 15.11.1987

Autori: Turoa Milan, Tesao Josef

MPK: F23K 5/00, F02M 37/00

Značky: paliva, uzatvárací, ventil

Text:

...napr. pri požiari. Umožnene je tiež jeho napojenie na blokovaciu automatiku lokomotivy.jNa pmąjenom výkrese je 9 j 5 ríkladné vyhotovenie uzàtyáír ciaho ventilu paliva. Na obr. je řtezventil m v uzatvorenej polohe.H Uząt áILaC yentil paliva pozostáva z telesa venti u 1, ktoré je dvojdielne. V hornej čas ti telesa 1 je uložený spätný ventil 2 s kužeľkou 2.1 a pružinou 2.2. V ose telesa ventilu 1 je ďalej uložená ovládaná tyčka 3 majúca...