F23G 7/00

Spôsob výroby palív pre energetiku a zariadenie na výrobu palív

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6964

Dátum: 04.11.2014

Autori: Cuber Petr, Pullmanová Monika

MPK: F23G 7/00, C10B 53/07, C10B 57/14...

Značky: výroby, energetiku, spôsob, zariadenie, výrobu, palív

Text:

...vsádzky mení, čo sa týka množstva, aj kvalitatívne, takže ani produkciu olejnatého kondenzátu nie je možné priamo pri výrobe použiť ako palivo pre kogeneračnú jednotku alebo ine spaľovacie zariadenie.Modemá Veda pozná tiež rýchle pyrolýzy, napriklad postup a zariadenie, ktoré sú opisané V CZ patente 280 465 (s právom prednosti z CA 90/2009021). Východisková surovina sa bleskovou rýchlosťou l 000 ažl 000 000 °C/s zahreje na teplotu 350 až 800...

Trojkomorový splynovač

Načítavanie...

Číslo patentu: 288075

Dátum: 18.04.2013

Autor: Štofila Albín

MPK: F23G 5/027, F23G 7/00

Značky: splynovač, trojkomorový

Zhrnutie / Anotácia:

Splynovanie uhľovodíkových materiálov v trojkomorovom splynovači prebieha v uzatvorenom priestore kontinuálne, pričom zvlášť sa odvádzajú mimo splynovača pary zo sušiaceho priestoru, zvlášť energetické plyny z pyrolýzneho priestoru a zvlášť spaliny zo spaľovacieho priestoru.Trojkomorový splynovač (1) pozostáva zo zásobníka (6) tvoreného kužeľovým plášťom (61), snímačom (62) hladiny plnenia materiálu, sušiacim priestorom (63), pyrolýznym...

Spôsob a zariadenie na spracovanie odpadových látok obsahujúcich mokré organické zložky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20548

Dátum: 18.10.2012

Autor: Gasser Urs

MPK: C04B 7/48, F23G 5/04, C04B 7/44...

Značky: odpadových, zložky, zariadenie, obsahujúcich, spôsob, spracovanie, organické, látok, mokré

Text:

...energie na látkovú premenu v takýchto zaradeniach sa uskutočňuje prívodom paliva do rotačnej pece a do kalcinátora. Vzduch zohrievaný v chladiči slinkov sa čiastočne vedie ako takzvaný sekundámy vzduch do rotačnej pece a čiastočne sa vedie ako takzvaný terciámy vzduch do kalcinátora. Odpadové plyny rotačnej pece sa vedú cez vstupnú komoru pece a nad ňou sa nachádzajúce škrtenie prúdenia, takzvaný materiálový uzáver, do kalcinátora, prúdia cez...

Spôsob a zariadenie na splyňovanie organických látok a čistenie syntézneho plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5989

Dátum: 04.01.2012

Autori: Lackovič Aleš, Peterka Miroslav, Laluha Ján, Michálek Tomáš

MPK: C10K 1/08, C10B 47/00, C10K 1/16...

Značky: organických, plynů, čistenie, látok, splynovanie, zariadenie, syntézneho, spôsob

Text:

...viazané na vstupujúce médium FAME 39 (Fatty Acid Methyl Esters - metylestery vyšších mastných kyselín, C 11 až C 23), pričom ľahké dechty sú z F AME vystripované vstupujúcim ohriatym vzduchom lg, ktorý sa v adsorbčnom zariadeni g predohreje a spätne vychádza ako ohriaty stiipovací vzduch 31 a vracia sa k využítiu ako spaľovací vzduch 24 do spaľovacej časti reaktora 35, a ťažké dechty sa saturujú vo vsnipujúcom médiu FAME 20.Prebytok...

Zariadenie na tepelné spracovanie organických hmôt, najmä odpadových

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5831

Dátum: 05.09.2011

Autori: Kvarčák Jaromír, Nykl Jan

MPK: F23G 7/12, F23G 7/00, F23G 7/10...

Značky: tepelně, odpadových, najmä, organických, hmot, zariadenie, spracovanie

Text:

...zariadenia ani jeho úplne dochladzovaníe, pretože je možno mobilný zásobník demontovať zo zariadenia a vymeniť za nový. Je možné mať k dispozícii niekoľko mobilných zásobníkov, a tieto použiť vždy pre jednu vsádzku, načo je možne pre novú vsádzku použiť iný zásobník. Demontované zásobníky je možno uskladniť na vhodnom mieste a nechať dostatočný čas dochladiť. .le možné ich v uzatvorenom stave prepraviť na iné, na l 0priklad vhodnejšie miesto...

Zariadenie na čistenie toxických plynov z výrobných procesov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5680

Dátum: 04.03.2011

Autori: Kinzig Volker, Hartung Rolf, Hartung Robert Michael

MPK: B01D 53/00, F23G 7/00

Značky: zariadenie, výrobných, čistenie, toxických, procesov, plynov

Text:

...dvomispriahnutými reaktorovýrni komorami a príslušnou pracou kolónou na následné spracovanie tepelne spracovaných toxických spalín.Príklad uskutočnenia technického riešeniaObr. l znázorňuje schematický rez zariadením na čistenie toxických plynov z výrobných procesov s reaktorovou komorou l, ktorá pozostáva z vonkajšej a vnútomej steny g, g. Vnútomá stena g sa pod dopredu zadaným uhlom na spôsob lievika zužuje smerom dole.Pozdlž smerom dole sa...

Spôsob spaľovania glycerínu alebo glycerínových zmesí a atmosférický odparovací horák

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5483

Dátum: 07.07.2010

Autori: Štibrányi Ladislav, Timár Pavel

MPK: F23G 7/00, F23D 5/00

Značky: atmosférický, spaľovania, zmesí, glycerinu, horák, odpařovací, glycerínových, spôsob

Text:

...Ale taktiež atmosférický odparovací horák môže byť tvorený vláknitou organizovanou štruktúrou napríklad z medených vlákien. Taktiež je možné, aby atmosférický odparovací horák bol vyrobený z organizovanej štruktúry kovových a anorganických vlákien. Ale taktiež je možné, aby atmosférický odparovací horák bol vyrobený z poréznej anorganickej hmoty.Na účely tohto úžitkového vzoru je taktiež nutné chápať, že termin atmosférický odparovací horák...

Rozprašovací horák na rozprašovanie a spaľovanie zvyškovej látky obsahujúcej síru

Načítavanie...

Číslo patentu: 287129

Dátum: 27.11.2009

Autori: Gross Gerhard, Grüning Heinz

MPK: F23G 7/00

Značky: rozprašovanie, látky, horák, zvyškovej, obsahujúcej, síru, spaľovanie, rozprašovací

Zhrnutie / Anotácia:

Rozprašovací horák na rozprašovanie a spaľovanie zvyškovej látky obsahujúci síru obsahuje dýzu na zvyškovú látku na prívod zvyškovej látky obsahujúcej síru, ktorá je obklopovaná vonkajšou dýzou na prívod rozprašovacieho média. Dýza na zvyškovú látku obsahuje väčší počet zapájateľných a odpájateľných jednotlivých dýz (3), ktoré sú spojené so vstupom (7) na zvyškovú látku, pričom horák je vybavený prívodom na palivo, a pričom vonkajšia dýza (5)...

Zapojenie systému na ekologické zhodnocovanie odpadu, najmä glycerínovej odpadovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5016

Dátum: 07.10.2008

Autor: Líška Marián

MPK: F23G 7/00, C10G 3/00, C10L 1/00...

Značky: ekologické, zapojenie, glycerínovej, odpadů, najmä, zmesí, systému, odpadovej, zhodnocovanie

Text:

...Podpomý horák 52 je z jednej strany prepojený na spaľovací potrubný prívod 512, ktorým sa privádza spaľovací vzduch. Druhá strana spaľovacieho potrubného prívodu 512 je prepojená na bočnú časť predohrievacej komory 5, V ktorej termíckou oxidáciou vznikajú horúce spaliny 114. Predohrievacia komora 5 je prepojená cez druhé prepojovacie potrubie 22 na spaľovaciu komoru 2, do ktorej sú privádzané horúce spaliny 114. Vo vrchnej časti spaľovacej...

Teplovodný kotol na spaľovanie biomasy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4801

Dátum: 06.07.2007

Autor: Suchý Peter

MPK: F23G 7/00

Značky: spaľovanie, biomasy, kotol, teplovodný

Text:

...časťou spojenou s výmenníkom tepla, s vyznačením horizontálnej deliacej roviny a na obr, 2 je znázomený teplovodný kotol, podľa obr. l, s výmenníkom tepla oddeleným od spaľovacej časti, na obr. 3 a 4 je schematicky znázomené nové usporiadanie teplovodného kotla na spaľovanie biomasy, podľa technického riešenia, V pozdlžnom reze, so šikmou deliacou rovinou, pričom na obr. 3 je znázomený teplovodný kotol so spaľovacou časťou spojenou s...

Spôsob a zariadenie na spracovanie biogénnych zvyškov, najmä kalov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 763

Dátum: 09.05.2003

Autori: Ramharter Peter Michael, Bayer Harald

MPK: C02F 11/18, F23G 5/02, C02F 11/12...

Značky: kalov, spôsob, biogénnych, zariadenie, spracovanie, najmä, zvyškov

Text:

...sekundárnom kroku medziuskladnenia sa materiál vyrovnáva, aby sa napríklad zabránilo dopravnotechnickým problemom pri transporte materiálu z primárneho uskladnenia do vyrovnávacieho uskladnenia. Pri tom vznikajú materiálové rezervy, ktoré zabezpečia kontinuálny priebeh spôsobu aj pri výpadku dodavky materiálu počas dlhšieho obdobia. Vo viacerých krokoch prebiehajúca tepelná úprava umožňuje individuálne vyladenie spôsobu na rozličné obsahy...

Palivová zmes

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3286

Dátum: 06.08.2002

Autori: Slobodník Ladislav, Novanský Miloš, Mach Marián, Kovář Jiří

MPK: F23K 1/00, F23G 7/00

Značky: palivová

Text:

...využitím odpadov na palivovú zmes sa zníži zaťaženie životného prostredia, zníži sa objem skládok odpadu, znížia sa náklady na dopravu a skladovanie odpadov. spaľovaním palivovej zmesi v cementárenských peciach sa dosiahnu úspory neobnoviteľných zdrojov paliv a nevznikajú náklady na čistenie spalín. V neposlednom rade sa znižujú aj finančné náklady na palivá, základné surovinyPalivová zmes podľa technického riešenia môže mat rôzne...

Spôsob likvidácie upravených organických odpadov spaľovaním v cementárskych rotačných peciach

Načítavanie...

Číslo patentu: 282498

Dátum: 25.07.2002

Autori: Strigáč Július, Ivanka Vladimír, Orság Zdeno, Tiso Ivan, Gach Ferdinand, Ježo Ľubomír, Martauz Pavel

MPK: C04B 12/00, F23G 5/00, F23G 7/00...

Značky: odpadov, rotačných, peciach, upravených, likvidácie, spôsob, organických, spaľovaním, cementářských

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob likvidácie upravených organických odpadov, najmä mäsovo-kostných múčok, odpadových tukov a iných spracovaných veterinárnych odpadov živočíšneho pôvodu spaľovaním v cementárskej rotačnej peci, ktorá je vyhrievaná pri procese výpalu slinku ušľachtilým palivom alebo zmesou ušľachtilých palív, prípadne zmesou obsahujúcou ušľachtilé a alternatívne palivá. Tieto odpady sú pridávané do cementárskej rotačnej pece buď cez hlavný horák a/alebo...

Zariadenie na ekologickú likvidáciu injekčných ihiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2445

Dátum: 16.05.2000

Autori: Paldia Robert, Banchiero Pier Paolo, Napolitano Giuseppe

MPK: F23G 7/00

Značky: likvidáciu, ekologickú, zariadenie, injekčných, ihiel

Text:

...zariadenia medzi elektródy a vytvorení jej vzájomného kontaktu s oboma elektródami sa spínačom nakrátko aktivuje zdroj elektrického napätia, dôjde k elektrickému výboju, ktorý ihlu rozžeravi až spali, pričom sa táto oddelí od zvyšku injekčnej striekačky. Popol alebo zvyšok 2 injekčnej ihly prepadne na dno zariadenia a plastová časť injekčnej striekačky buď sama vy padne, alebo ju obsluhujúci personál vytiahne z otvoru.Ovládanie zariadenia...

Spôsob premieňania spaliteľných znečisťujúcich látok a odpadových materiálov na čistú energiu a zariadenie na uskutočnenie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278197

Dátum: 18.03.1992

Autor: Tognazzo Valerio

MPK: F23G 7/00

Značky: tohto, premieňania, materiálov, znečisťujúcich, odpadových, uskutočnenie, zariadenie, spalitelných, čistú, látok, spôsobu, spôsob, energiu

Zhrnutie / Anotácia:

Spracovávaný materiál sa najprv podrobí tepelnému rozkladu pri teplote vyššej ako 1 600°C v atmosfére zbavenej vzduchu v čase, postačujúcom na úplný rozklad spracovávaného materiálu na získanie spáliteľných plynov na báze vodíka a oxidu uhoľnatého, nespáliteľných plynov inertných látok tepelne rozložené produkty sa náhle ochladia vodou, pričom sa oddelia pevné inertné látky a vznikne para, touto parou sa obohatia získané plyny, pričom plyny...

Zariadnie na spaľovanie viskóznych kvapalín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280725

Dátum: 18.03.1992

Autori: Nils Arve Soyseth, Magne Boklep

MPK: F23G 7/00, F23K 5/04, F23G 7/05...

Značky: zariadnie, viskóznych, spaľovanie, kvapalín

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na spaľovanie viskóznych kvapalín, napríklad dechtu z filtrov na čistenie plynov a podobne, obsahujúce tank s vyhrievacími prvkami, spaľovaciu jednotku a potrubie na spojenie spaľovacej jednotky s tankom, pričom tank (6) je ďalej vybavený vyhrievacími prvkami (4) na ohrievanie kvapaliny v tanku a potrubie (3) je v bezprostrednej blízkosti tanku opatrené prívodnou trubicou (8) na vzduch.

Zariadenie na tepelný rozklad fluidných škodlivín, najmä dioxínov a furánov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278599

Dátum: 15.09.1991

Autor: Buzetzki Eduard

MPK: F23C 5/00, F23C 7/02, F23G 7/00...

Značky: zariadenie, škodlivin, rozklad, tepelný, najmä, dioxínov, fluidných, furánov

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie je tvorené valcovou spaľovacou komorou (1), na ňu nadväzujúcou dodatočnou spaľovacou komorou (15), aspoň jedným do spaľovacej komory (1) nasmerovaným horákom (4), zachytávacím zariadením (20) a dýzami (10b, 10b, 16) prídavného vzduchu. Zachytávacie zariadenie (20) je vytvorené ako prstenec so stredovým priechodným otvorom (7) s menším priemerom ako je priemer spaľovacej komory (1). Okolo stredového priechodného otvoru (7) sú...

Způsob zpracování průmyslových zbytků, zejména zbytků z chemického průmyslu, obsahujících těžké kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270412

Dátum: 13.06.1990

Autori: Wallner Felix, Krier Adam, Lugscheider Walter, Freimann Paul, Uckert Gotthard

MPK: F23G 7/00, F23G 5/00

Značky: chemického, způsob, zpracování, obsahujících, průmyslových, zejména, průmyslu, zbytků, těžké

Text:

...obsažené. zejména těžké kovy, aby se při tom převedly do formy ve vodě nerozpustné a skladovatelné.Tento úkol se řeší tím, že se ke zbytkům obsahujícím těžké kovy jako vsádková látka dodatečně přlvádí kalová usazenina do primární plynové reekční zony, přičemž se účelně kalová usazenina přivádí v množství až 30 množství zbytků obsahujících těžké kovy.Výhodné se kalová usazenlna ke zbytku obeahujícímu těžké kovy přlmíchá před jeho...