F23G 5/00

Splynovací reaktor a spôsob jeho využitia

Načítavanie...

Číslo patentu: 288284

Dátum: 05.06.2015

Autori: Buriánek Juraj, Kučera Milan, Havrila Rastislav, Kuchta Jozef, Buday Jozef

MPK: B09B 3/00, F23G 5/00

Značky: splyňovací, využitia, reaktor, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Splynovací reaktor tvoriaci súčasť technologického komplexu na výrobu energie z odpadov, spojený na vstupe s palivovým hospodárstvom a triediacou linkou a na výstupe so systémom na výrobu elektrickej a tepelnej energie, pozostáva z nádoby (10) reaktora vybaveného v dolnej časti systémom (20) odstraňovania zvyškov po splynovaní a systémom (30) zabezpečenia homogenity splynovania a v hornej časti meracím systémom (40), systémom (60) zrovnávania...

Technologický komplex na výrobu energií z odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6824

Dátum: 02.07.2014

Autori: Buday Jozef, Havrila Rastislav, Drška Rastislav, Kuchta Jozef, Gerek Igor

MPK: B09B 3/00, F23G 5/00

Značky: energií, odpadov, výrobu, komplex, technologický

Text:

...je, že nie je potrebné dodávať do samotného procesu ďalšiu vonkajšiu energiu a celý výrobný reťazec zabezpečuje splnenie parametrov, požadovaných platnou environmentálnou legislatívou.Prehľad obrázkov na výkreseNa pripojenom výkrese je schematicky znázomená bloková schéma zariadenia na výrobu energií z odpadov a nízkoenergetických palív.Technologický komplex na výrobu energií z odpadov pozostáva z riadiaceho, kontrolného a monitorovacieho...

Komplex na výrobu energie z odpadov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5747

Dátum: 06.05.2011

Autori: Buday Jozef, Kuchta Jozef, Jurnečka Alexander

MPK: F23G 5/00

Značky: odpadov, energie, komplex, výrobu

Text:

...pracoviskom lQ a zariadením na výrobu paliva Q a na výstupe so spaľovacou komorou Q,výmenníkovým systémom iQ, čistiacirn systémom spalín 60, pričom splynovači reaktor E spojený s triediacim zariadením zvyškov po splynovaní m a zásobníkom inertného materiálu Q je napojený na riadiaci, kontrolný a monitorovací systém 90. Riadiaci, kontrolný a monitorovací systém Q prostredníctvom vstupov a súčasne výstupov L 2, Ľ, 12, Q, g, Q, Ľ a Q je...

Splynovač uhľovodíkových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 287151

Dátum: 28.12.2009

Autor: Štofila Albín

MPK: F23G 5/027, F23G 5/00, C10B 53/07...

Značky: splynovač, materiálov, uhlovodíkových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pozostáva z reaktora (1), tvoreného kužeľovým plášťom (11), snímačom (12) hladiny plnenia materiálu, sušiacim priestorom (13), pyrolýznym priestorom (14), spaľovacím priestorom (15), ďalej z dávkovača (16) materiálu, odvodom (17) plynov, prívodom (18) dechtov a pár, z nosnej časti (2) reaktora (1), tvorenej valcovitým plášťom (21), z vrchnej kruhovej dosky (22), spodnej kruhovej dosky (23), sklzu (24) popola, otočného kužeľového...

Spôsob a zariadenie na úpravu odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5228

Dátum: 29.06.2006

Autori: Ismail Saeed, Deegan David, Chapman Chris, Ovens David

MPK: F23G 5/00, F23G 5/02, F23G 5/027...

Značky: zariadenie, spôsob, odpadů, úpravu

Text:

...cení snaha, znížiť množstvo pevného odpadu, ktorý je výsledkom spôsobu úpravy odpadu a tiež znížiťmnožstvo nebezpečných materiálov v upravovanom odpade.Zistilo sa tiež, že keď plyn, ktorý pochádza zo splyňovania odpadu (nazývaný odplyn) sa používa v plynovom motore alebo plynovej turbíne, vo vzduchu poletujúce častice a dechtové uhľovodíkové molekuly majú tendenciu upchávať plynovú turbínu alebo motor. Plyn sa teda nepovažuje za dostatočne...

Zariadenie na spracovanie odpadu pyrolýzou a na výrobu energie pomocou tohto spracovania

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8827

Dátum: 12.09.2002

Autori: Goggi Lorenzo, Goggi Francesco

MPK: F23G 5/02, F23G 5/00, F23G 5/50...

Značky: pyrolýzou, energie, odpadů, výrobu, zariadenie, spracovanie, spracovania, tohto, pomocou

Text:

...uvedeného typu, ktoré nemá praktickyTieto a ďalšie ciele sa dosahujú zariadením podľa pripojených zodpovedajúcichĎalším cieľom je poskytnúť spôsob spracovania odpadu pomocou zariadenia podľa vynálezu, pričom tento spôsob ma vysokú účinnost a prijateľné realizačnéTento cieľ sa dosahuje spôsobom podľa pripojených zodpovedajúcich nárokov.Prehľad obrázkov na výkresochPredložený vynález bude zrejmejší z pripojených výkresov, ktoré sú...

Spôsob likvidácie upravených organických odpadov spaľovaním v cementárskych rotačných peciach

Načítavanie...

Číslo patentu: 282498

Dátum: 25.07.2002

Autori: Gach Ferdinand, Ježo Ľubomír, Martauz Pavel, Ivanka Vladimír, Orság Zdeno, Strigáč Július, Tiso Ivan

MPK: F23G 5/00, C04B 12/00, F23G 7/00...

Značky: spôsob, likvidácie, odpadov, peciach, organických, cementářských, spaľovaním, rotačných, upravených

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob likvidácie upravených organických odpadov, najmä mäsovo-kostných múčok, odpadových tukov a iných spracovaných veterinárnych odpadov živočíšneho pôvodu spaľovaním v cementárskej rotačnej peci, ktorá je vyhrievaná pri procese výpalu slinku ušľachtilým palivom alebo zmesou ušľachtilých palív, prípadne zmesou obsahujúcou ušľachtilé a alternatívne palivá. Tieto odpady sú pridávané do cementárskej rotačnej pece buď cez hlavný horák a/alebo...

Zariadenie na úpravu materiálu, spôsob zneškodňovania a využitia odpadových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 282177

Dátum: 04.10.2001

Autor: Kiss Günter

MPK: F23G 5/00, F23G 5/027

Značky: materiálov, využitia, spôsob, zariadenie, materiálů, zneškodňovania, úpravu, odpadových

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na úpravu materiálu pozostáva aspoň z dvoch teplotných reakčných zariadení (6, 10), ktoré sú spojené pevne bezkomorovo a sú usporiadané v jednej línii so zavážacou jednotkou (11), pričom aspoň jedno nízkoteplotné reakčné zariadenie (6) je bez prívodu kyslíka, zatiaľ čo druhé vysokoteplotné reakčné zariadenie (10) má prívod kyslíka a pevný bod teplotného rozťaženia celého zariadenia je daný reakčným priestorom teplotného reakčného...

Zariadenie na podávanie odpadu do pyrolýznej komory

Načítavanie...

Číslo patentu: U 50

Dátum: 07.07.1993

Autori: Vampola Pavel, Vampola Jaroslav

MPK: F23K 3/00, F23G 5/00

Značky: odpadů, komory, pyrolýznej, zariadenie, podávanie

Text:

...Tím je zajíštěno lepšíprohořívání spalovaného materiálu a současně je vyloučena možnost zasypaní ústí podpůrného hořáku.Další výhodou technického řešení je , že posuvná násypka doseda na vertikální Šoupátko a přítlačnými Lyčemi zajišťuje rovnomerné a dostatečně uběsnění Šoupátka , takže do pyrolýzní komoryneproniká nežádoucí vzduch narušující správný průběh pyrolýzy.ĚehLed obrázků na vgkreseTechnicke řešení je blíže popsáno na příkladu...

Způsob zpracování průmyslových zbytků, zejména zbytků z chemického průmyslu, obsahujících těžké kovy

Načítavanie...

Číslo patentu: 270412

Dátum: 13.06.1990

Autori: Freimann Paul, Krier Adam, Lugscheider Walter, Wallner Felix, Uckert Gotthard

MPK: F23G 7/00, F23G 5/00

Značky: zpracování, způsob, těžké, chemického, zejména, průmyslu, obsahujících, průmyslových, zbytků

Text:

...obsažené. zejména těžké kovy, aby se při tom převedly do formy ve vodě nerozpustné a skladovatelné.Tento úkol se řeší tím, že se ke zbytkům obsahujícím těžké kovy jako vsádková látka dodatečně přlvádí kalová usazenina do primární plynové reekční zony, přičemž se účelně kalová usazenina přivádí v množství až 30 množství zbytků obsahujících těžké kovy.Výhodné se kalová usazenlna ke zbytku obeahujícímu těžké kovy přlmíchá před jeho...