F23D 14/48

Dýza pre plazmový rezací horák s drážkou chladená kvapalinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16845

Dátum: 01.02.2011

Autor: Hollberg Manfred

MPK: F23D 14/48, H05H 1/28, B23K 10/00...

Značky: horák, dýza, kvapalinou, drážkou, chladená, plazmový, řezací

Text:

...Z patentu DE 1565 638 je zrejmá realizácia dýzy pre plazmový horák. Hlava horáku vykazuje zvlášť tenký tvar, a je predovšetkým používaná na rezanie plazmou, resp. na úpravu zváraných Iemov. Medzi hlavicou dýzy a rezacou dýzou je vytvorený chladiaci priestor, ktorý je vytvorený ako priamy,rovnomerný kruhový kanálik. Vo vrchnej časti dýzy horáku sa uskutočňuje0012 V dokumente DE 10 2008 018 530 A 1 je opísaná dýza plazmového horáku...

Horák a spôsob spaľovania palív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5033

Dátum: 09.08.2005

Autor: D'agostini Mark Daniel

MPK: C03B 5/00, F23D 14/00, F23D 14/48...

Značky: spaľovania, horák, spôsob, palív

Text:

...plochu priečneho prierezu, pričom tretia plocha priečneho prierezu prietoku je vpodstate homogénna v celom výtokovom úseku paliva.0025 Prvé vedenie okysličovadla podľa prvého uskutočnenia horáka obsahuje vtokový úsek okysličovadla a Výtokový úsek okysličovadla. Vtokový úsek okysličovadla má prvý vtok okysličovadla a prvý výtok okysličovadla vzdialený od prvého vtoku okysličovadla, pričom vtokový úsek okysličovadla je prispôsobený na prenos...

Rezací horák s multifunkčnou horákovou hlavou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2899

Dátum: 28.08.2002

Autor: Vossberg Rainald

MPK: F23D 14/48

Značky: horákovou, multifunkčnou, řezací, hlavou, horák

Text:

...toho je potrebné použiť vždy podľa hrúbky rezaného predmetu a rezacích parametrov pomaly horiaci alebo rýchlo horiaci vykurovací plyn. Pri známom rezacom horáku musí byt na tento účel k dispozicii výberrôznych rezacích dýz a im zodpovedajúcich ohrievacích dýz, čo so sebou nesie zodpovedajúce náklady na skladovanie a výmenu rôznych dýz.0009 Známy rezací horák má sice kompaktnú stavbu, ale je koncipovaný výlučne na použitie s dýzami, ktoré...

Spalovací komora

Načítavanie...

Číslo patentu: 266460

Dátum: 12.01.1990

Autori: Novikov Leonid, Zvjagincev Kirill, Falin Alexej, Ščepnova Jelena, Sinicyn Jevgenij

MPK: F23D 14/48

Značky: komora, spalovací

Text:

...ocn Beranxn, n H 0 pMaHhHym cocraannmmym cunm P, npnmnuammym acrasxy 2 K Tynuenm 1. B peaynbrare neňcwnun onpoxnmsammero MoMeHTa M Bcwanxa 2, scnuunan B TYHHeHe 1, öyąer saxnunmnawncx B ero orsepcrun, nosopauuaancb no qacoaoä A cwpenxe. Kpome TOPO, Buuanmennm BCTHBKH 2 us TyHHens 1 Taxxe 5 yneTnpennT 4HHR CPIIIY THJKQCTH. Maxcumanbuylo BeHHľIHI-ły yrna IIOBODOTa BCTHBKH mu MOXHO OIIDGIIEJIHTI H 3réoMeTpnqecxoroycnoBHH nepeceqenua...

Rozdělovač plamene atmosférického hořáku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262525

Dátum: 14.03.1989

Autori: Vilímec Oldřich, Krejčí Zdeněk, Staněk Miroslav

MPK: F23D 14/48

Značky: atmosférického, rozdělovač, hořáku, plamene

Text:

...též hořák, opatřený rozdělovačem plemene ve tvaru hranolu, jehož horními a bočními štěrbinami proudí směs vzduchu a plynu, přičemž boční část plemene je stabilizováns stabilizačním výčnělkem čs. no 233 D 99 autori Krejčí, Franěk. Nevýhodou tohoto provedení je výrobní náročnost při zhotovování stabilizačního výčnělku.Tyto nevýhody odstraňuje rozdělovač plamene podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že proti výtokovým otvorum ve svislých...