F23D 14/00

Kruhový horák pre spaľovacie turbíny s nízkymi emisiami škodlivín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5733

Dátum: 05.04.2011

Autori: Slavík Antonín, Parýzek Stanislav, Sláma Jiří

MPK: F23D 14/00

Značky: kruhový, horák, emisiami, turbiny, škodlivin, spaľovacie, nízkými

Text:

...vidieť spaľovací priestor § vnútri spaľovacej komory.Na obr. 2 je detail vyústenia horákovej rúrky g na rozvod plynu do spaľovacej komory. J e vidieť, že v ústí horákovej rúrky g sú usporiadané sústredné prstence l s otvormi Z pre výstup zcrrmého plynu. Na horákové rúrky g rozvodu plynu sú pripojené rúrky i prívodu zemného plynu. Prepojenie prstencov l s rúrkami g rozvodu plynu je vykonané pomocou dýz 10. Vonkajšie prstence l sú však od...

Horák DFI

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7805

Dátum: 01.09.2006

Autori: Ekman Tomas, Rangmark Lennart

MPK: F23D 14/00

Značky: horák

Text:

...čo je nákladné.GB 2183816 A opisuje horák pre okrajový ohrev kovového pásu obsahujúci hlavnú kyslíkovú a plynovú komoru, pričom každá z týchto komôr je pripojená k vstupným otvorom a k urči tému počtu trysiek s príslušnými výstupnými otvormi pre kyslík a palivo.US 5 ll 22 l 9 A opisuje plynový horák obsahujúci kovový blok, ktorý môže obsahovatniekoľko trysiek s príslušnými otvormi. Vypúšťztcie otvory sú usporiadané ako koncentrickévýstupy pre...

Horák a spôsob spaľovania palív

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5033

Dátum: 09.08.2005

Autor: D'agostini Mark Daniel

MPK: F23D 14/48, F23D 14/00, C03B 5/00...

Značky: horák, spaľovania, palív, spôsob

Text:

...plochu priečneho prierezu, pričom tretia plocha priečneho prierezu prietoku je vpodstate homogénna v celom výtokovom úseku paliva.0025 Prvé vedenie okysličovadla podľa prvého uskutočnenia horáka obsahuje vtokový úsek okysličovadla a Výtokový úsek okysličovadla. Vtokový úsek okysličovadla má prvý vtok okysličovadla a prvý výtok okysličovadla vzdialený od prvého vtoku okysličovadla, pričom vtokový úsek okysličovadla je prispôsobený na prenos...

Spôsob prevádzkovania horáka na injektovanie časticového materiálu do elektrickej oblúkovej pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 284370

Dátum: 19.01.2005

Autor: Feldermann Christian Juan

MPK: F23D 14/00, F27B 3/22

Značky: materiálů, spôsob, oblúkovej, horáka, elektrickej, injektovanie, prevádzkovania, částicového

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob prevádzkovania horáka na injektovanie časticového materiálu do elektrickej oblúkovej pece, kde horák obsahuje časť telesa majúceho pozdĺžnu os X a na sebe umiestnený vývod, vývod paliva a oxidačného činidla proti prúdu do uvedeného hlavného vývodu, ktoré sú umiestnené v podstate sústredene okolo osi X, komoru v časti na príjem a miešanie uvedeného paliva a oxidačného činidla, urýchľujúci prostriedok po prúde z uvedenej komory...

Horák s excitačným zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: 284012

Dátum: 08.07.2004

Autor: Rákos Jaroslav

MPK: F23D 14/00

Značky: horák, excitačným, zariadením

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie rieši úplnú kontrolu spaľovania horákov na všetky druhy paliva, pričom pôsobí na zložky, ktoré vstupujú do spaľovacieho procesu. Elektrické excitačné zariadenie pozostáva z budiča (1), ktorý obklopuje pracovný priestor (2), a je umiestnené tak, aby pôsobilo na ionizované časti paliva v spaľovacom procese bez toho, aby sa zapálil oblúk. Súčasťou konštrukcie je aj zmiešavacie zariadenie (3), prívod paliva (4), prívod vzduchu (5) a...

Zariadenie na reguláciu hydraulického odporu horákov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3847

Dátum: 07.07.2004

Autori: Jurínyi Ľudovít, Barakhtenko Gennadiy, Martakov Vadym

MPK: F23D 14/00

Značky: reguláciu, zariadenie, odporu, horákov, hydraulického

Text:

...prúdenia vzduchu.Systém presúvania plynovćho kolektora umožňuje optimalizovat tepelný 1 aerodynamický režim procesu horenia homogenncj zmesi. Vonkajší plynový kolektor je vyhotovcný v tvare valcovitého prstenca, k vnútornému plášťu ktorého sa hermcticky montujú trúbkové prvky s otvormipre výstup plynu. Intenzita homogenizácie zmesi je zabezpečovaná minimalizovaním priemerov otvorov pre výstup plynu pri ich rovnomemom rozložení V priečnom...

Způsob spalování paliva a hořák k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266233

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kysov Sergej, Družinin Gennadij, Babošin Vasilij, Bortnikov Viktor

MPK: F23D 14/00

Značky: paliva, spalování, provádění, způsob, horák, způsobu

Text:

...pemgm snyrpeaneň craöunu 3 auunE swnx yCTàHOBKaX cqőnmnaeTcx, TaKKaK ocHoBHoň .2 gćŤoqHuK BOCHHaMeHeHHH - peunpxynnpymmne. vasu - conepmnw nocTąToqHne KonhuecTBo Kncnqpoa. B HHBKOTEMHEPBTYPHHXHYCTaHOBKaX, HànpnMepTepMqecKux neqax, paőowammux öes nococon, Hannqne Úcaoöçoro Kncnópona B neqnoň aTć Mocàepe Munnmanbuoe no KonnqécTBy. Hna oöecneqenna ycwoňuunoro BOCnHaMeHeHHH, cTąöunnsannu QJĚIKGHa HEOĎXOLII/IM UpHHYIIHTEHBHBIĚ 11011393...

Impulsní plynový hořák

Načítavanie...

Číslo patentu: 243167

Dátum: 15.07.1987

Autor: Štulík Karel

MPK: F23D 14/00

Značky: impulsní, horák, plynový

Text:

...rozsah a je vhodný do silných i tenkých stěn pecí. Zapáleni a hlídání lze provést elektrodou zasahující do spalovacího stabilizačního kanálu, hoření lze pozorovat průzorem naPři zvýšení teploty hořákové hlavy nebo nebezpečí prošlehnutí plamene do stabilizačního kanálu lze s výhodou využít vzduchu přiváděného z hlavního vzduchového kanálu přepouštěcími kanálky do spalovacího stabilizačního kanálu. Tím se sníží teplota hlavy a umožní se přívod...

Plynový hořák s dvojím stupněm stabilizace

Načítavanie...

Číslo patentu: 243638

Dátum: 15.05.1987

Autori: Herzmanský Karel, Nosek Jindoich

MPK: F23D 14/00

Značky: stabilizace, horák, plynový, dvojím, stupněm

Text:

...4 kw, pouze jako zapalovscí pro hlavní hořák, nebo při stálém provozu jako hlídač plamene hlavního hořáku.Uvedené nevýhody jsou odstraněny plynovým hořákem s dvojím stupněm stabilizace tím, žev tělese trysek, vytvořeném v tělese hořáku je v ose vytvořena hlavní tryska v celé tlouštce,zatímco mezi vnitřní stěnou tělesa hořáku a hlavní tryskou jsou zhotoveny stabilizační trysky. tvorená řídicími otvory do výše 1/3 síly těless trysek a expanzními...