F23B 1/22

Zariadenie na spaľovanie menej hodnotného paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 280955

Dátum: 09.03.1994

Autor: Lihocký Ján

MPK: F23B 1/22, F23B 1/36

Značky: hodnotného, menej, zariadenie, spaľovanie, paliva

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie na spaľovanie menej hodnotného pevného paliva pozostáva zo zásobníka (1) uhlia, násypnej šachty (2), triediacej šachty (3), pásového roštu (12), spaľovacej komory (17), ohrievača vzduchu (18) a zásobníka (19) popolčeka. V triediacej šachte (3) je umiestnený podávač (4), nad ktorým je umiestnená regulačná klapka (5). Na konci podávača (4) sa nachádza vymeniteľné sito (6) s nastavovacou klapkou (7) strmosti, pod ktorým je šikmá platňa...

Hrázka pro spalovací zařízení na pevná méněhodnotná paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 262298

Dátum: 14.03.1989

Autori: Homolka Dimitrij, Kučera Vladimír

MPK: F23B 1/22

Značky: spalovací, pevná, paliva, méněhodnotná, zařízení, hrázka

Text:

...v prvé řadě to, že v prostoru mezi trubkovýmí nástavky je možno zvětšit výšku mezery mezi Spodní povrchovou přímkou dolní komory a povrchem roštu nad rozměr, odpovídající největší velikosti zrna a příměsí spalovaného paliva, čímž se zamezí jejich vzpříčení a z toho plynoucích poruch. Přitom mezera mezi záslepkou a povrchem roštu je tak malá, že do ní nemůže vniknout předmět, který by způsobil poruchu. Normální zrnapaliva, přicházející po...

Spalovací zařízení pro méněhodnotná paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 240859

Dátum: 01.01.1988

Autori: Marek Jindoich, Kováoík Karel

MPK: F23B 1/22

Značky: spalovací, zařízení, méněhodnotná, paliva

Text:

...praporky přední i zadní stěny sušicí šachty.Příklad provedení spalovacího zařízení podle vynálezu je dále popsán a zobrazen na obr. 1 a 2, kde obr. 1 představuje svíslý řez spalovacím zařízením na začátku roštu a obr. 2 detail provedení sušicí šachty ve vodorovném řezu A - A z obr. 1.Nad začátkem pásového roštu l je umístěna přední stěna g spalovací komory 1, jejíž část tvoí zadní stěna 5 sušicí šachty Ž. Přední stěna Q sušicí šacht tvořená...

Zařízení pro spalování pevných paliv

Načítavanie...

Číslo patentu: 229928

Dátum: 15.11.1986

Autor: Lövgren Anders

MPK: F23B 1/22

Značky: palív, pevných, spalování, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro spalování pevných paliv, například lesního odpadu jako kůry a/nebo štěpků, rašelinových sbalků, uhlí apod., sestávajícího z topeniště napojeného na tepelnou komoru a z pohyblivého roštu, který je uspořádán v topeništi pro posun paliva od vstupního otvoru během jeho spalování, z něhož kouřové plyny proudí do tepelné komory a dále do komína a z nejméně jednoho regulovatelného přívodu vzduchu jako alespoň primárního...

Spalovací zařízení pro méněhodnotná pevná paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 230733

Dátum: 15.06.1986

Autori: Homolka Dimitrij, Kučera Vladimír

MPK: F23B 1/22

Značky: méněhodnotná, paliva, pevná, zařízení, spalovací

Zhrnutie / Anotácia:

Spalovací zařízení pro méněhodnotná pevná paliva, sestávající alespoň z jednoho pohazovače a protiběžného roštu, vyznačující se tím, že v rozmezí jedné čtvrtiny délky roštu (3) na straně protilehlé pohazovači (1) je umístěna příčná hrázka (6) a mezi povrchem roštu (3) a příčnou hrázkou (6) je ponechána mezera (13) pro odchod spodní vrstvy uhlí za ní nashromážděného.