F22B

Strana 2

Zvislý vyvíjač pary

Načítavanie...

Číslo patentu: 272468

Dátum: 15.01.1991

Autori: Adamec Vladimír, Haško Vladimír

MPK: F22B 1/16

Značky: vyvíjač, zvislý

Výrobník páry s duplikátorovými trubkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 270748

Dátum: 12.07.1990

Autori: Černík Jiří, Vencl Lubomír, Lebduška Josef, Trubač Ladislav

MPK: F22B 9/04, A21B 3/04

Značky: trubkami, duplikátorovými, výrobník, páry

Text:

...nebo je umístěn tangenciálně.Výhodou výrobníku páry s duplikátorovými trubkami podle vynálezu je zvýšení výhřevné plochy proti bežným uspořádáním trubek a zachování možnosti účinného čištění trubek proti například vinutým výměníkům, což u výrobníků využívajících citelné odpadní teplo přináší snížení rozměrü, hmotnosti a zvýšení životnosti. Uspořádání duplikátorovýoh trubek je zviášté vhodné pro využití citelnáho odpedního tepla médií...

Zařízení pro odlučování vodních kapek pro nízkotlaké výrobníky páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 270747

Dátum: 12.07.1990

Autori: Černík Jiří, Trubač Ladislav, Lebduška Josef, Vencl Lubomír

MPK: F22B 37/10, A21B 3/04

Značky: kapek, zařízení, nízkotlaké, odlučování, výrobníky, vodních, páry

Text:

...dovnitř parního domu a ústí nad přepážkou opatřenou nejmáně jedním otvorem.vynález bude blíže vysvětlen a popsán na příkladu konkrátního provedení pomocí připojeného výkresu znázorňujícího část parního domu nízkotlakáho výrobníku páry v podélném řezu.Zařízení pro odlučování kapek podle vynálezu, znázorněné na obrázku, se skládá z trub ky Q pro odvod páry z parního domu ł přesazeného do parního prostoru 3, přičemž trubka Q je ukonćena...

Zařízení k rozdělení směsi plynů nebo par a kapalin do tří proudů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269588

Dátum: 11.04.1990

Autor: Drahoš Ivan

MPK: F28F 9/22, F22B 37/00, F15D 1/14...

Značky: plynů, rozdělení, tří, směsi, proudu, kapalin, zařízení

Text:

...1, druhou výstupní část Q a třetí výstupní část 2. Ve vídličce je umístěna první přepážka lg a druhá přepážka ll, přičemž první přepážks lg má první vstupní hranu lg umístěnu v jedné třetině prutočné plochy přívodní trubky l a druhá přepážka ll má druhou vstupní hranu ll umístěnu ve dvou třetinéch prdtočné plochy přívodní trubky 1. První vstupní hrana lg a dru 2 GS 269 588 Blhá vstupní hrana ll leží v rovinách kolmých na osu přívodní...

Kotel ke spalování směsi plynu a okysličovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269130

Dátum: 11.04.1990

Autori: Paulas Viktor, Čech Jiří, Cafourek Vladimír

MPK: F22B 21/34

Značky: plynů, kotel, spalování, okysličovadla, směsi

Text:

...se děje v aktivní náplní normální výšky, kterou není třeba zvětäovet,a rovněž neni třeba k využití latentniho tepla přidávat další teplosměnné plochy.Další velká výhoda vynálezu apočívá v tom, že průchod plynů takto vytvořenou aktivní náplní nevyžaduje žádné zvýšení tlaku, tj. výkonu ventilátoru a příkonu jeho motoru, takže celková energetická bilance je vysoce aktivní. To prokázala provedená měření, při nichž se zjistila neobyčejnč vysoké...

Kotel ke spalování směsi plynu a okysličovadla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269129

Dátum: 11.04.1990

Autori: Čech Jiří, Cafourek Vladimír, Paulas Viktor

MPK: F22B 21/34

Značky: spalování, plynů, směsi, okysličovadla, kotel

Text:

...vaření kapaliny. Proto není nutno instalovat zvláštní bezpečnostní nádrž, z níž ae při výpadku proudu aanočínně počne přivádět do kotla kapalina, aby jej ochlazovala.Další výhodou vynálezu je úprava a uspořádání štěrbinovćho hořáku či rozděloveče,který rozděluje zapálenou slěa po celém obvodu nezikruhového pracovního prostoru. Po za» pálení narůstá objem aněai velmi značné, je proto výhodné, že keranika je v oezikruhovén prostoru rozeíatěna...

Nahřívací systém výparníku jednobubnového parního kotle s přirozenou cirkulací

Načítavanie...

Číslo patentu: 269056

Dátum: 11.04.1990

Autor: Hrstka Pavel

MPK: F22B 5/00

Značky: výparníku, cirkulací, přirozenou, parního, systém, kotle, jednobubnového, nahřívací

Text:

...do nehřívacího systému nnplněného vodou, dochází k záněrněmu obrácení cirkullce paroplynné směsi. ve výpnrníkovém aystćmu a přirozenou cirkulncí a přednoetnín nąhřívánín zavodňovecího potrubí, jehož znuistění do bubnu nebude tedy při nneknkoväní normální cirkulace po odpojení nahřívecího média e zahájení spalování vyntnveno teplotním šokům, protože bylo předchozí obrdcenou církula cí přednostně nlhříváno. Příklnd provedení vynálezu je...

Průtočný parní kotel s oběhovým čerpadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 268866

Dátum: 11.04.1990

Autor: Matev Milan

MPK: F22B 29/00

Značky: průtočný, čerpadlem, parní, oběhovým, kotel

Text:

...potrubímv místě za hlavním napájecím ventilem potrubím s nejméně jednou armaturou. Mezi vstupem oběhového čerpadla a regulační armaturou je přitom k potrubí připojeno nejméně jedno potrubí pro přívod oběhové vody.Hlavní výhoda provedení podle vynálezu oproti známým schematům kotlů je v tom, že spojuje užitečné funkce najížděcího ventilu s regulačního ventilu pro vstřik nebo trvalý přívod napájecí vody do potrubí na sání do čerpadla, přičemž...

Kotel na odpadní paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 268510

Dátum: 14.03.1990

Autori: Vadas Zoltán, Lontay Zoltán, Bánfi József, Markovics József, Wenzel Béla

MPK: F22B 5/00

Značky: paliva, odpadní, kotel

Text:

...prostor 5 aálání kotle. Prostor g aálání kotle je bočně ohraničen chlazenými trubkovými stěnemi 3, 4 a §, které jsou spojene s topeništěm 1 rómem komory vytvořeným ze spodních trub kových komor Q.Vně trubkové stěny 3, tj. dle obr. 1 stěny pravé, to znamená vně prostoru 3 sálání,je uspořádén buben § kotle, přičemž uspořádání je vzhledem k prostoru g sálúní nesymetrícké e rovnobežne. Buben § je podepřen apádovou trubkou łg trubkových atěn 5,...

Parní kotel s oběhovým čerpadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267854

Dátum: 12.02.1990

Autori: Libich Vladimír, Guba Gabriel, Matev Milen, Drahoš Ivan

MPK: F22B 29/00

Značky: kotel, parní, čerpadlem, oběhovým

Text:

...je v místě parního prostoru separátoru propojen propojovaoím potrubím s potrubim za ekonomizerem. Oběhový okruh výparníku je dále v místě ořivaděcího potrubí propojen propojovacím potruoím s potrubím za ekonomizérem, přičemž v místě spojení propojovacího potrubí s ootrubím, je toto potrubí průchozí. Na propojovacím potrubí může být take s výhodou uspořádána nejméně jedna armatura.Výhody z využití řešení oběhového systému s propojovacím...

Zařízení k ohřevu chladicí tekutiny nebo k výrobě páry horkými plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267708

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šajnar Pavel, Vilimec Ladislav, Kučera Václav, Číhal Antonín

MPK: F22B 1/18

Značky: chladicí, plyny, zařízení, horkými, tekutiny, výrobe, páry, ohřevu

Text:

...v části e nízkou teplotou plynu. V případě, že průtok horkých plynu poklesne, uzevře se armatura Lg a plyn proudí jen zbývající větví kanálů L, L. Tak se dosáhne potřebné rychlosti plynuv kanálech L, L i při mčníoím se průtoku horkých plynů.Zařízení v příkladném provedení podle obr. Jľmá první ohlozený kanál L uspořádaný v jedné větvi a dalšími ohlazenými kanály L, L, které jsou provedeny ve společné skříni gL, ve které je upravene...

Zapojení pro odpínání zátěže parní tepelné sítě v závislosti na tlaku v uzlových místech

Načítavanie...

Číslo patentu: 266748

Dátum: 12.01.1990

Autori: Mejta František, Budovič Jan, Král Václav, Vařenka Jiří

MPK: F22B 35/00, G05D 16/20

Značky: zátěže, místech, zapojení, sítě, uzlových, tepelně, odpínání, parní, závislosti, tlaku

Text:

...sdělovacícesta 3 je současně připojena k výstupu centrální jednotky 1 açke vstupüm první až n-té rozvodné stanice lg, druhá sdělovaoí cesta 1 je současně připojena ke vstupu centrálníjednotky l a k výstupúm první až n-té rozvodné stanice lg. Vstup rozvodné stanice lg je prvním vstupem gl druhého vazebního obvodu 2, jehož druhý výstup gł je připojen na první vstup lgl řadiče lg, jehož první výstup ggg je připojen na druhý vstup 23 druhého...

Vystužovací mechanizmus pre kompenzátor netlakového potrubia parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 266260

Dátum: 13.12.1989

Autor: Bodnár Peter

MPK: F22B 37/00

Značky: vystužovací, mechanizmus, potrubia, parného, kotla, netlakového, kompenzátor

Text:

...rozpojeniu spoja. Ak je olrubnó komponzovat aj Uhl 0 VČ odchýl xi Lvarovýmí plcchmí úmerneky od smeru potrubncj trasy,je potrebné vertikáinu vôľu muHlavnú výhody riešenia vystuženia komponzátola podľa tohto vynáiuzu spočívajú v tom,že kompenzátory ju možne zaradiť do otruhncj trasy D 02 ůalšĺch podporných ulemvntov, resp. vystužuním voći zmnwm sposobom sa dosiahne úsporu materiálu a zuížnnio prncnoští pri zachova ní konštrukčne) a...

Zařízení na výrobu páry z horké vody

Načítavanie...

Číslo patentu: 265849

Dátum: 14.11.1989

Autori: Havelka Zdeněk, Šípek Jaromír, Petrovský Ivan

MPK: F22B 3/00

Značky: horké, páry, výrobu, zařízení

Text:

...napaječů, přivádějících horkou vodu z tepelného zdroje do místa výroby páry. zapojení uvolňovačů a uspořádání jednotlivých zařízení v qstěmu závisí na parametroch hprké vody, dodávané naPaâečem 8 na Poměrü tepelných výkonu, současně dodávaných v. páře a horké vodě. Při malém podílu spotreby tepla v pare psa tačí zapodení jednoho uvolňovače. Pri vysokých podílech spotreby tepla v pare je výhodné zchlazovat horkou vodu v sőriovč spojených...

Způsob automatického řízení množství odluhu parních kotlů bubnových

Načítavanie...

Číslo patentu: 263785

Dátum: 11.04.1989

Autori: Vácha Vojtěch, Umlášek Michal

MPK: F22B 37/50

Značky: řízení, automatického, odluhu, bubnových, způsob, parních, množství, kotlů

Text:

...vznikají nadmärnym odluhováním kotlů.Některé nevýhody uvedených způsobů odluhování kotlů odstraní způsob podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že při pžekročení maximální płípustná hodnoty merná elektrické vodivosti kotolní vody je odluhování kotle maximální z důvodu vyćiltění kotolní vody. Pži poklesu pod minimální ekonomickou hodnotu merná elektrická vodivosti kotolní vody je odluhování pžezuáeno. V uvedeném rozmezí hodnot měrná...

Zařízení k optimalizaci výkonu kotle na plynná, kapalná nebo pevná paliva

Načítavanie...

Číslo patentu: 263656

Dátum: 11.04.1989

Autor: Havlíček Václav

MPK: F22B 35/00

Značky: plynná, optimalizaci, pevná, paliva, zařízení, kapalná, kotle, výkonu

Text:

...3 tlaku páry a k jeho třetímu vstupu je připojen výstup prvního odporovüho teplomäru lg. K výztupu matematického členu ll je připojen první čízlicový měřicí přístroj ll.Kotel l je za spalovacím prostorem l opatřen odběrnou trubicí ll vzorku spalin zaustěnou do analyzátoru lg pro měření obsahu kysliku ve zpalinaoh. Výstup analyzútoru lg je spojen se vstupom druhého odporového teploměru ll zabudovaného na konci kotle l. K výstupu druhého...

Zariadenie na ochranu kolien hadovitých výhrevných ploch a závesov membránových stien

Načítavanie...

Číslo patentu: 263198

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kosorín Marian, Pisár Ľudovít

MPK: F22B 37/02

Značky: závesov, kolien, zariadenie, hadovitých, membránových, výhrevných, ploch, ochranu, stien

Text:

...plochých konzol o výplňové mostíky.Pokrok dosiahnutý vynálezom spočíva hlavne v tom, že tieniace piechy s oválnymi otvormi sú rozdelené z dil. dovodov na krátke úseky privarené priamo na výplňové mostíky umiestnené v komínoch medzi plochými závesmi a tak spolu vytvárajú spoľahlivú ochranu kolien hadovitých výhrevných pldch, ako aj závesov stien kotla proti sbrazii. Zvýši sa týmto spoľahlivosť zariadenia, čo sa značne prejaví vo...

Zařízení pro vícestupňové odpařování

Načítavanie...

Číslo patentu: 262722

Dátum: 14.03.1989

Autor: Karpíšek Jiří

MPK: F22B 37/22

Značky: odpařování, zařízení, vícestupňové

Text:

...při vysokých místních tepelných tocích. Dále je určeno pro nejnénő dvoustupšové oběhové systémy pro vý robu páry z odpadního tepla u v chemickćm průmyslu, kde je použití zvláětč jednoduché akdejako u parních kotlů vedo k ůsporám tepla a upravené vedy snížením množství odluhu, případně kezlepšení jakosti vyráběná páry.Příklad provedení vynálezu je schematicky znázornčn na přiloženém výkrese. Jde o nárysný řez bubnem parního kotle so...

Parní kotel s oběhovými čerpadly

Načítavanie...

Číslo patentu: 262339

Dátum: 14.03.1989

Autori: Matev Milen Nikolov, Valach Miroslav, Heinze Bedřich, Libich Vladimír

MPK: F22B 29/00

Značky: obehovými, kotel, parní, čerpadly

Text:

...čerpadly je nejméně jedno potrubí s nejméně jednou armaturou, které s výhodou propojuje oběhový okruh výparníku 5 napájecím potrnbím v místě za napájecím ventilem.Výhody z využití řešení tlakového systému kotle s propojovacím potrubím podle vynálezu spočívají v nastavení příznivějších poměru v ohřátí výparníku a ekonomiséru,při plnění kotle s využitím schematu podle vynálezu oproti plnění kotle přes ekonomisér,dále v nastavení...

Zařízení pro usazování kalů v bubnu kotle s třístupňovým odpařováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 262051

Dátum: 10.02.1989

Autor: Karpíšek Jiří

MPK: F22B 37/48

Značky: bubnu, kalů, usazování, odpařováním, třístupňovým, zařízení, kotle

Text:

...znázorněn na přiloženém výkresu bubnu parního kotle v nárysněm řezu.Buben 1 parního kotle s třístupñovým odpařováním je r-ozdělen dvěma příěnými pře 262051pážkami 2, 3 na první odpařovací stupeň 4 umístěný uprostřed bubnu 1 mezi oběma příčnýml přepažkami 2, 3 na druhý odpařovací stupeň 5, umístěný mezi první příčnou přepážkou 2 a prvním dnem 8 bubnu 1 a na třetí odpařovvací stupeň 7, umístěný mezi druhou příčnou přepážkou 3 a druhým dnem 8...

Kotel

Načítavanie...

Číslo patentu: 261940

Dátum: 10.02.1989

Autor: Smutný Jaroslav

MPK: F22B 7/12

Značky: kotel

Text:

...straně hořáku 1 v horní části kotle mezi vnějším pláštěm prvního ohříváku ł a čelem druhého ohříváku 2 a v dclní části kotle dle obr. 2 Vmezi o vnitřním pláätěm třetího ohříváku 1 a. öelem druhého ohříváku 2 a na protilehlěm konci kotle v jeho dolní části mezi vnitřním pláštěm druhého ohříváku 2 a čelem prvního chříváku J,a v horní části kotle dle obr. 2 mezi vnějěím pláštěm druhéhc ohříváku g a čelom třetího chříváku j.Vstupní hrdlo á...

Ekonomizér

Načítavanie...

Číslo patentu: 261763

Dátum: 10.02.1989

Autor: Vontor Lubomír

MPK: F22B 21/02

Značky: ekonomizér

Text:

...kterými lze rovněž regulovat průtok spslin ekonomizérsm. Lze tedy žídit jednak ndběh ekonomizéru, jednak jeho vnitřní odpor pro různé množství spalín, což je výhodné u kotlü s ptetlakovou spalovscí komorou bez koulových ventilátorů. Konečné lze pri uzavrených klapktch vymontovst vyjímstelnou vložka 2 tahu kotle bez prerušení provozu a provést její opravu či výmenu.Merná hmotnost ekonomizáru je rovněž velmi výhodná s činí 8 kg na 1 kW výkonu....

Zařízení pro rovnoměrné ohřívání ležatého parního sběrače

Načítavanie...

Číslo patentu: 261752

Dátum: 10.02.1989

Autori: Vít Pavel, Altmann Jiří, Kuřátko Josef, Karpíšek Jiří

MPK: F22B 33/18

Značky: sběrače, zařízení, parního, rovnoměrné, ležatého, ohřívání

Text:

...parního sběrače.zařízení pro rovnoměrné ohřívání ležatého parního sběrače podle vynálezu je určeno především pro zařízení na využití tepla z procesního plynu v chemickém průmyslu.Príklad provedení vynálezu, ą to zařízení pro rovnoměrné ohřívâní ležstého psrního sběrače při najíždění v systému výroby páry přidružené V chemické výrobě je schematicky znázorněn na přiložených výkresech. Na obr. 1 je bokorysný pohled na parní sběrač s kotlem...