F22B 37/48

Zariadenie na výrobu nízkotlakovej pary

Načítavanie...

Číslo patentu: U 806

Dátum: 10.05.1995

Autor: Krajči Štefan

MPK: F22B 37/48, F22B 37/40

Značky: zariadenie, výrobu, nízkotlakovej

Text:

...tekutinou je ponorená vnútorná nádoba be dna, obsahujúca Výhrevne teleso á vo vrchnej časti zásobník pary S otvorom.Technické riešenie bude bliž ie objásnene pomocou priloženeho výkresu.Zariadenie podľa obrázku poeoetáva 2 vonkajšej nádoby 1 naplnenej kvapalinou 5. do ktorej je ponorená vnútorná nádoba bez dna 2 e vyhrievacím telesom E. Pripojenim vyhrievacieho telesa E na elektrickú siet ea nad hladinou kvapaliny 5 vo vnútornej nádobe E,...

Zařízení pro usazování kalů v bubnu kotle s třístupňovým odpařováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 262051

Dátum: 10.02.1989

Autor: Karpíšek Jiří

MPK: F22B 37/48

Značky: kotle, odpařováním, zařízení, kalů, usazování, bubnu, třístupňovým

Text:

...znázorněn na přiloženém výkresu bubnu parního kotle v nárysněm řezu.Buben 1 parního kotle s třístupñovým odpařováním je r-ozdělen dvěma příěnými pře 262051pážkami 2, 3 na první odpařovací stupeň 4 umístěný uprostřed bubnu 1 mezi oběma příčnýml přepažkami 2, 3 na druhý odpařovací stupeň 5, umístěný mezi první příčnou přepážkou 2 a prvním dnem 8 bubnu 1 a na třetí odpařovvací stupeň 7, umístěný mezi druhou příčnou přepážkou 3 a druhým dnem 8...

Zařízení k odluhování parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 246273

Dátum: 15.12.1987

Autori: Sytov Boris Konstantinovie, Rožkov Gennadij Vladimirovie, Cirjulnikov Jurij Jurijevie, Gringlaz Inessa Ivanovna, Panfilov Nikolaj Alexejevie, Jauch Werner

MPK: F22B 37/48

Značky: generátoru, odluhování, zařízení, parního

Text:

...jehož podstata spočíva v tom, že vertikální trubka je na svém horním konci opatřena separátorem páry, v jehož dolní části je vytvořennejméně jeden otvor pro vstup odluhové vody, umístěný ve výšce od 35 do 95 projektované výšky hladiny vody v plášti tělesa parního generátoru.Výhodou tohoto zařízení podle vynálezu je skutečnost, že umožňuje optimalizaci vodního režimu odběrem odluhové vody z míst,kde je největší koncentrace solí ve...

Zařízení k odlučování vlhkosti z mokré páry

Načítavanie...

Číslo patentu: 238278

Dátum: 01.06.1987

Autor: Karpíšek Jiří

MPK: F22B 37/48

Značky: páry, zařízení, vlhkosti, mokré, odlučování

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajistit využití prostoru nad dělicím plechem a dobré odlučování. Toho se dosáhne tím, že v každém dělicím plechu je upraven nejméně jeden žlábek ke shromažďování odloučené vlhkosti a opatřeny nejméně jednou odvodňovací trubičkou, přičemž pod ústím výstupních trubek a nad dělicím plechem jsou umístěny krycí plechy.

Zariadenie na oddelenie pary a vody z privádzanej parovodnej zmesi v kotlovom telese

Načítavanie...

Číslo patentu: 234847

Dátum: 15.01.1987

Autori: Sklenár Jozef, Balaško Alexander, Halúz Jaroslav

MPK: F22B 37/48

Značky: oddelenie, tělese, privádzanej, zmesí, kotlovom, parovodnej, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na oddelenie pary a vody z privádzanej parovodnej zmesi v kotlovom telese zabudovaním sekundárnych odlučovačov nad cyklónovými odlučovačmi pary. Podstata vynálezu spočíva v tom, že nad odstredivým cyklónom spojeným primárnym odlučovačom je umiestnený sekundárny odlučovač, ktorý je upevnený pomocou spojovacích skrutiek na dierovanom plechu, na ktorom je pripevnený zberný kanál spolu s odvádzacou rúrkou. Vynález je...

Odstředivý separátor s odděleným prouděním plynné a kapalné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 235818

Dátum: 01.12.1986

Autori: Mašek Václav, Karpíšek Jiří

MPK: F22B 37/48

Značky: odděleným, odstredivý, kapalné, prouděním, separátor, plynné, fáze

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je oddělit v kritickém průřezu, kde je největší nebezpečí strhávání vlhkosti do proudu vysušené páry proud odloučené vody nebo jiné kapaliny od proudu plynné složky. Účelu vynálezu je dosaženo tím, že v prostoru změny směru proudění páry je umístěna válcová vestavba tak, že její náběhová hrana leží nad rovinou spodního okraje středové trubky, avšak vždy pod úrovní vstupního prvku, a výtoková hrana válcové vestavby leží nad...