F22B 37/24

Bezpečnostná prepážka spaľovacej komory vyvíjača pary

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10012

Dátum: 16.10.2006

Autori: Dose Lothar, Sterns Hans Gerhard

MPK: F22B 37/40, F22B 37/24

Značky: přepážka, spaľovacej, komory, bezpečnostná, vyvíjača

Text:

...a poprípade Livádzat do prevádzky. Za tým účelom je potrebné, aby sa vyvíjač pary pred takými revíznymi prácami zastavil. Do spaľovacej komory sa potomvložia pracovné plošiny, takže vo vnútornom priestore spaľovacejkomory je možno po týchto plošinach chodit a uskutočňovať revízne práce na výhrevných rúrkach, výhrevných plochách alebo i na stenách spaľovacej komory. Napríklad zo spisu DE-AS-l 167 476 je známy taký spôsob, pri ktorom sa...

Záves komor a potrubí parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 260309

Dátum: 15.12.1998

Autori: Németh Vincent, Varga Ján, Šály František

MPK: F22B 37/24

Značky: závěs, potrubí, komor, kotlov, parných

Text:

...v tom,že záves je jednoduchý, pričom využíva- handáži membránových stien, ktoré sú na druhej strane uchytené na vonkajších závesných trúbkach, pričom pritaženia od komôr a potrubí neprenášajú membránové steny,ale vonkajšie závesné trubky. Ďalšou výhodou vynáiezu je, že izolácia komôr, potrubí a samotných membránových stien je preve 4dená tak, že bandáže membránových stien sú mimo dosahu teplôt a sú dimenzované spolu s pružinovými závesmi...

Záves pre merania tiaže membránových stien

Načítavanie...

Číslo patentu: 257834

Dátum: 15.06.1988

Autori: Špaňo Adam, Szegvári Viliam

MPK: F22B 37/24

Značky: membránových, tiaže, merania, stien, závěs

Text:

...záves pre meranie tiaže membránových stien pozostávajúci zo závesnej komory membránovej steny, podľa vynálezu ktorého podstata spočíva v tom, že závesná komora membránovej steny je pomocou svojich závesných uší a závesných plocháčov,vahadiel, čapov, tiahel zavesená na nosník, ktorý je podopretý silomerom a pružnými zväzkami,pričom âalšom nosníkom a maticami je vytvorené pcdperné oko pre hydraulický zdvihák, slúžiaci pre nastavenie...

Zariadenie na zavesenie prednej steny dodatkového tahu kotla v oblasti vyšších teplot

Načítavanie...

Číslo patentu: 257832

Dátum: 15.06.1988

Autor: Pisár Ľudovít

MPK: F22B 37/24

Značky: dodatkového, zariadenie, zavesenie, kotla, prednej, stěny, vyšších, oblastí, teplot

Text:

...závesným tiahlom cez oká na vlastný skriňový nosník uložený na vyčnievajúci dielec.Návrh podľa výnálezu podstatne zjednodušuje konštrukčné riešenie zariadenia na zavesenie rúrok prednej steny dodatkového ťahu v oblasti vysokých teplôt spalín až 500 °C a jej prepojenia s aalšou časťou výhrevnej plochy. Zlepšia sa tiež tlakové pomery na strane pary, nakolko prepojenie výhrevných plôch parného kotla je riešené priamo bez vstupných a...

Záves komory kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 256572

Dátum: 15.04.1988

Autor: Lacková Katarína

MPK: F22B 37/24

Značky: závěs, kotla, komory

Text:

...pripojených výkresoch sú znázornená rôzne prevedenia závesov a ich umiestnenie na kotli, kde na obr. 1 je znázornená horná časť vežověho kotla s rozmiestnením komôr a výhrevných plôch, na obr. 2 je záves so vzperou a princíp jeho činnosti, na obr. 3 je záves s tiahlom, na obr. 4 je záves s volným podopretím.Na obr. 2 je komora 1, cez rúrkové zväz ky 9 spojená s mernbránovou stenou 2, za vesená na pohyblivom konci (bod G jednoramennej...

Uchytenie hadovitých výhrevných plôch parných kotlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 239161

Dátum: 15.05.1987

Autori: Zvodár Jaroslav, Pisár Ľudovít

MPK: F22B 37/24

Značky: parných, kotlov, uchytenie, výhrevných, hadovitých, ploch

Zhrnutie / Anotácia:

Uchytenie hadovitých výhrevných plôch parných kotlov. Vynález sa týka odboru parných kotlov. Podstatou vynálezu je, že hadovité výhrevné plochy sú v mieste uchytenia na závesné rúrky prihnuté tak, aby vzdialenosť medzi hadovitými výhrevnými plochami a závesnými rúrkami bola rovná vzťahu (I), kde Dl je vonkajší priemer závesnej rúrky a D2 je vonkajší priemer trúbky výhrevnej plochy. Vynález je možné využiť pri projektovaní vysokovýkonných...

Prepojenie spalinového kanála a tlakového systému parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 250863

Dátum: 14.05.1987

Autori: Szegvári Viliam, Kosnáč Patrík

MPK: F22B 37/24

Značky: tlakového, spalinového, parného, prepojenie, kotla, systému, kanála

Text:

...podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že prepojenie tvorí pružná.mernlbrávnovä stena, pozostávajúca z .pozdĺžne jednostranne rozrelzaných rúr, navzájom spojených pomocou plochej tyče.Dilatácia v dvoch na selba -k-olmých smeroch je umožnené tým, že V miestach pôsobenia teplotnej dilatácie -sú rúrky jpružnej membránovej steny oľrnuté tak, že rezy o 4hnutých rúroík sú orientované kolmo naToto riešenie môže byť zároveň oplatnené alko...

Podperné zariadenie steny parného kotla

Načítavanie...

Číslo patentu: 231531

Dátum: 15.12.1986

Autor: Novotný Kazimír

MPK: F22B 37/24

Značky: zariadenie, podpěrné, kotla, parného, stěny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka podperného zariadenia steny parného kotla, u ktorého sa rieši prenos síl zo závesného tiahla konštrukcie výsypky do celokovovej plynotesne zvarenej rúrkovej steny. Podstata vynálezu spočíva v tom, že plochá oceľová tyč pevne spojená so závesnou konštrukciou dotýka sa celokovovej plynotesne zvarenej rúrkovej steny a ďalej tým, že závesná konštrukcia opiera sa o stôl podopieraný konzolami pevne spojenými pomocou oceľových dosiek a...