F22B 37/14

Obklad chladiacich plôch

Načítavanie...

Číslo patentu: 282951

Dátum: 06.12.2002

Autori: Seidelberger Emmerich, Brändle Bernd, Gilli Paul, Hölblinger Werner

MPK: F22B 37/14

Značky: chladiacich, obklad, ploch

Zhrnutie / Anotácia:

Obklad chladiacich plôch mnohouholníkových spaľovacích komôr parných generátorov je vytvorený z rebrových stien pozostávajúcich aspoň čiastočne zo zvislo prebiehajúcich paralelných rúrok, umiestnených v rade vedľa seba medzi zberačmi (2, 2', 4) a vzájomne spojených, ktoré sú v oblasti dna komory zbiehavo ohnuté k sebe na vytvorenie násypnej časti komory. V tejto násypnej časti sú dve vzájomne protiľahlé rebrové steny (1) z rúrok postupne zhora...

Kombinovaná napájecí nádrž parních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 230776

Dátum: 01.04.1986

Autori: Kaplan Jiří, Billian Vladimír

MPK: F22B 37/14

Značky: parních, nádrž, kombinovaná, kotlů, napájecí

Text:

...potrubí § 51, vjroházející z redukčního ventilu já, ktorý je spojen odbočným potrubím l s parním rozdělovačem 1. Vlastní kombinovaná napájecí nádrž l eestává ze zásobníku 1,3 l, na jehož horní části jpg je umístěno odplynovací hrdlo 31 s odplyňovacím zařízením g. V horní části čela 353 zásobníku m nad hladinou 11 napájecí vody § 6 je vytvořena hrdlo ohřívače 2 , ve kterém je umístěna topná vložka gg. K hrdlu ohřívače 2 Q je připojeno víko...