F22B 33/12

Zariadenie na výrobu elektrickej energie a tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3825

Dátum: 08.06.2004

Autor: Sokol Ján

MPK: F22B 33/12, F01K 17/02, F22B 33/14...

Značky: tepla, elektrickej, energie, výrobu, zariadenie

Text:

...je jeho nízka účinnosť, neumožňuje využít vysokú teplotu spalín unikajúcich do ovzdušia, pričom unikajúce spaliny obsahujú škodlivé plyny znečisťujúce ovzdušie.Uvedené nedostatky odstraňuje zariadenie podľa tohto riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva zo spalínového kotla, v ktorom sa vyrába vysokotlaková para a nizkotlaková para. Vo výmenníku tepla sa nízkotlaková para použije na výrobu horúcej vody na vykurovanie bytov...

Způsob sledování zbytkové životnosti výměníku tepla, zejména parního generátoru a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 244353

Dátum: 01.06.1988

Autori: Havel Miroslav, Petráš Václav, Kusý Zdenik

MPK: F22B 33/12

Značky: výměníku, zbytkové, generátoru, životnosti, zejména, způsob, parního, způsobu, tepla, provádění, zařízení, tohoto, sledování

Text:

...dve termočlánky napo 5 ené~ na záznamově a vyhodnocovecí zařízení pro sledování zbytková životnosti lze naprosto Jednoznačně definovat okrajová podmínky pro výpočet zbytkové živőtnosti dalších výměníků téhož typu vyráběných ve sledované sérii a současně přímo na místě sledovat~apd 1 e způdobu podle vynálezu poměrně přesně odhadovat zbytkovou životnost eledovaného výměníku podle druhu a typu provozního zatěžování. Přitom termočlánky zachycují v...

Zariadenie k čisteniu média pred vstupom do obehového čerpadla parného generátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 242311

Dátum: 15.11.1987

Autori: Kotora Jaroslav, Pának Jaroslav

MPK: F22B 33/12

Značky: generátora, čerpadla, zariadenie, parného, oběhového, vstupom, čisteniu, media

Text:

...zariadenia k čisteniu média pred vstupom do obehového čerpadla parného generátora podľa vynálezu spočíva v tom, že teleso sita zabudovaného do sacleho potrubia čerpadla pomocou vysokotlakých privarovacích prírub je opatrené trúbkou pre odvod nečistôt .zachytených na. jemnom site,Velkosť zanesenia jemného sita neőistotami je určovana z rozdielu tlaku média pred a za sitom meraným diferenčným manometrom. Pokrokom zariadenia k...

Ústrojí pro usnadnění nouzového provozu parního generátoru po prasknutí varnic

Načítavanie...

Číslo patentu: 253520

Dátum: 12.11.1987

Autor: Tesař Václav

MPK: F22B 33/12

Značky: provozu, generátoru, nouzového, usnadnění, parního, ústrojí, varnic, prasknutí

Text:

...praskne, nastáva zpětné proudění páry z jímače do varnice. Předpokládá se, že vtok vody zůstává ucpán. Tangenciální sklon trysky na obvodě vírové komory však způsobí, že ve zpětném směru přitékající pára je ve vírovéimomoře uvedena do rotace. Jak pára přitéká blíže k přívodu umístěnému u středu vírové komory, zkracuje se rameno rotace a vzhledem k tomu, že moment hybnosti, to je točivost páry, zůstává v zásadě bez velké změny, roste...

Zařízení pro zapojení najížděcího separátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 234546

Dátum: 01.11.1987

Autori: Říman Jaroslav, Mánek Oldřich, Mašek Václav, Malásek Václav

MPK: F22B 33/12

Značky: separátoru, zapojení, najížděcího, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je dosažení toho, aby separátor byl trvale funkčně zapojen do kruhu průtoku páry a parovodní směsi parním generátorem. Tohoto účelu se dosáhne tak, že těsně za ohybem zvlášť vytvořeném na spojovacím potrubí je uspořádán odběrový T-kus, který je vstupním průřezem připojen k ohybu spojovacího potrubí a odběrovým průřezem je připojen k vstupnímu potrubí najížděcího separátoru, přičemž výstupní potrubí ústí do propojovacího potrubí...

Zariadenie na utlmenie hluku pary u parných generátorov malých výkonov

Načítavanie...

Číslo patentu: 241587

Dátum: 15.09.1987

Autor: Bright Gene Michael

MPK: F22B 33/12

Značky: generátorov, malých, výkonov, utlmenie, zariadenie, hluku, parných

Text:

...ku komore tiež s otvormi po obvode a uzavretá dnom. Toto je privarené o prñvodnú trubku, Ďalej je priestor plášťa vyplnený sklenou vatou,ktorá je uohytená na jeho hornom okraji drôtenou .tkaninou a vo spodnej časti je nástavec privarenýna dne piášťarPokrok dosiahnutý zariadením podľa vy 4nálezu spočíva v znížení lrlučnosti na povolenú hranicu a tým v zlepšení životného prostredia v blízkom okolí parného generátora.Na pripojenom výkrese je...

Horizontální tělesový parogenerátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 240561

Dátum: 15.08.1987

Autor: Krivošej Viktor Jakovlevie

MPK: F22B 33/12

Značky: tělesový, horizontální, parogenerátor

Text:

...odloučení vody z parovodní směsi než při pouhé gravltačni separaci a oddelený odvod vody, která už nepřichází do styku s párou vystupující z topného svazku, zabez 4pečují požadovanou sucbost páry i v přechodových stavoch.Hlad 1 nový separátor vytváří v topném svazku jednoznačněcirkulační poměry, zvvýší se rychlost směsi mezi trubkami a je možno očekávat vyšší účinnost prestupu tepla a tím l vyšší tepelný výkon parogenerátoru. Zrychlení...

Distanční mříž parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 243168

Dátum: 15.07.1987

Autori: Fialová Jaroslava, Kulinkovský Miloš, Bureš Jioí, Filippov Petr, Klimeš Jioí Brno

MPK: F22B 33/12

Značky: distanční, mříž, generátoru, parního

Text:

...jedné ze tří otvorů pro průchod teplosuěnnýoh trubek příčnou přepážkou, kteréžto otvory jsou uspořádány ve vrcholeoh trojůhelníků trubkově mříže, přitom na obvodu trubkové mříže jsou použity dvoulisté distanční prvky, přičemž třílisté distanční prvky jsou tvořeny středovým kruhem, na jehož okraji jsou uspořádány listy vybíhající ze středového kruhu.Výhoda tohoto uspořádání spočívá v tom, že výroba nosné části distanční mříže není náročná na...

Zařízení pro vstup média do mezitrubkového prostoru parního generátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 233925

Dátum: 01.03.1987

Autori: Mánek Oldřich, Říman Jaroslav, Mašek Václav, Malásek Václav

MPK: F22B 33/12

Značky: zařízení, mezitrubkového, prostoru, generátoru, parního, media, vstup

Zhrnutie / Anotácia:

U zařízení podle tohoto vynálezu je alespoň na jednom konci tlakového pláště příčnou přepážkou uspořádanou uvnitř obalového pláště a první částí obalového pláště přilehlou k trubkovnici vytvořena komora, jejíž první strana přilehlá k příčné přepážce je propojena s hrdlem média a druhá strana přilehlá k trubkovnici je propojena s meziplášťovým objemem. Vzdálenost obvodové přepážky je přitom větší, než vzdálenost příčné přepážky od trubkovnice a...

Tlmič hluku vyfukovanej pary

Načítavanie...

Číslo patentu: 248064

Dátum: 15.01.1987

Autori: Šimko Juraj, Haško Vladimír

MPK: F22B 33/12

Značky: tlmič, vyfukovanej, hluku

Text:

...tvoreným vstupnou rúrou, expacndér-om, kuželovým prechodom a usmerňovacim plášťom .podľa vynálezu spočíva v tom, že na vstupnú rúru expanzného tlmlča hluku sa umiestni reflexná komora. Reflexnú komoru tvorí vvalec uzatvorený dnami, centrom ktoného prechádza vstupná rúra tlmiča. Vo vnútri reflexnej komory má vstupná rúra po svojom obvode priechodzie otvory. Radiálnými .prepážkami môže byt vnútorný objem komory rozdelený sna dve alebo viac...

Obrácený parní generátor, zvláště pro jaderné elektrárny

Načítavanie...

Číslo patentu: 234369

Dátum: 15.10.1986

Autori: Mašek Václav, Mánek Oldřich, Šrůtek Josef, Říman Jaroslav, Dubšek František, Malásek Václav

MPK: F22B 33/12

Značky: elektrárny, parní, obrácený, zvláště, generátor, jaderné

Zhrnutie / Anotácia:

U provedení je délka prvního přímého úseku rovna nebo větší, než dohříváková část teplosměnných trubek, délka oblouku kolena je rovna nebo menší než výparníková část teplosměnných trubek a délka druhého přímého úseku je rovna nebo větší, než přehříváková část teplosměnných trubek. V tomto případě se v koleně nachází výparná část parního generátoru a přestup tepla při varu je tudíž nezávislý na rychlosti, přičemž vynechání vestavby nemá vliv ne...

Obrácený článkový parní generátor tvaru písmene L s příčným prouděním

Načítavanie...

Číslo patentu: 234368

Dátum: 15.10.1986

Autori: Sýkora Josef, Šrůtek Josef, Mánek Oldřich, Tomeš Václav, Dubšek František

MPK: F22B 33/12

Značky: příčným, článkový, prouděním, generátor, parní, písmene, tvaru, obrácený

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem řešení je zajištění oblasti varu ve svislé přímé části parního generátoru. Uvedeného účelu se dosáhne tak, že články jsou tvaru písmene L a sestávají ze svislé přímé části, ohybu a vodorovné přímé části, přičemž ve svislé části jsou nejméně dva bloky vestavby, z nichž každý sestává z listů s otvory pro teplosměnné trubky, které jsou navzájem spojeny táhly, přičemž tato táhla jsou pevně spojena s obalovou trubkou. Využít lze především v...

Tělesový parní generátor s teplosměnnými svazky

Načítavanie...

Číslo patentu: 234364

Dátum: 15.10.1986

Autori: Dubšek František, Matal Oldřich, Martoch Josef

MPK: F22B 33/12

Značky: generátor, teplosměnnými, svazky, parní, tělesový

Zhrnutie / Anotácia:

U tělesového parního generátoru je do svislého tělesa s hladinou sodíku mezi vstupním nátrubkem sodíku a přírubovým spojem snímatelného víka vložena vyjímatelná vestavba válcového tvaru, s vnitřním prostorem vestavby těsně odděleným od prostoru sodíku a zaúsťujícím nad hladinou sodíku do plynového prostoru, opatřená podélnými žebry rozdělujícími sodíkový prostor v tělese na jednotlivé svislé kanály, v nichž jsou vloženy teplosměnné svazky s...