F22B 1/18

Parný generátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 287649

Dátum: 11.04.2011

Autori: Král Rudolf, Franke Joachim

MPK: F22B 1/18

Značky: generátor, parný

Zhrnutie / Anotácia:

Parný generátor (1), v ktorom je v kanáli (6) vykurovacieho plynu na prietok vykurovacieho plynu v podstate vo vodorovnom smere usporiadaná priebežná výhrevná plocha (8), ktorá obsahuje rúrky (22) parného generátora, usporiadané na priechod prietokového média (W) rovnobežne, a dimenzované tak, že rúrka (22) parného generátora, ktorá je ohrievaná viac ako ďalšia rúrka (22) parného generátora tej istej priebežnej výhrevnej plochy (8), má v...

Systém spracovania spalín a rekuperácie tepla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15571

Dátum: 15.09.2010

Autori: O'boyle Kevin, Birmingham James

MPK: C21B 9/14, F01K 23/06, C21C 5/38...

Značky: rekuperácie, systém, spalin, tepla, spracovania

Text:

...A 2 vystupuje z predhrievača 50 cez výstup 52 vzduchu.0010 Odkazujúc naspäť na obrázok IA, predhrievač 50 vzduchu zohrieva vzduch privádzaný ventilátorom 60 núteného ťahu. Odplyn (FGl) vychádzajúci zo spaľovacej komory pece 26 vstupuje do predhrievača vzduchu cez vstup 53. Teplo sa rekuperuje z odplynu (FGl) a prenáša sa do vstupného vzduchu (A 1). Zohriaty vzduch (A 2) sa privádza dospaľovacej komory pece 26, aby sa zvýšila tepelná účinnosť...

Priebežný výparník

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17036

Dátum: 04.02.2010

Autori: Brückner Jan, Franke Joachim, Schlund Gerhard

MPK: F01K 23/10, F22B 1/18, F22B 21/02...

Značky: priebežný, výparník

Text:

...média alebo vykurovacieho plynu, napríklad odpadového plynu zparný generátor v stojatom uskutočnení je dimenzovaný na pretekaniePriebežný parný generátor V ležatom uskutočnení je na rozdiel od priebežného parného generátora v stojatom uskutočnení vyrobiteľný zvlášť jednoduchými prostriedkami a so zvlášť nízkymi výrobnými a montážnymi nákladmi. Pritom môže najmä v rúrkach parného generátora, zaradených ďalej, čo sa týka prúdiaceho média,druhej...

Zariadenie, spôsob a zariadenie na výrobu prehriateho média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15065

Dátum: 02.07.2008

Autori: Andreoli Bruno, Seglias Werner

MPK: F23M 5/08, F23G 5/46, F22B 1/18...

Značky: spôsob, media, prehriateho, zariadenie, výrobu

Text:

...účinnosť, je napríklad zo spisu W 0 2007/014538 známe stredotlakovú paru ďalej prehrievať v druhom prehrievačí pri použití nekorozivnych paliv. Tento postup má tú nevýhodu, že musia byt privádzané čistejšíe palivá. Také čistejšíe palivá môžu podľa spisu EP 0 823 590 obsahovaťnapríklad látky zo zvláštnych paliv obsahujúce po oddeleni chlór.Zo spisu US 6,381,962 je známy spôsob, pri ktorom sa teplonosné médium mimo pece zahrieva vo výmenníku...

Zařízení k ohřevu chladicí tekutiny nebo k výrobě páry horkými plyny

Načítavanie...

Číslo patentu: 267708

Dátum: 12.02.1990

Autori: Šajnar Pavel, Kučera Václav, Číhal Antonín, Vilimec Ladislav

MPK: F22B 1/18

Značky: tekutiny, ohřevu, páry, výrobe, horkými, chladicí, plyny, zařízení

Text:

...v části e nízkou teplotou plynu. V případě, že průtok horkých plynu poklesne, uzevře se armatura Lg a plyn proudí jen zbývající větví kanálů L, L. Tak se dosáhne potřebné rychlosti plynuv kanálech L, L i při mčníoím se průtoku horkých plynů.Zařízení v příkladném provedení podle obr. Jľmá první ohlozený kanál L uspořádaný v jedné větvi a dalšími ohlazenými kanály L, L, které jsou provedeny ve společné skříni gL, ve které je upravene...

Způsob sušení surového hnědého uhlí obsahujícího soli a současné výroby páry pro technologické nebo topné účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 260952

Dátum: 12.01.1989

Autori: Tietze Günter, Kretschmer Horst, Walther Bernd, Fuhrmann Wolfgang, Schingnitz Manfred, Gartner Berthold, Göhler Peter, Löblich Klaus, Dittmann Paul

MPK: F22B 1/18

Značky: způsob, technologické, současné, účely, sušení, výroby, hnědého, topné, uhlí, surového, obsahujícího, páry

Text:

...pnnoaoü yronn no Heoôxonunoro nn nocneymero oóorameuun coepmannn nom, 4 ~ npu srou uyncrnurennaoe renno nmmonoro rasa ucnonbayercn no oxnaznenn no onpeennemoň npoueccou cymku MMHHMaHbH 0 ů TeMnepaTypm, - cncTeMa oxnaxnenuz yxasauaux wonoqnum Kauep omopmnnercn nsnecruuu enoco 6 oM max nap 0 B 0 üŘOTen c nonepxuocrauu Harpena 5 ocuonnou ueuyacranwenhnuMM no OTHOMGHHD K sarpnsueúum, A~ nponssonnuuů 9 smoů cucweue oxnameunn map Hcnonbsyercx...