F17D 3/00

Zapojenie odberovej regulačnej jednotky plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5365

Dátum: 08.02.2010

Autori: Žuffa Ladislav, Michal Martin

MPK: F17D 1/00, F17D 3/00

Značky: plynů, zapojenie, odberovej, regulačnej, jednotky

Text:

...do diferenciálneho ohrevno chladiaceho člena (DOChC) 4. Regulačný blok 5 obsahuje aj riadiacu jednotku a príslušné regulačné armatúry. Nízkotlaký teplý výstup 7 z DOChC je napojený do odbemej nízkotlakej vetvy 3. Nízkotlaký studený výstup 8.1 z DOChC je napojený na sekundámu stranu výmenníka tepla 9, ktorý je primámou stranou zaradený do vysokotlakej vetvy plynovodu 1. Nízkotlaký ohriaty studený výstup 8.2 z výmenníka 9 je ďalejnapojený do...

Zapojenie regulačnej stanice plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5168

Dátum: 07.05.2009

Autori: Michal Martin, Žuffa Ladislav

MPK: F17D 3/00, F17D 1/00

Značky: plynů, regulačnej, stanice, zapojenie

Text:

...realizovať dané technické riešenie zaradením napr. optimalizovaného trubkového výmenníka.Ako zo zapojenia vyplýva, oproti konvenčnámu riešeniu z doterajšieho stavu techniky nie sú potrebná investičná náklady na kotolne zohrievajúce regulačne miesta, náklady na samotná palivo, zväčša plyn alebo elektrická ohrevy.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZapojenie regulačnej stanice plynu je znázomená na obr. l. K vysokotlakovej vetve...

Tester, najmä na plynové zariadenia a inštalácie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5012

Dátum: 05.02.2008

Autori: Ondráš Milan, Němec Milan

MPK: F17D 3/00

Značky: plynové, najmä, zariadenia, inštalácie, tester

Text:

...tlakomer i tlakový balón so sústavou ventilkov.K základnému telesu je tiež prostredníctvom meracích hadičiek prepojené kanylové ústrojenstvo, ktoré obsahuje na zadnej strane pripojovaciu koncovku a na prednej strane je zakončené meracou kanylou, vedenou cez jej vnútorný otvor, v ktorom je umiestnená gumová tesniaca hadička.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie je ozrejmené na priloženom výkrese, kde obr. 1 znázorňuje pohľad na...

Zařízení pro ochranu dálkového vytápění před tlakovými rázy v potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269793

Dátum: 14.05.1990

Autori: Meyer Jürgen, Schneidenbach Von Jascheroff Peter, Gnüchtel Stefan

MPK: F17D 3/00

Značky: před, tlakovými, ochranu, vytápění, dálkového, zařízení, potrubí, rázy

Text:

...ycraxxcxaxn. El T 0 BPEMH KaK npyrue peaepayapu IlaXOÄISITCH 11011 5 OJIGE BMCÚKHM JläĺLHEHHEM. PaZU-EEJIGHHE PaBJIHHIIbIXÁYYJOBIlČŘ nasmeunn B COEJXHHHTG-.HBHOH TPYGOHPÚBÚÄE OCYUIBCTBJIHGTCR-ąepea HGHOTJBIIaTHI-IE KJiaľlallbl. ÍÍJISÍ wnxcuposanusł YPOBHR Aaaneuun. OTJIHWQDIIIEFOCSI OT IIBEIHEHHFI B HeCTG HPHCOGIIHHEIIHH cpena saummaenoä CHCTEHM OTBDAHTCSI OT 60.1188 BNCDKDFO VPDBHSI JIEIBJIEHMHMeere ÍIUI-ICOGIIHHGIIHQ peuepayapa....