F17C 7/00

Systém na chladenie paliva pre spaľovacie motory

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5299

Dátum: 09.11.2006

Autor: Winkelmann Karlheinrich

MPK: F02M 43/00, F17C 7/00, F02M 37/00...

Značky: spaľovacie, paliva, chladenie, motory, systém

Text:

...vysokotlakových palivových čerpadlách, pretože prietok paliva je zásluhouspotreby spalovacieho motora sám o sebe príliš malý na to, aby bol vo všetkýchprevádzkových stavoch spalovacieho motora zabezpečený dostatočný chladiaci0009 To isté platí aj pre riešenie. ktoré je navrhnuté v dokumente DE 10 2004 060 450.9.0010 V dokumente DE 103 20 558.6 je preto pre existujúce konfigurácie prívodných systémov na palivo ako riešenie problému...

Plynové puzdro a systém dodávania plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 285122

Dátum: 01.06.2006

Autori: Surman David, Schervington Evelyn, Birch David

MPK: F17C 7/00, F17C 13/00, A61M 5/30...

Značky: puzdro, plynové, plynů, dodávania, systém

Zhrnutie / Anotácia:

Puzdro (4) na uloženie kvapaliny, napríklad hélia pod tlakom, obsahuje duté teleso s pretiahnutým dutým hrdlom (42). Zadržiavač (5) zapadá do hrdla kvapalinu nepriepustným spôsobom a obsahuje hlavnú dutú časť (13) a stopku (10) vyčnievajúcu von z hlavnej dutej časti. Päta (14) stopky (10), kde sa spája s hlavnou dutou časťou (13), tvorí krehký úsek, ktorý po roztvorení umožní tekutine v puzdre (4) unikať pod tlakom.

Prístroj na vypúšťanie terapeutickej látky proti pokožke pacienta

Načítavanie...

Číslo patentu: 285092

Dátum: 18.05.2006

Autori: Birch David, Surman David

MPK: A61M 5/30, F17C 7/00, C12M 3/00...

Značky: látky, proti, prístroj, pokožke, vypúšťanie, pacienta, terapeutickej

Zhrnutie / Anotácia:

Prístroj (1) obsahuje duté teleso (2) otvorené pri distálnom konci na vymedzenie výpustu (4). Prvý oddiel (6) v dutom telese (2) obsahuje kapsulu (8), v ktorej je uložený plyn, napríklad hélium pod tlakom, a druhý oddiel (10) umiestnený medzi prvým oddielom (6) a výpustom (4) obsahuje terapeutickú látku. Prúd plynu po prerazení kapsuly smeruje kanálom (27) medzi kapsulou (8) a vnútorným povrchom dutého telesa (2) v smere k druhému oddielu (10)...

Systém na vypúšťanie plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283971

Dátum: 21.05.2004

Autori: Birch David, Shervington Evelyn

MPK: F17C 13/06, F17C 7/00

Značky: vypúšťanie, systém, plynů

Zhrnutie / Anotácia:

Systém na vypúšťanie plynu obsahuje plynovú kapsulu (4) na uloženie stlačeného plynu, majúcu duté teleso (10) s hrdlom (12) z neho vyčnievajúcim, záver (5) majúci driek (16) vyčnievajúci z hrdla (12) a obsahujúci lámavý úsek (18), pričom záver (5) má priechod (20) v spojení s vnútrom dutého telesa (10), ktorý prebieha aspoň k lámavému úseku (18), a mechanický prostriedok na prerazenie lámavého úseku (18), a tým umožnenie úniku tekutiny...

Systém a spôsob plnenia stlačeného plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7217

Dátum: 10.02.2003

Autori: Cohen Joseph Perry, Farese David John

MPK: F17C 7/00

Značky: systém, plynů, plnenia, spôsob, stlačeného

Text:

...generuje signál pomerného naplnenia nádrže v . kde naplnenie nádrže v je pomer hustoty plynu v plnenej nádrži k hodnote hustoty plnej nádrže.0012 Do systému možno zahrnúť tiež chladiaci systém na chladenie plynu vystupujúceho zo zdroja stlačeného plynu pred vstupom plynu do nádrže. Tak uvedený chladiaci systém môže-3 využívat mechanický chladiaci cyklus, napríklad cyklus s použitím fluórovaného uhlovodíka. Alternatívne môže chladiaci okruh...

Systém na vyprázdňovanie tankových lodí pre plyn

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5876

Dátum: 29.01.2003

Autor: Gerhard Horst

MPK: F17C 7/00

Značky: systém, lodí, tankových, vyprázdňovanie

Text:

...jedna nádrž je pritom vybavená ponorným čerpadlom. Čerpadlami nevybavené nádrže sú vyprázdňované pomocou vyššie zmieneného zvýšenia tlaku v nádobách s ponorných čerpadlami. Tým sadosiahne úspora investícií na čerpadlá a väčšia flexibilita.0008 vynález má byť ďalej s odkazom na príslušný výkres bližšie vysvetlený na základe nasledujúceho opisu výhodných príkladov uskutočnení. Výkresobr. 1 schematícké vyobrazenie systému na vyprázdňovanie...

Vzduchové delo

Načítavanie...

Číslo patentu: U 89

Dátum: 07.07.1993

Autori: Koudelka Vladimír, Svoboda Oldřich, Kaleta Jaroslav

MPK: F17C 7/00

Značky: vzduchové

Text:

...zabránit. nebottato je dimenzována jen k překonávání pasivních odporů ve ve dení posuvneho pístu.Proto jsou u těchto systémů uspořádány tlumící pneumatické prvky zpětného pohybu posuvněho pístu do jeho zadní oddálené polohy. pozůstávající z vnějšího zpětnovazebního pneu matického vedení pro část tlakového vzduchu vystupujícího zevzduchové hlavně vzduchového děla a zaústěněho zpět pod po suvný píst. respektive do odvětraného úseku potrubí...