F16S 3/02

Profilová tyč

Načítavanie...

Číslo patentu: 259547

Dátum: 17.10.1988

Autor: Spelten Hans

MPK: F16S 3/02

Značky: profilová

Text:

...a na druhou stranu vyupukliny 5 a 6, jejichž boky 7 svíraji s podélnou osou profíl-ové tyče 1 úhel mezi 1 ° a 89 °, zatímco spojovací úsek 9 mezi boky 7, 8 každé vypukliny 5 a li probíhá prakticky V podélném směru profllové tyče 1Přechod mezi boky 7 a spojovacím úsekem 9 každé vypukliny 5 a 6 je tvořen zaľobleným úsekem 8, který je zahnut v jistém poloměru. Timto způsobem nevznikají ostrohruanné prechody mezi vypuklinami 5, 6 a jejich...

Stupačka pro výstup a zajištění pracovníků na povrchu svislých částí ocelových konstrukcí

Načítavanie...

Číslo patentu: 250180

Dátum: 15.04.1987

Autor: Horák Miroslav

MPK: F16S 3/02

Značky: stupačka, výstup, povrchu, svislých, částí, zajištění, konstrukcí, pracovníků, oceľových

Text:

...pólovýmí.-.nástavci z, l.Na vnější pőlové nástavce 2 jsou jedním koncem upevněny tažné pružiny 2, lg jeá jichž druhý konec je upevněn na koncích osy 1 Q. Na vnějších pólových nástavoích g jsou dále upevnäny trhy u, uf, které zasahují do drážek v bočnicícn 2, 2.V poloze podleobr. I ee převážně část magnetického toku mezi pólovými nástevci 2,1 uzavírá püs zkratovaoí hrenoly LL a jen mali část přes povrch ocolově konstrukce. Upínací mile m...