F16P 3/00

Bezpečnostné zariadenie pre ohraňovací lis a lamelový nástroj

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5142

Dátum: 05.07.2006

Autori: Denkmeier Thomas, Sperrer Gerhard

MPK: B21D 37/00, B21D 37/20, B21D 55/00...

Značky: bezpečnostné, zariadenie, ohraňovací, lamelový, nástroj

Text:

...tolerančnom rozmedzí.0011 Je však možné tiež uskutočnenie podľa nároku 17, ktorým sa doznačnej miery predíde negatívnemu ovplyvňovaniu lúčového kanála0012 Ďalším uskutočnením, opísaným v nároku 18, je pred dosiahnutím koncovej polohy, definovanej spoľahlivo dráhou presúvania, zaručený prepínacípochod medzi dvoma spínacimi stavmi.0013 Ďalšie výhodné uskutočnenia sú opísané vnárokoch 19 a 20,ktorými je možné pozitívne sledovat obe možné...

Spôsob a zariadenie na zabezpečenie pracovného priestoru vyprázdňovacích zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3392

Dátum: 16.06.2005

Autor: Driesbach Christian

MPK: B65F 3/02, F16P 3/00

Značky: priestoru, pracovného, vyprázdňovacích, zariadení, zariadenie, spôsob, zabezpečenie

Text:

...vykazuje aspoň jedno pákové rameno, ktoré je na jednej strane spojené s bariérovým prvkom a na druhej strane vykazuje otočné uloženie, ktoré je usporiadané naupevňovacom prvku. Aby sa predišlo zraneniam osôb, napr. pri výjazde bariérového zariadenia alebo prinabehnutí osôb, je aspoň jeden bariérový prvok pokrytý tlmiacim prvkom. Pri kovovej rúre to môže byť napríklad penovo-pryžová izolácia, ktorá je na rúru natiahnutá.Tlmiaci prvok...

Hydraulický valec

Načítavanie...

Číslo patentu: E 462

Dátum: 11.07.2003

Autor: Beule Ulrich

MPK: F15B 20/00, F15B 15/00, B30B 15/28...

Značky: hydraulický, válec

Text:

...všetky technicky vyrobiteľné požadované zdvihy. Okrem toho sa vďaka zariadeniu podľa vynálezu získava ešte výhoda, že toto zariadenie nie je obmedzené maximálnou rýchlosťou posuvu. Ako vstupný zdvih, tak aj rýchlosť silového zdvihu sú pri použití zariadenia podľa vynálezu voľne voliteľné,pokiaľ ich technické ochranné opatrenia (existujúci objemový prúd, prierezy prívodov) umožňujú. Okrem toho je do zariadenia podľa vynálezu možné...

Bezpečnostný profil zatváracieho okraja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6662

Dátum: 26.08.2002

Autori: Menz Jürgen, Beckhausen Karlheinz

MPK: H01H 3/02, F16P 3/00, E05F 15/00...

Značky: zatváracieho, profil, bezpečnostný, okraja

Text:

...vytvorené elektricky vodivé výbežky v tvare zhrubnutia alebo lišty. Vspínacej komore je na protiľahlej strane uložená elektricky vodivá protiplocha. Týmito elektricky vodivými výbežkami v tvare zhrubnutia alebo lišty, ktoré sú prirodzene prispôsobené veľkosti spínacej komory a sú priradené k elektricky vodivej protiploche na protiľahlej strane spínacej komory, vzniká už pri malých pohyboch spínacej komory styk výbežkov s...

Bezpečnostná páka pre dvojručné ovládanie stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1106

Dátum: 06.03.1996

Autor: Šturma Jozef

MPK: B30B 15/16, F16P 3/00

Značky: stroja, bezpečnostná, páka, dvojručné, ovládanie

Text:

...na hlavici páky, nadvihovaného do východzej polohy pružinou a stlačeného pri zopnutí tlakom dlane. Toto usporiadanie umožňuje ovládanie mikrospínača a otáčanie alebo posúvanie pákou ventilu jednou rukou.Prepojenie mikrospínača v hlavici páky a druhého tlačítka je uskutočnené tak, že po uvolnení jednoho z nich dôjde k zastaveniu elektromotora pre pohon čerpadla alebo iného zdrojapohonu a tým k zastaveniu pracovného pohybu stroja.Konštrukcia...

Zařízení pro kontrolu přítomnosti polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250718

Dátum: 14.05.1987

Autori: Gregor Antonín, Jankovský Josef

MPK: F16P 3/00

Značky: zařízení, přítomnosti, kontrolu, polotovarů

Text:

...jednímj čelem o oeazení Q přidržovače á av druhým včelem o Vnitřní čelo pouzdra 1. Oaazenát část přidržovače 6 na straně odvrácené od evocb vé trubky J. ,je opatřenav závitem, ve které je zašrouvobána po-jistná matka 2. Pojietná. matka 2 slouží k nařízení přidržovače § a drží ho v základní poloze. Kąyž je přidržovačl 6 v základni poloze, dolvéhá pojiethá matka g naa zadní čelo náboje 2 a. je k němu dotlašována. tlakem tlačné. pružiny ž....