F16M 7/00

Kompresor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11593

Dátum: 22.08.2006

Autori: Kaya Atilla, Yaroglu Tolga, Gunaydin Metin

MPK: F04B 39/12, F25D 23/00, F16M 7/00...

Značky: kompresor

Text:

...zvrchu na nožičku v ešte ďalšom uskutočnení podľa tohto vynálezu.0018 Prvky zobrazené na obrázkoch sú člslované nasledovneKompresor (1) podľa tohto vynálezu zahŕňa- skriňu (2), ktorá uzatvára komponenty ktoré zabezpečujú zvýšenie tlaku nasávanej tekutiny- dve protiľahIé nožičky (60, 600), ktoré zabezpečujú že skriňa (2) sa pripevní na povrch- montazne diery (71, 72, 701, 702) umiestnené na každej nožičke (60, 600), ktoré zabezpečujú že skriňa...

Súbor čerpadiel

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13558

Dátum: 26.07.2005

Autori: Symoens Louis, Smis Martial

MPK: F04D 13/08, F04D 29/60, E03F 5/22...

Značky: čerpadiel, súbor

Text:

...pre všetky podstavce. Podľa dalšieho výhodného uskutočnenia vynálezu zostáva základňa spolu s telesom z jedného kusu, čo zjednodušuje výrobu podstavca.Prehľad obrázkov na výkresochJediný pripojený výkres obsahuje nárys čerpadla s podstavcom umiestneným v nádrži.V nádrží F je štyrmi kotvíacími otvormi so štyrmi čapmi, ktoré prenikajú výrezmi 2 upravenými na základne 3 upevnený podstavec, dalej základňa 3, duté teleso 4, v ktorom je...

Nivelačný systém pre domáce spotrebiče

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1713

Dátum: 31.05.2003

Autor: Lotz Joachim

MPK: F16M 7/00

Značky: nivelačný, spotřebiče, systém, domáce

Text:

...zariadenie može byť zrealizované podľa nemeckého patentového spisu 195 28 901, najmä ale podľa nasledujúceho podrobnejšíeho opisu. Takáto PrGVOÓDVá JEUHOÍKG. Prípadne 5 klznou spojkou, skracuje, alebo predlžuje pás. Tým sa dosiahne zvýšenie, alebo zníženie zariadenia. Prevodová jednotka musí súčasne byť tiež axiálne vo smere pásu posúvatelná, aby naďalej zostala možnosť automaticky VyľůVnaľ NOVHOSÍÍ Podlahy0027 vynález bude v ďalšom bližšie...

Zařízení pro regulaci polohy objektu uloženého alespoň na jedné pneumatické pružině

Načítavanie...

Číslo patentu: 269500

Dátum: 11.04.1990

Autori: Krejčík Oldřich, Pešík Lubomír

MPK: F16M 7/00

Značky: polohy, zařízení, pneumatické, pružině, uloženého, alespoň, objektu, regulaci, jedné

Text:

...na dvou pryžových pružinách 3, kdežto na druhé straně na jediné pneumatické pružině i (obr. 1). Ke zdroji 5 stlačeného vzduchu jevpneumatická pružina 4 připojena přes regulátor g polohy. Requlátor 6 má čidlo 7, na jehož konci je na táh 1 e 9 zátěž L 9, vytvořena zde závažím 1 l, které má podobu U-profilu spočívajícího na podloží l.Ve druhém uspořádání je opět část objektu 1 spočivající na podlaží na pneumatické pružíně i, která je přes...

Kotevní článek

Načítavanie...

Číslo patentu: 259602

Dátum: 17.10.1988

Autor: Perutka Jaromír

MPK: F16M 7/00

Značky: článek, kotevní

Text:

...ltorekci polohy stroje ve vodorovné rovině bez násilných zásahů do základů, aniž by se tím změnila tuhost uložení a zároveň po konečném upnutí, což představuje pouze Lítažení matic montážních spojů a matice upínacího šroubu, odstraňuje dříve nutnou čascvou ztrátu, způsobenou procesem tuhnutí betonu. Použití kotevních článků rovněž odstraní nutnost pracovní operace zespodu pod strojem oproti běžnému kotvení pomocí svorníků. Uplatnění...

Zařízení k ustavení a zajištění polohy rotačního stroje, zejména turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 255729

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kučera Josef, Snížek Jiří

MPK: F04D 29/00, F16M 7/00

Značky: turbokompresoru, zajištění, polohy, rotačního, zařízení, zejména, stroje, ustavení

Text:

...nepodstatná výhoda spočívá v tom, že toto zařízení je možno použít také při vyrovnávání soustrojí na základově desce V horizontální rovině, kdy fixační matice a svorníky pomocných příěníků se použijí ve funkci pohy bověho mecnanismu.-q, Zařízení podle vynálezu je schematickyznázcnněno na obr.1až 3. Obr. 1 znázorňuje pohled na turbokompresor a zařízení podle výnâlezu ze směru kolměho k ose rotace. Na obr. 2 je pak znázorněn čelní pohled na...

Zariadenie na vzájomné súosé ustavovanie dvoch spájaných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: 254179

Dátum: 15.01.1988

Autor: Kušnier Jozef

MPK: F16M 7/00

Značky: ustavovanie, súosé, zariadenie, dvoch, vzájomne, spájaných, telies

Text:

...a druhého telesa upevneného na ráme. Ľahká manipulácia a velka presnosť nastavenia polohy spájaných telies zjednodušuje technológiu výroby a montaž spájaných agregátov alebo dielov.Na priložených výkresoch je na obr. 1 znázornená bloková schéma zariadenia po 4dla vynâlezu v nárysnom pohľade, na obr. 2 bokorys blokovej schémy zariadenia a na obr. 3 priečny rez stavitelnou jednotkou.Zariadenie na vzájomné súosé ustavovanie dvoch telies sa...

Bezpečnostní klín k přidržování rozměrných válcovitých těles

Načítavanie...

Číslo patentu: 241212

Dátum: 15.09.1987

Autor: Matura Karel

MPK: F16M 7/00

Značky: přidržování, těles, válcovitých, bezpečnostní, rozměrných, klín

Text:

...rozmezí 30 až 45 °.Hlavní výhodou bezpečnostního klínu po dle tohoto výnálezu je, že sklopným kýva vým pohybem ruční páky, na jejíž hlavici jsou západky opírající se při každém sklonu páky do ozubů rohatek, dochází k postupnému otáčení nosných hvězdicových kol, který ho současně tímto směrem sleduje.Nežádoucímu rychlejšímu pohybu uvolño- vvaneho kotouče, vyvolaněmuhmotností a tla kem zbylých kotoučů v pyramldě, brání rozłložení sil, jejichž...

Základová deska turbokompresorového soustrojí

Načítavanie...

Číslo patentu: 243308

Dátum: 15.05.1987

Autori: Skalický Jioí, Sequens Jioí, Sysel Zdenik, Urban Miloslav, Koíž Pavel

MPK: F16M 7/00

Značky: základová, turbokompresorového, deska, soustrojí

Text:

...naprosto stejné podmínky,při jakých bylo celé soustrojí vyzkoušeno na zkušebně u výrobce.Řešení podle vynálezu je možno navíc využít již při výrobě, zvláště při obrábění základových desek velkých rozměrů, nebot lze využít kontrolní nivelační body ke zkrácení doby potřebné k ustavení obrobku.Na pripojeném výkresu je znázorněn príklad provedení zâkladovédeeky.turbokompresorové ho soustrojí podle vynálezu. Na obr. 1 je nakreslen...

Zařízení pro ustavení a připevnění turbosoustrojí na základovém rámu

Načítavanie...

Číslo patentu: 230817

Dátum: 15.06.1986

Autori: Futera Miroslav, Bartoň Petr, Škaloud Vladimír

MPK: F16M 7/00

Značky: rámu, zařízení, připevnění, základovém, ustavení, turbosoustrojí

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro ustavení s připevnění turbosoustrojí na základovém rámu prostřednictvím upevňovacích patek s kotevních šroubů, jehož podstata spočívá v tom, že v základovém rámu je vytvořen svislý válcový otvor, do kterého je vsazen rotační čep stavěcí vložky, která má tvar čtyřbokého hranolu, s stavěcí vložka zapadá do pravoúhlého vybrání v upevňovací patce turbosoustrojí, přičemž ve stavěcí vložce je upraven horizontálně...