F16M 13/02

Prestavovací mechanizmus, najmä v oblasti vnútornej výbavy motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17101

Dátum: 09.09.2011

Autori: Frotz Thomas, Hemmelrath Rudolf

MPK: B60N 2/16, B60N 2/46, B60N 2/02...

Značky: vozidla, výbavy, najmä, oblastí, mechanizmus, přestavovací, motorového, vnútornej

Text:

...konštrukcii a/alebo na vahadle usporiadané s pomocou jedného alebo viacerých fóliových kĺbov, je os otáčania každého z týchto fóliových kĺbovzvlášť výhodne vyrovnaná v podstate rovnobežne s prídržnými tyčami alebo kolmo na ne.Podľa vynálezu má základný prvok prvú a druhú stranu, pričom na každej strane sú vždy usporiadané dvojice mostíkov. Obidve strany sú výhodne usporiadané rovnobežne s pridrž nými tyčami.Podľa ďalšej výhodnej formy...

Držiak obrazovky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13474

Dátum: 27.11.2009

Autori: In Woo Sung, Yoon Boo Keun, Kim Jin Sung, Park Jae Hoo, Kim Sang Hak

MPK: F16M 13/02, A47G 1/18

Značky: držiak, obrazovky

Text:

...vonkajší obvod buď hlavovej časti alebo nástennej časti a aspoň na jeden výčnelok vyčnievajúci z telesa smerom k príchytnej časti.0015 Výčnelok môže byť tvorený stupňovitou časťou obklopujúcou káblovú časť. 0016 Výčnelok môže byť vyrobený z gumeného materiálu.0017 Káblová časť môže obsahovať kábel a spojovací kus nachádzajúci sa na časti kábla určený na spojenie s káblovým závesom.0018 Spojovací kus môže obsahovať prievlečné očko, do ktorého...

Zdvíhacie zariadenie zobrazovacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13413

Dátum: 08.05.2009

Autori: Yoon Boo Keun, Kim Sang Hak, Park Jae Hoo, Tae Gi Hyun, Kim Bong Joo

MPK: F16M 13/02, F16M 11/10

Značky: zdvíhacie, jednotky, zobrazovacej, zariadenie

Text:

...je možné vybaviť obrazovku zdvihacím zariadením,ktoré zahŕňa nakláňaciu jednotku umožňujúcu používateľovi jednoducho nastavovat zorný uhol pozerania na obrazovku.0012 Predložený všeobecný koncept vynálezu poskytuje tiež zdvíhacie zariadenie obrazovky skonfiguráciou schopnou pevne pripevniť drôt k0013 Predložený všeobecný koncept vynálezu poskytuje tiež zdvíhacie zariadenie obrazovky schopné pripojiť drôt k obrazovke bez potreby...

Zdvíhacie zariadenie displejového prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16323

Dátum: 08.05.2009

Autori: Tae Gi Hyun, Kim Bong Joo, Kim Sang Hak, Park Jae Hoo, Yoon Boo Keun

MPK: F16M 13/02, F16M 11/10

Značky: zariadenie, zdvíhacie, displejového, prístroja

Text:

...vnútornom priestore upevňovacej jednotky. 0028 Každá upevñovacia jednotka môže zahŕňať tlmiaci prvok umiestnený v oblasti jednotky, ktorá sa dotýka steny.0029 Podľa predstaveného vynálezu je pár upevñovacich jednotiek odpojiteľne zaskrutkovaný kaspoň jednému páru dier z počtu dier rozmiestnených na zadnej ploche displejového prístroja.0030 Uskutočnenia predstaveného všeobecného vynaliezavého konceptu sa môžu dosiahnut poskytnutím zdvíhacieho...

Závesné zariadenie zobrazovacej jednotky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15904

Dátum: 08.05.2009

Autori: Kim Bong Joo, Park Jae Hoo, Yoon Boo Keun, Kim Sang Hak, Tae Gi Hyun

MPK: F16M 13/02, F16M 11/10

Značky: zariadenie, jednotky, zobrazovacej, závesné

Text:

...spojenie s aspoň jedným párom otvorov zväčšieho počtu otvorov a držiak na drôt pripojiteľný k stene na zavesenie drôtu na stenu.0017 Pár spodných otvorov môže byt vytvorený v hornej časti zadnej plochy zobrazovacej jednotky odsadenej smerom dopredu od zadnej plochy zobrazovacej jednotky, pričom drôt je spojený s dvojicou otvorov vytvorených v hornej časti zadnej0018 Závesné zariadenie môže ďalej obsahovať rozperné prvky pripojené k dvojici...

Zdvíhacie zariadenie zobrazovacieho prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9612

Dátum: 08.05.2009

Autori: Yoon Boo Keun, Kim Bong Joo, Park Jae Hoo, Kim Sang Hak, Tae Gi Hyun

MPK: F16M 13/02, F16M 11/10

Značky: zariadenie, zdvíhacie, zobrazovacieho, prístroja

Text:

...upevňovacej jednotky a protivyťahovacia část môže mat polomer väčší než polomer vkladacieho otvoru drôtu.-3 0041 Protivytahovacia čast drötu môže vytvárať zaisťovací uzol vo vnútornom priestore upevňovacej jednotky.0042 Každá z upevňovacich jednotiek môže obsahovať tlmiaci člen, zabezpečený vjej oblasti v styku so stenou.0043 Zdvíhacie zariadenie môže ďalej obsahovat dištančné členy, pripojené pod párom upevňovacích jednotiek, aby...

Systém na vytvorenie stojanovej steny pre prístroje s plochou obrazovkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 231

Dátum: 18.11.2002

Autor: Sträter Uwe

MPK: F16M 13/02, F16M 11/24

Značky: prístroje, obrazovkou, stěny, stojanovej, vytvorenie, systém, plochou

Text:

...viac, výhodne štyri o 90 ° voči sebe presadené vodiace drážky. pričom sa počet oddelene vedľa seba montovateľných prístrojovs plochou obrazovkou ešte zvýši.Ďalšie výhodné znaky uskutočnenia vynálezu sú obsiahnuté v závislých nárokoch, ako aj v nasledujúcom opíse.Vynález bude v nasledujúcom texte bližšie objasnený na základe Llvoclí výhodnýchobr. 1 perspektívny pohľad na Výrez prvým uskutočnenim systému podľa vynálezu.obr. 2 v zmenšenom...

Zařízení k upínání měřicích prvků

Načítavanie...

Číslo patentu: 258315

Dátum: 16.08.1988

Autor: Modra Cyril

MPK: F16M 13/02

Značky: zařízení, upínání, měřicích, prvků

Text:

...nárysný řez a obr. 2 půdorysný řez timto~zeřIzením.Zařízení znázornená na obr. 1 Va 2 sestává z.držáku l opatářeneho Gutinou § která má tvar průniku dvou rotačnich,navzájem kolmých válcových otvoru o stejném průměru a dále z tlačného prv~ ku ,vytvořeněho v zobrazenám případě jako šroub s vélcovou rýho-k vanou hlavou a opatŕeného na čele hrotem 1. V dutině § držáku 1 je uspořádáno upinací pouzdro g. Hrot 1 tlačného prvku 1 zasahuje do...

Mechanické prepojenie dvoch skríň chladiaceho zariadenia chladničiek a mrazničiek pomocou prepojovacích segmentov

Načítavanie...

Číslo patentu: 246889

Dátum: 15.01.1988

Autori: Matijaeek Josef, Bueko Miloš

MPK: F16M 13/02

Značky: chladničiek, dvoch, skříň, pomocou, zariadenia, segmentov, prepojovacích, chladiaceho, prepojenie, mrazničiek, mechanické

Text:

...na prepojené skrine pomocou segmentov 1 a 2.Obr. 2 detailnejšie znázorňuje segmenty v stave, keď sú zasunuté jeden do druhého a ich uchytenie o skrine chladničky a mraz xMechanické prepojenie dvoch skríň chladiaceho zariadenia chladničiek a mrazničiek pomocou prepojovacích segmentov, vyznačujúce sa tým, že prepojovacie segmenty 1 umiestnené na jednej z dvojice skríň majú V pozdĺžnom smere zužujücu sa .klinovitü časť 11 j, ktoré odpovedá...