F16L 55/16

Objímka na opravy potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5283

Dátum: 05.11.2009

Autor: Zvada Jano

MPK: F16L 19/00, F16L 55/16

Značky: objímka, potrubia, opravy

Text:

...celková hmotnosť pri zachovaní pevnosti spoja.Výhodou objímky podľa technického riešenia v porovnaní s objirnkami so slcrutkovým spojom je výrazne vyššia pevnosť spoja pri porovnateľnej celkovej hmotnosti a jednoduchšia výroba.V porovnaní s nekovovými nedelenýrni objímkami má obj ímka podľa technického riešenia asi 3 x vyššiu pevnosť pri porovnateľnej cene.Podľa výhodnćho uskutočnenia je spojovací profil tvorený C-profilom.Podľa...

Káblová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3386

Dátum: 22.11.2005

Autori: Bauer Peter, Lederer Roland, Karl Markus

MPK: H02G 9/06, F16L 21/06, F16L 55/16...

Značky: spojka, káblová

Text:

...jednéhoprikladu uskutočnenia znázorneného na výkrese, pričom 0012 Výkres zobrazuje rozložené zobrazenie káblovej spojky.0013 Obe plášťové polovice (2) majú vždy upevňovaciu oblast (6) tesniaceho prostriedku (3), ktorú ohraničujú dva na plášťové polovice pevnenatvarované prstencové úseky úseky (7).0014 Na upevňovacej oblasti (6) sa presah tesniaceho prostriedku (3) medzi spájanými ochrannými rúrkami a plášťovými polovicami (2) stisne,...

Záslepka netesných rúrok parogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3531

Dátum: 01.07.2003

Autor: Kravec Dušan

MPK: F16L 55/11, F22B 37/00, F16L 55/16...

Značky: netěsných, parogenerátorov, záslepka, rúrok

Text:

...potrebného presadenia zvarovej hrany voči stene kolektora a potom sa záslepka ručne privarí obvodovým zvarom. Presnosť presadenia zvarovej hrany je určená subjektívne, je nepresná a vytvára sa možnosť vzniku mikrotrhlin a netesností zvarov.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje použitie záslepky s obvodovým osadením, ktorá umožní využiť díaľkovo ovládané manipulátory.Potrebné presadenie zvarovej hrany voči stene kolektora...

Spôsob inštalácie plastového prívodného potrubia a zariadenie vo forme pružnej zostavy na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282918

Dátum: 02.12.2002

Autori: Stoves Derek, Robinson William Edgar

MPK: F16L 55/16, F16L 55/28

Značky: pružnej, tohto, zariadenie, inštalácie, prívodného, vykonávanie, formě, potrubia, plášťového, spôsob, zostavy, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Oceľové prívodné potrubie (12) je spojené s hlavným potrubným rozvodom (10) pomocou T-rozdvojky (14), pričom pružná ohybná zostava (18) sa zasúva otvoreným koncom potrubia (12) a T-rozdvojkou (14) do hlavného potrubného rozvodu (10). Pružná ohybná zostava (18) zahŕňa pružný prvok (22) s nižšou tuhosťou a kĺbový spoj (24) tiež s nižšou tuhosťou na svojom čelnom konci. Guľôčka (30) je spojená so závažím (34). Závažie (34) sa skláňa dole pri...

Spôsob zavádzania tesniaceho materiálu do medzery medzi rúrkami a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279715

Dátum: 05.10.1994

Autor: Rogers Alan Foster

MPK: F16L 55/165, F16L 55/16, F16L 55/162...

Značky: medzi, rúrkami, vykonávanie, spôsobu, zariadenie, tesniaceho, spôsob, tohto, materiálů, medzery, zavádzania

Zhrnutie / Anotácia:

Pri spôsobe zavádzania tesniaceho materiálu do medzery (37) medzi náhradnou rúrkou (9) a zostávajúcou rúrkou (36), v ktorej je náhradná rúrka (9) uložená, sa tesniaci materiál zavádza do medzery (37) v najvzdialenejšom protiprúdovom bode medzery (37), odkiaľ sa pretlačuje do ďalších miest medzery (37). Zariadenie je opatrené tesniacou zavádzacou hlavicou (1), majúcou valcové teleso (6) upravené na spojenie s predným koncom (8) náhradnej rúrky...

Spôsob sanácie kanalizácie alebo iných uzatvoriteľných priestorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278219

Dátum: 17.06.1992

Autori: Bradovka Ján, Raček Marian

MPK: F16L 55/16, E03F 7/00, B05C 7/04...

Značky: priestorov, spôsob, sanácie, kanalizácie, iných, uzatvoriteľných

Zhrnutie / Anotácia:

Pri bezvýkopovej sanácii sa postupuje tak, že pomocou stlačeného vzduchu sa vytlačí presiaknutá voda a priestor sa vyplní vodným sklom. V ďalšej fáze sa za stáleho pretlaku vzduchu vymení roztok vodného skla za suspenziu bentonitu vo vodnom roztoku kyseliny citrónovej. Po nasýtení prostredia sa suspenzia odčerpá a v sanovanom priestore sa udržuje pretlak vzduchu až do vzniku vodotesného gélu.

Jistící zařízení hadic, potrubí a jejich spojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 228668

Dátum: 15.03.1986

Autor: Boháč Pavel

MPK: F16L 55/16

Značky: hadíc, jejich, jistící, zařízení, potrubí, spojů

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata zařízení spočívá v tom, že je tvořeno ochranným obalem, jehož oba konce jsou nepropustně spojeny s přírubami, nepropustně připevněnými na hadici nebo potrubí po obou stranách jištěného úseku, přičemž alespoň jedna z obou přírub je vybavena nátrubkem, spojeným hadičkou s nádrží. Zařízení je využitelné pro zamezení unikání dopravované tekutiny do okolí poškozeného místa a jejich dopravu zpět do nádrže u nejrůznějších potrubních systémů...