F16L 51/00

Osový kompenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3226

Dátum: 04.06.2002

Autori: Ďurec Ján, Ďurec Ľubomír

MPK: F16L 51/00

Značky: kompenzátor, osový

Text:

...l opatrené presuvnou maticou QÄV takto usporiadanom telese 1 je posuvne uložená kovová rúrka 2, ktorá je na voľnom konci zakončená nadstavcom 10 obsahujúcim kovový zástrek 2 a navarovacie hrdlo l§. Na zabezpečenie nežiaduceho vysunutia rúrky 2 smerom von z telesa l sú tak teleso 1 ako aj nadstavec lQ opatrené úchytnými prvkami g v tvare proti sebe orientovaných hákov na uchytenie poistného prvku 8, ktorý je v znázomenom príklade tvorený...

Kompenzační potrubní spoj

Načítavanie...

Číslo patentu: 260503

Dátum: 15.12.1998

Autori: Myrta Zdeněk, Myrtová Helena

MPK: F16L 51/00, F16L 27/00

Značky: kompenzační, potrubní

Text:

...podélný řez kompenzačním potruhním spojem, obr. 2 částečný řez V beztlakovém stavu. Na obr. 3 je částečný řez při montážní teplotě za tlaku media a obr. 4 představuje částečný řez při maximální teplotě a minimální kompenzační déloe. Na obr. 5 je v částečném řezu nakreslen a situace při maximální teplotěv media s úkloným vychýlením a obr. 6 přestavuje částečně řez při jednostranném úhlovém vychý lení a osovém vyosení.Kompenzační potrubní...

Potrubní pístový kompenzátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 264863

Dátum: 12.09.1989

Autori: Bezděk František, Rudolf Ivan

MPK: F16L 51/00

Značky: kompenzátor, potrubní, pístový

Text:

...schopnost. Kromě toho při osazování tohoto kompenzátoru do potrubí nutno přesně dodržet souosost posuvných částí, nebot jejich příp. zkřížení by mohlo způsobit havárii.Výše popsané nedostatky jsou odstraněny potrubním pístovým kompenzátorem podle vynálezu,jehož podstata spočívá v tom, že těleso kompenzátoru je s pístem spojeno prstenci z pružnéhoProtože kompenzátor podle vynálezu neobsahuje části, jež se po sobě posouvají, nevyžaduje jinak...

Samonosná podpěrná soustava pryžového kompenzátoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242681

Dátum: 11.04.1988

Autori: Podebradský Jaroslav, Žuffa Alojz

MPK: F16L 51/00

Značky: kompenzátoru, samonosná, pryžového, soustava, podpěrná

Text:

...kompenzátoru je při tom plně zachována. Rovněž při výměně kompenzátoru, např. při opravách, není nutno obě části potrubí demontovst, ani podepřít pomocnou konstrukcí.Příklad podle vynálezu je schemsticky znázorněn na připojených obrázcích, kde obr. 1 představuje boční pohled na samonosnou podpěrnou soustavu pryžového kompenzátoru, obr. 2 je příčný řez v rovíně A-A, s na obr. 3 je znázorněn příčný řez v rovině B-B.Samonosná podpěrná...

Potrubní spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 245604

Dátum: 15.10.1987

Autori: Lichvár Milan, Kabátová Viera

MPK: F1L2 7/10, F16L 51/00

Značky: potrubní, spojka

Text:

...směs, ale může být použita ke spojování dílů potrubí, sloužícího k dopravě i jiných hmot.Potrubní spojka sestává ze dvou pružných manžet, kde každá je nasazena a upevněna vždy na konci spojovaného potrubí, má vnější výztužný prstenec, připevněný k pružné manžetě a osový spojovací prvek, tvořený na vnější obvod manžety volně nasazeným spojovacím kroužkem,majícím na vnějším obvodě axiálně vybíhající hák, který ve spojeném stavu spojky je...

Zariadenie pre kompenzátory netlakových potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 241563

Dátum: 15.09.1987

Autori: Sparro Francesco, Gerber Alfred

MPK: F16L 51/00

Značky: zariadenie, netlakových, potrubí, kompenzátory

Text:

...trase použiť zvýšený počet závesov, pätiek a iných závesných a podperných elementov pre zabezpečenie správnej polohy netlakových potrubí. Uvedené nedostatky sú odstránené zariadením pre kompenzátory netlakových potrubí podľa vynálezu, ktorého podstatou je že príruby kompenzátora prostredníctvom tŕňa a plechov sú pevne prepojené s možnosťouosověho posuvu tŕňa v ovalnom otvore, ktorý je vytvorený v plechu.Pokrok dosiahnutý zariadením podľa...