F16L 43/00

Kvapalinový pachový uzáver

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7139

Dátum: 02.06.2015

Autor: Cavar Ivan

MPK: E03C 1/28, E03F 5/04, E03D 11/18...

Značky: uzáver, kvapalinový, pachový

Text:

...je tvorený hlavnou časťou l, ktorá je z hornej strany tesne uzatvorená vekom g. Bočné steny hlavnej časti l sú vybavené odbočkou j na pripojenie ku kanalizačnému potrubiu a hrdlom í na prívod Vody. Hlavná časť l môže mať kruhový prierez alebo štvoruhollukový prierez V priečnom smere. Zo spodnej strany hlavnej Časti l oproti veku z je situované potrubie j na prívod vzduchu. Potrubie j na prívod vzduchu zasahuje do vnútorného priestoru...

Prechodový kus

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15898

Dátum: 09.05.2012

Autor: Özpolat Ilgaz

MPK: F16L 43/00

Značky: přechodový

Text:

...prierez v smere prúdenia zväčšuje, a ktorý obsahuje rúrkový prechod s konkávne zakrivenou vnútomou stenovou časťou rozkladajúcou sa na vstupnom priereze vstupnej rúrky. Spis EP O 195 528 tiež obsahuje taký prechodový kus.Aj ked má prechodový kus známy z tohto stavu techniky už v porovnaní s nárokmi na miesto potrebnými pre vstavanie minimálnej tlakovej straty a vyvíja menší hluk, je úlohou predloženého vynálezu vytvoriť prechodový kus,...

Zariadenie na spojenie dvoch rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5256

Dátum: 28.11.2007

Autor: Hintzen Werner

MPK: F16L 43/00, F16L 47/02, F16L 27/00...

Značky: dvoch, zariadenie, rúrok, spojenie

Text:

...meniť. Pretože spojenie je materiálovýmspojom, a tým úplne tesne, nie je tiež potrebné uhlové spoje tesniť gumovým krúžkom.0011 Aby sa mohli obidve kolená uhlového spoja navzájom spojiť, je v prednostnom príklade uskutočnenia vytvorený západkový spoj, s ktorého pomocou sú obidve časti uhlového spoja uvedené do navzájom činného spojenia. Tento západkový spoj pozostáva z dorazu na jednom kolene uhlového spoja a protiľahlej plochy na druhom...

Spôsob výroby spojovacieho dielu a montážna súprava na jeho kompletizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 284816

Dátum: 14.11.2005

Autori: Sondén Carl-gustaf, Lennartsson Kenneth

MPK: F16L 43/00

Značky: výroby, kompletizáciu, dielů, spôsob, súprava, montážna, spojovacieho

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob výroby spojovacieho dielu obsahuje kroky, spočívajúce v tvarovaní plochých výstrižkov (3, 4) do medziľahlých valcových segmentov (3', 4') a v spojení týchto medziľahlých valcových segmentov (3', 4') s valcovými objímkovými spojkami (1, 2). Montážna súprava na kompletizáciu spojovacieho dielu na vedenie tekutín obsahuje valcové objímkové spojky (1, 2) a aspoň jeden plochý výstrižok (3, 4), ktorý možno vytvarovať do takého tvaru a takých...

Nastaviteľný rúrkový oblúk na odtokové rúrky

Načítavanie...

Číslo patentu: 280621

Dátum: 10.08.1994

Autor: Olsson Jan

MPK: F16L 27/00, F16L 43/00

Značky: rúrky, oblúk, odtokové, rúrkový, nastavitelný

Zhrnutie / Anotácia:

Opisovaný rúrkový oblúk obsahuje aspoň dva diely s koncovými časťami pretiahnutými v rovine, prikláňajúcimi sa k hlavnej osi príslušného oblúka, ktoré sú pri koncoch navzájom otočne spojené pri zaistení otáčania iba okolo osi kolmej na uvedenú rovinu alebo roviny, pričom táto rovina alebo tieto roviny zvierajú s rovinou kolmou na hlavnú os príslušnej časti rúrkového oblúka uhol 22,5°. Hlavné osi (18, 19, 20) prvého dielu (10), druhého dielu...

Nastaviteľné rúrkové koleno, hlavne pre odvod spalín

Načítavanie...

Číslo patentu: U 505

Dátum: 06.07.1994

Autor: Hubner Alois

MPK: F16L 19/02, F16L 43/00

Značky: hlavne, rúrkové, spalin, koleno, odvod, nastavitelné

Text:

...riešenie umožňuje vzájomná nasaerovanie soájaoýcn k lenových r rok do pcžaiovaného uhla a smeru, âokoncekolien proti sebe V uhla 180 stupňov dosianuť v podstate až priamy priebeh potrubia, resp. spajaných c olien. Je tak možná uskutočniť inštaláciu celého po D ítorového hľadiska je ootrebnPrehľad obrázkov na výkreseTech 1 cké riešenie bude jenéřo výkresu na Vtoroñ aončenia V l ve rüry aKaždé kolenovš rúrkalnastaviteľnáho rćrkového...

Vana s bočním ochranným přepadem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255557

Dátum: 15.03.1988

Autor: Čechura Jaromír

MPK: E03C 1/24, F16L 43/00

Značky: bočním, přepadem, ochranným

Text:

...výrobní náklady.Výše uvedené nedostatky jsou odstraněny vonou s bočním ochranným přopadom, kdo v boční stěně vany jo vytvořon otvor,v němž jo upovněna vložka, ktoré má zo strany vany vtokový otvor - spravidla opatřený mřížkou, přičemž vložka dalo pokraěujo dutýn uzavronýn těloson, ktoré je z boku vytvarováno v jodnoduchou výpust, rospoktivo výpuatní otvor, ktorý jo jednoduchým způsobem napcjon na odpadní potrubí, jejíž podstata spočíva v tom,...

Spojení lopatek a výztuh lopatkového kolena svařením

Načítavanie...

Číslo patentu: 248763

Dátum: 12.02.1987

Autor: Velehradský Jiří

MPK: F16L 43/00

Značky: kolena, svařením, výztuh, lopatek, spojení, lopatkového

Text:

...výztuhami pouze svoji vypouklou části.Přivařenĺ lopatek k výztuhám ve výřezech výztuh je výhodné, protože není třeba dělit lopatky ani výztuhy, výřezům ve výztuhách je možno dát optimální tvar z hlediska tvarové pevnosti a přivařeni lopatek k výztuhám je pouze v částech lopatek, které mají tlakové napětí od chybu, takže svar nesniží pevnost lopatek. Pnutí ve svaru je menší oproti používanýmčtyřem koutovým svarům, takže často není nutné žíhání...

Lopatkové koleno pro potrubí kompresoru pracujícího v nestabilním režimu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248761

Dátum: 12.02.1987

Autor: Velehradský Jiří

MPK: F16L 43/00

Značky: nestabilním, kompresoru, potrubí, režimu, lopatkové, koleno, pracujícího

Text:

...je odstraněn lopatkovým kolenem pro potrubí kompresoru, pracujícího v nestabilním režimu, jehož podstatou je, že výztuhy lopatek lopatkového kolena jsou širší než hloubka lopatek o 10 až 300 mezi lopatkamr.Proudí-li plyn potrubím při práci kompresoru v nestabilním režimu okamžik vysokou podzvukovou až zvukovou rychlostí směrem ke kolenu vlivem tlakové vlny, narazí nejdříve na předsazené hrany výztuh a po malé nadzvukové oblasti přejde...

Svařované lopatkové koleno pro potrubí kruhového nebo oválného průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248699

Dátum: 12.02.1987

Autor: Velehradský Jiří

MPK: F16L 43/00

Značky: lopatkové, svařované, potrubí, průřezu, kruhového, koleno, oválného

Text:

...nedostatky odstraňuje svařované lopetkové koleno pro potrubí kruhového nebo oválného průřezu,jehož podstata spočíva v tom, že svařované koleno lopetkové pro potrubí kruhového nebo oválného průŕezu, vytvorené ze dvou ěikmo eeříznutých trubek a vence má äikmo seříznuté trubky a věneem epojeny pomocí epojovacích trubek.Výhody řešení podle vynálezu jsou rozdílné pro obě používaná provedení. Vzhledem ke kolenu s věncem svařeným...

Lopatkové koleno pro potrubí kruhového nebo oválného průřezu

Načítavanie...

Číslo patentu: 236407

Dátum: 01.06.1986

Autor: Velehradský Jiří

MPK: F16L 43/00

Značky: kruhového, lopatkové, potrubí, průřezu, oválného, koleno

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší lopatkové koleno pro potrubí kruhového nebo oválného průřezu pro plyny i kapaliny. Lopatkové koleno je tvořeno tak, že šířka jeho věnce je 33 % až 90 % hloubky usměrňovacích lopatek.