F16L 37/092

Zložené klzné tesnenia pre vysokotlakové spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17507

Dátum: 25.11.2011

Autor: Bizzarrini Giuseppe

MPK: F16L 23/16, F16J 15/02, F16L 13/14...

Značky: spoje, zložené, tesnenia, vysokotlakové, klzné

Text:

...konfigurácii na zabezpečenie tesnosti, zatiaľ čo spodná časť uvedeného tesneniaje v pokojovej polohe pred spojenímobr. ZA predstavuje axiálny pohľad vreze na prvé uskutočnenie spoja so spojením typuobr. 2 B predstavuje trojrozmemý pohľad zodpovedajúci predchádzajúcemu pohľadu obr. 3 A zobrazuje nejaké konštrukčné detaily zodpovedajúce obr. 2 Bobr. 3 B predstavuje celkový bočný pohľad na spoj typu posuvného uloženia na obr. 2 Aobr. 4...

Spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9493

Dátum: 22.02.2007

Autori: Herberg Tom, Kaimer Bernd

MPK: F16L 37/092, F16L 37/091, F16L 13/14...

Značky: spojka

Text:

...tvarovky. Zásuvné koncesú dimenzované pre rôzne priemery a/alebo rôznu akosť koncovrúrok, ktoré majú byť zlisované.Také zásuvné adaptéry sa príkladne používajú u celkových domových inštalácií v oblasti zásobovania čerstvou vodou,príkladne tam, kde sú podlažné rozvody domu, zahŕňajúceho viac podlaží, pripojované na stúpacie vedenie. V súčasnej dobe sú podlažné rozvody často vytvorené ako plastové rúrky, pričom stúpacie vedenia pozostávajú...

Potrubná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11681

Dátum: 20.02.2006

Autori: Van Dijk Berend, Snijders Johannes, Vos Bastiaan

MPK: F16L 33/22, F16L 37/092

Značky: spojka, potrubná

Text:

...na výrobu upínacieho prvku je polyfenylsulfón, aj keď možno takisto použiť napríklad polyamid plnený sklom, alebo iné vhodné materiály.0008 Vo výhodnom vyhotovení zahrnuje upínací prvok jeden alebo viacero pružinových prvkov, s cieľom odpruženia zarážky spojky a zatlačenia vonkajšieho upínacieho krúžku na klinový povrch vonkajšej manžety. Tento jeden alebo viac pružinových prvkov posúvajú upínací prvok axiálnym smerom k zásuvnej...

Spoj medzi rúrkou a tvarovým dielcom

Načítavanie...

Číslo patentu: 280024

Dátum: 03.06.1998

Autori: Porfido Erasmo, Bamberger Michael, Kling Bernd

MPK: F16L 37/092

Značky: dielcom, tvarovým, medzi, rúrkou

Zhrnutie / Anotácia:

Na spoji medzi rúrkou (18) a tvarovým dielcom (12) presahuje rúrkovité teleso (10), umiestnené na tvarovom dielci (12) svojou kónicky sa zužujúcou vnútornou stenou (16) rúrku (18). Medzi rúrkou (18) a vnútornou stenou (16) je usporiadaný zvierací prstenec (20), klinovito upínajúci rúrku (18) s telesom (10). Zvierací prstenec (20) je pridržiavaný vo svojej zaklinenej funkčnej polohe pomocou pružiny (30) pôsobiacej naň v axiálnom smere (x)....