F16L 37/00

Pripojovacie zariadenie určené na pripojenie sa aspoň k jednému potrubiu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19620

Dátum: 31.10.2011

Autor: Legendre Christophe

MPK: F16L 37/00, F16L 25/12

Značky: aspoň, pripojovacie, zariadenie, určené, potrubiu, pripojenie, jednému

Text:

...medzi teleskopickým systémom a ovládacím mechanizmom realizované vo vnútri nosnej skrine. To umožňuje, aby časť ovládacieho mechanizmu bola umiestnená v axiálnom predĺžení teleskopického systému, a V dôsledku toho teda umožňuje skonštruovať ovládací mechanizmusrelativne menej ťažkopádny na vysúvanie alebo zaťahovanieteleskopického prvku vyvíjaním na síl naň, ktoré sa V podstate vedú pozdĺž osi posúvania prvku. Naviac vďaka ovládaciemu...

Spájací prvok na mechanické spájanie konštrukčných častí

Načítavanie...

Číslo patentu: 286866

Dátum: 29.05.2009

Autor: Prochiner Frank

MPK: F16L 37/00

Značky: prvok, spájací, spájanie, konštrukčných, mechanické, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Spájací prvok má dve spájacím pohybom do záberu uvediteľné polovice (3a, 3b) spojky, ktoré sú na spájaných konštrukčných častiach (1a, 1b) alebo montážnych skupinách upevniteľné pomocou upevňovacích prostriedkov. Polovice (3a, 3b) spojky a upevňovacie prostriedky sú dimenzované tak, že pri pôsobení prevádzkových síl ostáva zaručený vopred určený mechanicky stabilný stav spájaných konštrukčných častí (1a, 1b) alebo montážnych skupín. Vnútri...

Pripájací diel na spojenie so štardardným Luer lock pripojením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7488

Dátum: 23.06.2008

Autor: Forberg Hans-jürgen

MPK: A61M 39/00, F16L 37/00

Značky: spojenie, štardardným, pripájací, připojením

Text:

...íntegrálna súčasť, dajú sa tieto komponenty nákladovo výhodne vyrábať,jednoduchšie montovať ako aj zjednodušene manipulovať.0016 Ďalej je výhodné ak pripájací diel je dielom dielca, ktorá je vytvorený ako vstrekovaný diel. V lekárskej, najmä infúznej technike, je ešte ktomu zhotovované množstvo komponentov vstrekovaním. Navyše tieto komponenty majú často Luer resp. Luer lock pripájacie diely. Pokiaľ sa tieto spolu s pripájacím dielom podľa...

Vsadzovacia prípojková odbočka a zodpovedajúca odbočková zostava a zostava so vsadzovacou prípojkovou odbočkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7624

Dátum: 19.11.2007

Autori: Vitel Jean-pierre, Viatoux Christelle, Gaillot Jean-paul

MPK: E03F 3/00, F16L 41/00, F16L 37/00...

Značky: vsadzovacia, zostava, prípojkovou, odbočková, vsadzovacou, zodpovedajúca, odbočkou, prípojková, odbočka

Text:

...sedla- prostriedky na rozdeľovanie tlaku sú z materiálu majúceho tvrdosť väčšiu ako je tvrdosť materiálu vsadzovacej pripojkovej odbočky- odbočková zostava ďalej obsahuje strediace prostriedky prispôsobené na stredenie konca sekundárnej rúrky vzhľadom na stredné osi odbočky- strediace prostriedky obsahujú strediaci prstenec uložený na konci hrdla aprispôsobený na stredenie sekundárnej strednej osi sekundárnej rúrky nastrednej osi...

Hadica z ohybného materiálu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285687

Dátum: 17.05.2007

Autori: Weitzel Kai, Emmrich Michael, Koestler Thomas

MPK: F16L 33/22, F16L 33/00, F16L 11/12...

Značky: materiálů, výroby, hadica, ohybného, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Hadica z ohybného materiálu je vybavená prinajmenšom na jednom koncovom úseku (5) trvalo umiestneným spojovacím zariadením (2), ktoré má pridržiavací úsek (7) tvaru valcového plášťa, ktorý je prispôsobený vonkajšiemu obrysu hadice (1) a hadicu prinajmenšom po úsekoch v axiálnom smere prekrýva, pričom spojovacie zariadenie (2) je vyrobené prinajmenšom po úsekoch z termoplastu a na hadicu je nanesené vstrekovaním. Na vnútornej strane hadice je...

Spojka so západkou medzi kvapalinovým potrubím a pevnou rúrkovou násadkou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3501

Dátum: 26.09.2006

Autori: Milanini Luc, Chaumeron Benjamin

MPK: F16L 37/00

Značky: medzi, kvapalinovým, rúrkovou, potrubím, násadkou, spojka, pevnou, západkou

Text:

...z jeho dolnej polohy do homej polohy.0011 Kontrolné zariadenie správneho pripojenia medzi násadkou a objímkou spojky nie je rozmemé, keďže prakticky nezväčšuje osovú dĺžku spojky, sila potrebná na jeho aktivovanie je nezávislá od sily potrebnej na vytvorenie pripojenia a jeho aktivovanie nie je deštruktívne, keďže môže byť opätovne aktivované alebo vrátené do jeho dolnej polohy zatlačením na jeho hlavičku, na zmenšenie rozmeru spojky. 0012...

Rúrková spojka pre rúrkové prvky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4316

Dátum: 26.04.2006

Autor: Stötzer Erwin

MPK: E21B 17/02, F16L 37/00

Značky: rúrková, prvky, rúrkové, spojka

Text:

...je medzi objímkou a zástrčkou vytvorenýNa zavedenie blokovacieho prvku do prstencových drážok je podľa ďalšej základnej myšlienky vynálezu na objímke usporiadaný najmenej jeden zavádzací otvor. Tento zavádzaci otvor je podľa vynálezu usporiadaný na objímke z vonkajšej strany, najmä v oblasti plášta objímky, takže na spojenie a uvoľnenie rúrkovej spojky je možné uskutočniť jednoduchéPodľa dälšieho aspektu vynálezu sú v prstencovej drážke...

Zástrčná spojka odolná proti ťahu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6360

Dátum: 21.10.2005

Autori: Buchmüller Daniel, Welle Stefan, Ullrich Holger, Ullrich Markus

MPK: F16L 37/00

Značky: proti, spojka, odolná, zástrčná, ťahu

Text:

...požadovaného vonkajšieho poprípadevnútorného tvaru, pri spájkovaní alebo privareni vopredPre axiálne zaistenie spojovacej zástrčky v spojovacej objímke slúži spojovacie teleso s priechodzim otvorom, ktorým je možno prestrčit spojovaciu zástrčku. Toto spojovacie teleso sa pevne axiálne zaistí na spojovacej objimke. K tomuto účelu slúži zaskakovací prostriedok, ktorý spojuje spojovacie teleso u zostavenej spojky, s výhodou nerozoberateľne, so...

Spojka rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6881

Dátum: 10.10.2005

Autori: Roelfsema Marcel, De Greef Peter Evert Jacobus, Van Dijk Berend Jan, Snijders Johannes Hendrikus Gerhardus, Spykman Johannes, Naaktgeboren Aart Jacob

MPK: F16L 37/00

Značky: spojka, rúrok

Text:

...1 znázorňuje rez vyhotovením spojky rúrok podľa vynálezu,Obr. 2 a znázorňuje pôdorys Výhodného vyhotovenia upínaciehokrúžku pre spojku rúrok podľa vynálezu, Obr. Zb znázorňuje čelný pohľad na upínaci krúžok z obr. 2 a, Obr. 2 c znázorňuje axiálny rez upínacím krúžkom z obr. 2 a, Obr. 3 a znázorňuje bokorys indikačného pásika pre použitie s upínacím krúžkom z obr. 2, aObr. 3 b znázorňuje čelný pohľad na indikačný pásik z obr. 3 a.0008...

Plniaci nátrubok na napúšťanie alebo skúšanie napríklad kanistrov alebo hydraulických okruhov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1498

Dátum: 30.11.2004

Autor: Ancel Jean-luc

MPK: F25B 45/00, B67D 5/37, F16L 37/00...

Značky: napúšťanie, nátrubok, plniaci, hydraulických, okruhov, například, kanistrov, skúšanie

Text:

...dopriečnych otvorov so závitmi na rúrkovitý držiak (15) otočný pomocou klasického systému složiskami auhlovými prevodmi (17) prepojeného na hriadeľ motora (18) vnátrubku s rúčkou (2). Telo (l) nátrubku má dve tlačidlá (10) na spustenie avypnutie motora (18) pre prípad poruchy.Plniaci nátrubok sa používa nasledovneObsluha zasunie centrovací nátrubok (8) do hrdla (nie je znázornená) okruhu alebo kanistra a tak, aby si nátrubok svojou...

Vsuvková spojka s upínacím krúžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3315

Dátum: 06.10.2004

Autor: Hendrickx Willy

MPK: F16L 33/22, F16L 37/00

Značky: krúžkom, upínacím, spojka, vsuvková

Text:

...sa môže zhotoviť aj z plastu. V takom prípade má len špáru, pretože plast je dostatočne ohybovo pružný, aby umožnil potrebnú deforrnáciu pri zovretí rúrky.0009 V ďalšom rozvinutí vynálezu sa upínací krúžok uspôsobí ako diskový s dovnútra smerujúcimi zádržnými zubami. Táto konštrukcia umožní nekomplikovanú výrobu, napríklad razením z kovového plátu. Zádržné zuby sa môžu na strane, ktorá bude spolupôsobiť s rúrkou,vyhotoviť ako zakrivené...

Pripojovacie tesnenie so zubami rohatky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8211

Dátum: 02.07.2004

Autor: Preisendörfer Gerhard

MPK: F16L 41/08, F16L 5/10, F16L 37/00...

Značky: rohatky, zubami, pripojovacie, tesnenie

Text:

...koncentrické pozostavovanie podporilo, je možnéupraviť vodiace plochy na elastomérovej vložke aj napripojovacom hrdle. Také vodiace plochy môžu byť upravené na vnútornom obvode otvoru elastomérovej vložky V oblasti oporného goliera a na vonkajšom obvode pripojovacieho hrdla V oblasti prechodu medzi záberovým koncom a hrdlovým koncom. Alternatívne alebo prídavne môžu byť upravené axiálne vodiace zariadenia vo forme axiálnych drážok V...

Zásuvná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3135

Dátum: 01.07.2004

Autori: Milnazik Peer, Baving Hans-jürgen, Schiedhering Lars, Sichler Bernhard, Mannweiler Gudrun, Kropp Michael

MPK: F16L 37/00, F16L 33/22

Značky: zásuvná, spojka

Text:

...Ďalej sa môžu vyskytnúť problémy na základe príliš hlbokého preniknutiačeľuste, prípadne čeľustí prídržného elementu do vonkajšejplochy rürky, pričom pri vytvorení rürky ako kombinovanej rürky z plastu a kovu s kovovou medzivrstvou, predovšetkým z hliníka, sa môže vyskytnúť nepriaznivé poškodenie kovovejNa základe toho je úlohou vynálezu vytvorit zásuvnú spojku uvedeného druhu v tom zmysle, že s malými výrobnými a montážnymi nákladmi je...

Držiak na nástroj napájaný tekutinou a kombinácia držiaku a nástroja napájaného tekutinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3758

Dátum: 30.09.2003

Autor: Klinkhammer Norbert

MPK: F16L 37/00

Značky: napájaného, tekutinou, držiak, nástroja, držiaku, napájaný, kombinácia, nástroj

Text:

...účelom bolo potrebné skrutkové spojenieSpojenie medzi nástrojom a držiakom podľa vynálezu sa môže vytvoriť manuálne, bez toho, že by za tým účelom bolOdpadnutím skrutkového spojenia nástroja s držiakom nedochádza ani k žiadnemu mechanickému zaťaženiu nástrojaalebo súčiasti, na ktorej je držiak usporiadaný.Riešením podľa Vynálezu sa vytvorí držiak rýchlouzáverom rozoberateľnýnl manuálne, ktorý je vhodný najmä aj pre vysokotlaké tekutinové...

Predmontované nepriepustné spojenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 571

Dátum: 03.09.2002

Autor: Andre Maxime

MPK: F16L 37/00

Značky: nepriepustné, predmontované, spojenie

Text:

...lc predstavujú pozdĺžny rez vzťahujúci sa na zapojenie podľa prveho spôsobu uskutočnenia vynálezu,koncovka, ktorá k nemu prináleží a nepriepustný spojzahŕñajúci pripojenie na koncovku zacviknutím,- obrázky Za až 2 d predstavujú druhý spôsob uskutočnenia spojenia podľa vynálezu, uchytenie na koncovku, vytvorenie nepriepustného spojenia (Za), pohľad na pozdĺžny rez pripájacieho zariadenia (2 bl, následný pohľad A na pripájacie zariadenie, a...

Pripojovací nátrubok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3934

Dátum: 01.07.2002

Autori: Weh Erwin, Weh Wolfgang

MPK: F16L 37/00

Značky: připojovací, nátrubok

Text:

...guľôčky rôznychpriemerov. Pripojovacie profily sú pritomvysústružene s výhodou do pripojovacieho puzdktoré tiež slúži na to, aby bolo mov pripojovacom nátrubku ukotviť puzdro sedlaspätného ventila. Naviac je tým možné v pripojovacom nátrubku bezpečne pridržiavat filtraćnú vložku, ktorá je, najma jednodielne,vytvorená na puzdre sedla ventila. Kužeľovýmvonkajším tvarom filtračnej vložky vznikne zvlášťkompaktné uskutočnenie pripojovacieho...

Zariadenie na upínanie hydraulických rýchlospojok, hlavne pre traktory a poľnohospodárske stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 247038

Dátum: 15.01.1988

Autor: Pronin Michail Karpovie

MPK: F16L 37/00

Značky: hlavne, traktory, stroje, zariadenie, upínanie, poľnohospodárske, hydraulických, rýchlospojok

Text:

...Vložky sú osadené kĺbiovite v sedle vytvoren-om z konzoly a veka. Veko je priskrutkoivané na konzolu pomocou skrutiek a objíma dve rýchlospojky. Vložky sú vyrobené z plastickej hmoty a majú kompenzačné riozrezanie.Predmet vynalezu je znázornený na príklade prevedenia, kde na obr. 1 je zaria obr. 2 je znázornený bočný poh-ľad na vložku.Zariadenie na upinnanie hydraulických rýchlospojok sa skladá z dvoch rovnakých vložiek 1 zhoutovených z...

Potrubní spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253451

Dátum: 12.11.1987

Autori: Froemmel Albín, Sedláček Vladimír, Žákovský Jiří

MPK: F16L 37/00, F16L 27/00

Značky: spojka, potrubní

Text:

...je vnější průměr vnitřní části g potrubní spojky. Protilehlá část lg vstupního otvoru jpg vnější části l potrubní spojky je upravena pro připojení na konec jedn o spojovaného potrubí 1, například přivařením, nalepeníma. podobně. Alternativně může být vnější .část ł potrubní spojky vytverovaná přímo na konci jednoho spojoveného potrubí 1. Ve vnitřním prostoru Lili prstencového tělesa E, vnější části l potrubní spojky je umístěn těsnící element...