F16L 33/22

Dvojdielny združený fiting

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18251

Dátum: 15.09.2009

Autori: Sinoplu Sudi, Schneider Andreas

MPK: F16L 33/01, F16L 13/14, F16L 25/00...

Značky: dvojdielny, fiting, združený

Text:

...prostredníctvom O-krúžku.Spis US 3,612,584 obsahuje skrutkové spojenie medzizákladným telesom zostávajúcim z kovu a podperným telesomzostávajúcim z plastu, pričom závit je vytvorený zvláštnymspôsobom, aby sa docielilo tesniaceho účinku. Spis US 3,533,649 obsahuje fiting podľa predvýznaku nároku l.Technickým úkolom predloženého vynálezu je poskytnúť fiting,ktorý zaručí spoľahlivú tesnosť pri spojení so združenou aleboviacvrstvovou rúrkou...

Usporiadanie s fitingom, s elementom prenášajúcim silu a s klzným puzdrom, a spôsob výroby nerozoberateľného spojenia dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15385

Dátum: 07.07.2009

Autori: Sinoplu Sudi, Hütte Andreas, Michels Mathias

MPK: F16L 13/14, F16L 33/207, F16L 33/22...

Značky: kĺznym, nerozoberateľného, puzdrom, elementom, prenášajúcim, fitingom, dielov, usporiadanie, výroby, spojenia, spôsob

Text:

...po lisovacom postupe, takžetieto elementy sa môžu, predovšetkým za pôsobenia teplotných zmiena s tým spojeného predlžovania prípadne zmršťovanía materiáluľahšie uvoľniť, a tým zvýšiť nebezpečenstvo vzniku netesností.Technickým problémom predloženého vynálezu teda je vytvoriť usporiadanie a spôsob výroby nerozoberateľnćho spojenia dielov,pomocou ktorých je možné dosiahnuť prevádzkovo bezpečné nerozoberateľné spojenie dielov aj cez...

Spojovací diel pre svorný konektor

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13938

Dátum: 05.03.2009

Autori: Haunstetter Karl-heinz, Bonhag Ehrenfried

MPK: F16L 33/22

Značky: konektor, spojovací, svorný

Text:

...nedochádza k tvorbe trhlín.0013 Spotreba materiálu sa jednoduchým spôsobom a nenákladne ďalej zníži tak, že sa po obvode umiestni väčší počet zubových výstupkov, pričom sa medzi jednotlivými zubovými výstupkami umiestni štrbinový otvor. V takom prípade nie je nutné vytvorenie obežného výstupku. V tejto súvislosti sa rovnako ukázalo, že je zvlášť výhodné rozmiestníť po obvode 4 až 16,napríklad 8 zubových výstupkov.0014 Ako priaznivé sa tiež...

Fiting pre rúru, najmä pre plastovú alebo plastovo-kovovú kompozitnú rúru

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18932

Dátum: 13.08.2007

Autor: Zischke Georg

MPK: F16L 37/138, F16L 33/22, F16L 37/12...

Značky: rúru, najmä, kompozitnú, plastovo-kovovú, fiting, plastovú

Text:

...resp. aktivačná objímka s kónicky sa rozšírujúcou vnútornou stranou. S touto kónicky sa rozširujúcou vnútornou stranou sa aktivačná objímka pri rúre nasunutej na opornú objímku a obkolesenej upínacími segmentmi nasunie na upínacie segmenty, ktoré sa v dôsledku toho posunú radiálne smerom k opornej objímke a pritom natlačia koniec rúry nachádzajúci sa na opornej objímke proti opornej objímke. Osobitný význam pri tom má to, že sa upínacie...

Hadica z ohybného materiálu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285687

Dátum: 17.05.2007

Autori: Koestler Thomas, Emmrich Michael, Weitzel Kai

MPK: F16L 33/00, F16L 11/12, F16L 33/22...

Značky: hadica, výroby, spôsob, ohybného, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Hadica z ohybného materiálu je vybavená prinajmenšom na jednom koncovom úseku (5) trvalo umiestneným spojovacím zariadením (2), ktoré má pridržiavací úsek (7) tvaru valcového plášťa, ktorý je prispôsobený vonkajšiemu obrysu hadice (1) a hadicu prinajmenšom po úsekoch v axiálnom smere prekrýva, pričom spojovacie zariadenie (2) je vyrobené prinajmenšom po úsekoch z termoplastu a na hadicu je nanesené vstrekovaním. Na vnútornej strane hadice je...

Potrubná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11681

Dátum: 20.02.2006

Autori: Snijders Johannes, Van Dijk Berend, Vos Bastiaan

MPK: F16L 37/092, F16L 33/22

Značky: potrubná, spojka

Text:

...na výrobu upínacieho prvku je polyfenylsulfón, aj keď možno takisto použiť napríklad polyamid plnený sklom, alebo iné vhodné materiály.0008 Vo výhodnom vyhotovení zahrnuje upínací prvok jeden alebo viacero pružinových prvkov, s cieľom odpruženia zarážky spojky a zatlačenia vonkajšieho upínacieho krúžku na klinový povrch vonkajšej manžety. Tento jeden alebo viac pružinových prvkov posúvajú upínací prvok axiálnym smerom k zásuvnej...

Spojenie rúrok so zlepšenou pevnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4582

Dátum: 08.10.2005

Autor: Schwalm Dieter

MPK: F16L 13/14, F16L 33/22

Značky: zlepšenou, spojenie, rúrok, pevnosťou

Text:

...väčšiu strmosť ako druhý čiastkový úsek. Pomocou tohto opatrenia sa podstatne uľahčí nasúvanieNa svojej vonkajšej strane, v oblasti stredového úseku môže zvierací krúžok výhodnejšie obsahovat obvodové zúženie. Toto podporuje elastickú deforrnáciu krúžku vPredložená inovácía má byť teraz bližšie vysvetlená pomocou príkladovuskutočnenia. Za týmto účelom zobrazuje obrázok l zvierací krúžok prvého variantu stvárnenia, nespadajúci do rámca...

Vsuvková spojka s upínacím krúžkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3315

Dátum: 06.10.2004

Autor: Hendrickx Willy

MPK: F16L 33/22, F16L 37/00

Značky: vsuvková, spojka, upínacím, krúžkom

Text:

...sa môže zhotoviť aj z plastu. V takom prípade má len špáru, pretože plast je dostatočne ohybovo pružný, aby umožnil potrebnú deforrnáciu pri zovretí rúrky.0009 V ďalšom rozvinutí vynálezu sa upínací krúžok uspôsobí ako diskový s dovnútra smerujúcimi zádržnými zubami. Táto konštrukcia umožní nekomplikovanú výrobu, napríklad razením z kovového plátu. Zádržné zuby sa môžu na strane, ktorá bude spolupôsobiť s rúrkou,vyhotoviť ako zakrivené...

Zásuvná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3135

Dátum: 01.07.2004

Autori: Sichler Bernhard, Schiedhering Lars, Milnazik Peer, Mannweiler Gudrun, Kropp Michael, Baving Hans-jürgen

MPK: F16L 33/22, F16L 37/00

Značky: spojka, zásuvná

Text:

...Ďalej sa môžu vyskytnúť problémy na základe príliš hlbokého preniknutiačeľuste, prípadne čeľustí prídržného elementu do vonkajšejplochy rürky, pričom pri vytvorení rürky ako kombinovanej rürky z plastu a kovu s kovovou medzivrstvou, predovšetkým z hliníka, sa môže vyskytnúť nepriaznivé poškodenie kovovejNa základe toho je úlohou vynálezu vytvorit zásuvnú spojku uvedeného druhu v tom zmysle, že s malými výrobnými a montážnymi nákladmi je...

Hadicová prípojka pre jednorazové nádoby na potraviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 676

Dátum: 13.06.2003

Autor: Carhuff Peter

MPK: F16L 31/00, F16L 33/22

Značky: nádoby, hadicová, přípojka, jednorázové, potraviny

Text:

...zahrnuje časť rúry alebo nátrubok Q,ktorý sa rozprestiera pozdĺž pozdĺžnej osi l. Nátrubok 12 vytvára rúrovitý záberový povrch s vonkajším úsekom, ktorý je prispôsobený menovitému vnútornému priemeru konca 29 hadice, ku ktorej má byť pripojený. Hadica je výhodne vyrobená z pružného plastového materiálu, ktorý sa mieme roztíahne, aby sa priliehavo nasadíl na nátrubok Q. Na prvom konci nátrubka L 2 je vytvorená koncová dosadacia stena 13, ktorá...

Zástrčná spojka na spojenie dvoch plastových rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: 281119

Dátum: 11.05.1994

Autor: Vogelsang Horst

MPK: F16L 37/088, F16L 19/08, F16L 33/22...

Značky: zástrčná, dvoch, plášťových, spojenie, rúrok, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Spojenie dvoch plastových rúrok s dvomi zástrčnými koncami (5) vloženými do zástrčnej spojky (1) je uskutočnené objímkou (2) na protiľahlých čelných okrajoch, vždy jedným upínacím zariadením (3) v koncových častiach objímky (2) a chlopňovými tesneniami (18) usporiadanými za upínacím zariadením (3) v smere zasúvania zástrčných koncov (5). Oceľový zvierací prstenec (7) je vložený do úložného vybrania (12) v objímke (2) otvoreného na okraji, ktoré...

Přípojka hadic z plastické hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 261336

Dátum: 12.01.1989

Autori: Slanec Miroslav, Hanzlíček Zdeněk, Laboutka Karel

MPK: F16L 33/22

Značky: přípojka, plastické, hadíc, hmoty

Text:

...armatury pomocí vnějšího závitu.Na připojeném výkrese je V podélném řezu schematicky znázorněn přiklad provedení přípojky hadic z plastické hmoty podle vynálezu, s výztužnou vsuvkou lg trubkového tvaru,na jejímž povrchu jsou vytvořeny prstencové zápichy ll, nákružek lg a náběhový kužel lg. Do prstencových zápichů ll je zčásti vtlačena hadice z plastické hmoty gg deformací upínacího kroužku gg v místech deformační drážky gl a náběhovýoh...

Rozebíratelná lisovaná koncovka pro hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: 248355

Dátum: 12.02.1987

Autor: Matejů Jaroslav

MPK: F16L 33/22

Značky: rozebíratelná, hadice, koncovka, lisovaná

Text:

...je zápich g a válcové osazení Z s kuželr kou É. Nátrubek ł však může být bez kuželky § například s čepem apod.objímka lg podle obr. 2, 3 je opatřena dutinou 13 zakončenou zahnutým dnem 12 s průchozím otvoretn lg pro nátrubek l. Otvor lg je opatřen alespoň dvěma radiálně vedenými zářezy 13, ve dně 12 za nímž je široký zápich g, piřčemž dutina g je po celé dělce opatřena závitem nebo radiálními výběžky zakončenými břity l), Lisovaná koncovka s...

Koncovka hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 232894

Dátum: 01.01.1987

Autor: Dvořáček Jan

MPK: F16L 33/22

Značky: koncovka, hadíc

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního provedení koncovky hadic, které umožňuje opakovaně její montážní a demontážní práce. V případě nutné výměny hadice je možné sejmout koncovku a po úpravě hadice, například odříznutím patřičné délky nebo výměně, opětně ji na hadici namontovat. Podstata konstrukce spočívá v tom, že jeden konec těsnicí kuželky, jinak uložené v přesuvné matici pro připojení k pneumatickým nebo hydraulickým systémům, je uložen v tělese...

Zařízení pro montáž a demontáž koncovek hadic

Načítavanie...

Číslo patentu: 236704

Dátum: 15.11.1986

Autori: Matejů Zdeněk, Matejů Jaroslav

MPK: B23P 19/04, F16L 33/22

Značky: hadíc, koncovek, zařízení, montáž, demontáž

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření jednoduchého zařízení pro montáž a demontáž šroubovaných koncovek vysokotlakých hadic pro jejich renovace. Protože koncovky jsou různých druhů a velikostí, musí být zařízení provedeno tak, aby se dalo snadno a rychle seřídit s možností použití různých montážních prvků nebo i přípravků, jako je i přípravek na snímání pláště na konci hadice pod objímku koncovky. Účelu je dosaženo tím, že na rámu je přichycen šnekový...