F16L 33/02

Hadicová svorka a nástroj na jej uzatvorenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286722

Dátum: 11.03.2009

Autori: Meier Ulrich, Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02

Značky: nástroj, uzatvorenie, svorka, hadicová

Zhrnutie / Anotácia:

Z pásového materiálu vložky, ktorá sa používa pri obvyklých hadicových svorkách na premostenie štrbiny uška a je typicky zhotovená z ocele so skratkou X10CrNi18-8, s hrúbkou 0,3 mm, s obsahom uhlíka v rozsahu od 0,05 do 0,15 % hmotn., obsahom kremíka najviac 2,00 % hmotn., obsahom mangánu najviac 2,00 % hmotn., maximálnym obsahom fosforu 0,045 % hmotn. a obsahom síry menej ako 0,015 % hmotn., je vyrobená hadicová svorka na ohraničené priemery v...

Hadicová svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 286558

Dátum: 08.12.2008

Autori: Oetiker Hans, Meier Ulrich

MPK: F16L 33/02

Značky: svorka, hadicová

Zhrnutie / Anotácia:

Na docielenie priebežne hladkej, bez medzier, vnútornej plochy hadicovej svorky, ktorá vychádza z možnej kratšej dĺžky pásového materiálu, má vnútorný koncový úsek (11) pásu jazýček (17), ktorého dĺžka predstavuje približne polovicu rozmeru, o ktorý je hadicová svorka pri utiahnutí zúžená. Jazýček (17) je v prvej polovici uťahovacieho pohybu vedený priečne na pozdĺžny smer pásu od výstupku (23) zasahujúceho do zárezu (24) vo vonkajšom úseku...

Hadicová svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 285760

Dátum: 27.06.2007

Autori: Meier Ulrich, Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02

Značky: svorka, hadicová

Zhrnutie / Anotácia:

Pri otvorenej hadicovej svorke s prekrývajúcimi sa koncami pásky vonkajšia časť (11) pásky, vychádzajúc z jej konca, má otvor (12), zvlnenie (13), tzv. Oetikerovo uško (14), prerazený otvor - vybratie (15) a háčik (16). Zatiaľčo vnútorná časť (17) pásky, vychádzajúc z jej konca, má háčik (21) na zavesenie do otvoru (12), hladkú oblasť (20), preklenujúcu zvlnenie (13), uško (14) a jazýček (18) s výstupkom (19), prenikajúcim cez vybratie (15)....

Usporiadanie na spojenie dvoch koncových hrán dvoch úsekov pásu a zvierací kruh alebo kruhová spona

Načítavanie...

Číslo patentu: 285157

Dátum: 19.06.2006

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16B 2/02, F16L 33/02

Značky: koncových, kruhová, úsekov, pásu, usporiadanie, zvierací, spona, hrán, dvoch, spojenie

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je usporiadanie na spojenie koncových hrán (3, 7) dvoch úsekov (1, 5) pásu, pričom prvá koncová spojovacia hrana (3) má aspoň jeden jazyk (21), ktorý je v zábere v príslušnom vybraní v druhej koncovej spojovacej hrane (7), pričom jazyk (21) je vytvorený v pozdĺžnom smere pásu a má aspoň dva bočne vyčnievajúce úseky (23, 25, 27, 29), ktoré sú navzájom umiestnené v pozdĺžnom smere v odstupe, a oblasti vyčnievajúce z jazyka (21) na jeho...

Hadica s hadicovým koncom poskytnutá s okrajom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3229

Dátum: 06.08.2004

Autor: Cöl Isa

MPK: F16L 33/02, F16L 35/00

Značky: hadicovým, koncom, poskytnutá, okrajom, hadica

Text:

...predkladanom návrhu na Obr. 1 až 3 - sú výrazne skosené.Obr. 5 zobrazuje hadícový koniec 1 ešte raz v perspektívnom pohľade. Je vidieť, že homé strany výbežkov 6 až 8 sú skosené smerom von, z toho vyplýva, že tieto homé strany neprebiehajú v tej istej rovine ako okraj 5.Obr. 6 zobrazuje výkres zostavy, na ktorom je znázomený hadícový koniec l, strmeň 14 a Spojovacia prípojka 15. Strmeň 14 vykazuje skrutku 16 s nezobrazeným závitom, kde sa...

Zvierka

Načítavanie...

Číslo patentu: 283905

Dátum: 22.03.2004

Autor: Oetiker Hans

MPK: B65D 63/10, B65D 63/02, F16L 33/02...

Značky: zvierka

Zhrnutie / Anotácia:

Zvierka obsahuje zvierací pásik (11) na uťahovanie okolo upínaného predmetu, vytvorený z pásikového materiálu v podstate konštantnej hrúbky, pričom zvierací pásik (11) obsahuje jazýčkovitý výbežok (30) na jednom konci a upevňovací otvor (21) vytvorený v blízkosti druhého konca zvieracieho pásika (11) a v jeho rovine, pričom jazýčkovitý výbežok (30) a upevňovací otvor (21) vzájomne spolupôsobia na držanie zvieracieho pásika (11) v utiahnutom...

Zvierka

Načítavanie...

Číslo patentu: 283531

Dátum: 04.08.2003

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02

Značky: zvierka

Zhrnutie / Anotácia:

Zvierka obsahuje zvierací pásik (11), prostriedky v zvieracom pásiku na umožňovanie osadenia zvierky na predmete, ktorý ňou má byť upínaný, ktoré zahŕňajú uťahovací prostriedok (16) v blízkosti jedného konca pásika (11) na uťahovanie zvierky okolo upínaného predmetu, ako aj zaisťovanie tak zvieracej sily, ako aj kompenzáciu tolerancií, a ďalší kompenzačný prostriedok na kompenzáciu tolerancií, odlišný od uťahovacieho prostriedku (16),...

Otvorená zvierka na opakované použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283084

Dátum: 27.12.2002

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02

Značky: opakované, zvierka, použitie, otvorená

Zhrnutie / Anotácia:

Otvorená zvierka na opakované použitie, predovšetkým typu bez ušiek, obsahuje zvierací pásik (11) majúci vzájomne sa prekrývajúcu vnútornú a vonkajšiu pásikovú časť (11a, 11b), upravené na oddeliteľné vzájomné spojenie, vybavené zodpovedajúcimi prvými prelismi (29, 16) na uťahovací záber nástroja na uťahovanie zvieracieho pásika okolo predmetu, ktorý ním má byť upínaný. Na vnútornej a vonkajšej pásikovej časti (11a, 11b) sú vytvorené...

Svorka otvoreného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282935

Dátum: 05.12.2002

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02, F16B 2/06

Značky: otvoreného, svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Svorka otvoreného typu obsahuje zvierací pásik (11) majúci navzájom sa prekrývajúcu vnútornú pásikovú časť (11b) a vonkajšiu pásikovú časť (11a), mechanické vzájomné spojenie medzi vnútornou a vonkajšou pásikovou časťou (11b, 11a), upínací prostriedok (41) na upínanie svorky okolo predmetu, ktorý ňou má byť upevňovaný, a pružinový prostriedok (110), tvorený časťou samostatnou vzhľadom na zvierací pásik (11) a majúci konvexný tvar na vytváranie...

Zvierka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 282291

Dátum: 12.11.2001

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02

Značky: výroby, spôsob, zvierka

Zhrnutie / Anotácia:

Zvierka obsahuje zvierací pásik (11) vybavený uťahovacími prostriedkami vo forme prelisových výbežkov (16, 17) na uťahovanie zvierky okolo predmetu, ako hadica na vsuvke, a prostriedok (30) na kompenzáciu tolerancií celého tolerančného rozmedzia. Prostriedok (30) na kompenzáciu tolerancií je tvorený vystrihnutým pozdĺžnym štrbinovitým otvorom (31) tak, že šírkovo oslabené bočné časti (33a, 33b) zvieracieho pásika, ponechané po oboch stranách...

Samouťahovacia svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281713

Dátum: 11.05.2001

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16B 2/24, F16L 33/02

Značky: samouťahovacia, svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Samouťahovacia svorka obsahuje zvierací pásik (21) vyrobený z pružinovej ocele, majúci cez seba presahujúcu vnútornú a vonkajšiu pásikovú časť (21a, 21b), pričom vnútorná pásiková časť (21a) zvieracieho pásika je vybavená jazýčkovitým útvarom so šírkou menšou, ako je šírka zvieracieho pásika, a vonkajšia pásiková časť (21b) je vybavená pretiahnutou štrbinou (22) na zasúvanie jazýčkovitého útvaru vnútornej pásikovej časti (21a). Vnútorná...

Zvieracia objímka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278209

Dátum: 03.04.1996

Autori: Calmettes Lionel, Andre Michel

MPK: F16L 33/02

Značky: objímka, zvieracia

Zhrnutie / Anotácia:

Zvieracia objímka obsahuje zvinutý kovový pásik (1), ktorého jeden koniec je prehnutý do háčika (2) a ktorého druhý koniec je opatrený radiálne smerom von vystupujúcim záhybom (3) na zachytenie voľného okraja (4) háčika (2). Záhyb (3) je opatrený výstupkom (6) na jeho prednej priečnej ploche (5), uloženým uprostred šírky záhybu (3), a voľný okraj (4) háčika je opatrený výrezom (4a) doplnkového tvaru voči tvaru výstupku v oblasti jeho napojenia...

Svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281436

Dátum: 11.07.1995

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02

Značky: svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Bezstupňová svorka má zvierací pásik vybavený na jednom konci jazýčkovitým výbežkom (20) a na druhom konci (30) štrbinovitým otvorom (31). Smerom von vybiehajúce háčikové prostriedky (23) na jazýčkovitom výbežku (20) sú uspôsobené na záber s vyhnutou koncovou časťou (35) druhého konca, ktorá má takú dĺžku, že malá časť štrbinovitého otvoru je prítomná vo vyhnutej koncovej časti, v dôsledku čoho je hĺbka malej časti štrbinovitého otvoru...

Samouťahovacia svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: 281435

Dátum: 11.07.1995

Autor: Oetiker Hans

MPK: F16L 33/02

Značky: samouťahovacia, svorka

Zhrnutie / Anotácia:

Bezstupňová samouťahovacia svorka má prvú uvoľnenú polohu, v ktorej svorka vyvíja zvieracie pôsobenie, a druhú nezvieraciu polohu, v ktorej je svorka (11) pod predpätím v dôsledku svojej vlastnej pružnej schopnosti. Na zaisťovacie pridržiavanie svorky v jej druhej polohe je jeden koniec zvieracieho pásika vybavený jazýčkovitým výbežkom (20), zatiaľ čo druhý koniec je vybavený dvoma pozdĺžne usporiadanými štrbinovitými otvormi (36, 35),...

Svorka otvoreného typu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281521

Dátum: 11.05.1994

Autor: Kenwright Eric

MPK: F16L 33/02, F16B 2/08

Značky: svorka, otvoreného

Zhrnutie / Anotácia:

Svorka má vzájomne sa presahujúcu vnútornú pásikovú časť (11a) a vonkajšiu pásikovú časť (11b), ktoré sú prispôsobené na mechanické vzájomné spojenie použitím najmenej jedného hákovitého člena (13, 12) a zodpovedajúceho zasúvacieho otvoru (15, 26). Obsahuje záberové členy (24, 25) nástroja, z ktorých jeden je upevnený na vonkajšej pásikovej časti (11b) a druhý na vnútornej pásikovej časti (11a). Záberový člen (24) vo forme žliabkovitého prelisu...

Zvierka a kliešte na jej zovretie

Načítavanie...

Číslo patentu: 279538

Dátum: 18.03.1992

Autor: Oetiker Hans

MPK: B65D 63/04, B65D 63/06, F16L 33/02...

Značky: zvierka, kliešte, zovretie

Zhrnutie / Anotácia:

Zvierka tvorená zvierkovým pásom (11), ktorého aspoň jedno plasticky deformovateľné oko (12) obsahuje dve, v podstate von vystupujúce prírubové časti (13), prechádzajúce do spoločnej mostíkovej časti (14), je opatrená najmenej jedným deformovateľným prvkom, ktorý je tvorený výstužným členom (20), ktorý je oddelený od zvierkového pásu (11), pripojený zvonka k oku (12) a ktorého hrúbka je väčšia, ako je hrúbka zvierkového pásu (11). Kliešte na...

Zvierací krúžok

Načítavanie...

Číslo patentu: 279165

Dátum: 15.01.1992

Autori: Calmettes Lionel, Andre Michel

MPK: F16L 33/02, F16B 2/06

Značky: zvierací, krúžok

Zhrnutie / Anotácia:

Zvierací krúžok tvorený stočeným kovovým pásikom (1), ktorého konce sú opatrené zodpovedajúcimi vzájomne doplnkovými zachytávacími prostriedkami obsahujúcimi háčik (5), uspôsobený prejsť za prehyb (2) pri zvieraní krúžku, pričom vnútorný koniec pásika je v uzatvorenej polohe krúžku predĺžený aspoň za háčik a pričom kovový pásik je opatrený najmenej jedným zvlnením, vytvoreným pri päte radiálneho ohybu (4) nesúceho háčik (5). Maximálna...