F16L 3/24

Konzola na pripojenie na rebríkový radiátor

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5137

Dátum: 05.03.2009

Autori: Gryc Jaromír, Šmerda Pavel

MPK: F16L 3/24, A47K 10/00

Značky: radiátor, rebríkový, pripojenie, konzola

Text:

...strane opatrené aspoň jedným zvislým výbežkom k zaveseniu uteráka.V altematívnom uskutočnení môže byť konzola vytvorená ako doska k odkladaníu toaletných potrieb.Aby sa zabránilo k poškodeniu rúrok radiátora, sú výbežky potiahnuté plastom.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude ďalej objasnené pomocou výkresov, na ktorých obr. l znázorňuje najjednoduchšie uskutočnenie konzoly pripojenej na rebríkový radiátor. Na obr. 2 je...

Nastaviteľný nosníkový záves

Načítavanie...

Číslo patentu: 283528

Dátum: 04.08.2003

Autori: Van Leeuwen Martin, Van Gijsel Gerardus

MPK: F16B 2/12, F16L 3/24

Značky: závěs, nosníkový, nastavitelný

Zhrnutie / Anotácia:

Nosníkový záves obsahuje dvojicu nosných ramien, ktorých horizontálne ramená sú usporiadané paralelne k sebe a sú proti sebe teleskopicky posuvné, kde nosné ramená (37, 38) sú v tvare písmena L, ich vertikálne ramená (46) sú usporiadané hore po obidvoch stranách nosníka (20) a každé vertikálne rameno (46) je vybavené vertikálne nastaviteľným a dovnútra smerujúcim výstupkom prečnievajúcim cez aspoň časť nosníka (20), pričom horizontálne ramená...

Konzola

Načítavanie...

Číslo patentu: U 763

Dátum: 08.03.1995

Autor: Dostál Jozef

MPK: F16L 3/24, F16L 3/01

Značky: konzola

Text:

...že jev mieste nasadenia zdroj elektrickej energie, možno využiť dobré vlastnosti osvetľovacieho zariadenia a to vysunutie reflektorov do vhodnej výšky a nastavenie ich sklonu a smeru.Prehľad obrázkov na výkresochMobilné teleskopické osvetľovacie zariadenie je znázornené na obrázkoch l až 3, kde na obr. 1 je bočný pohľad na zostavu zariadenia v pracovnej polohe, na obr. 2 je znázornený čelný pohľad na zariadenie vo vysunutejpracovnej...

Nosič rozvodov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 512

Dátum: 06.07.1994

Autori: Ziegler Petr, Mališ Pavel

MPK: F16L 3/24

Značky: rozvodov, nosič

Text:

...v ktoromkoľvek mieste upevniť k jestvujúcej stavbe, V ktorej sa zostavuje nosič na rozvody, či už skrutkou, závrtkou alebo klincom a nie je potrebné pri montáži vŕtať príslušnýJednotlivé pozdĺžne na seba naväzujúce pozdĺžniky sú spolu spojené najmenej jedným skrutkovým spojom prenikajúcim dvojicou otvorov na seba naväzujúcich pozdĺžnikov. Dĺžky jednotlivých úsekov takto riešeného nosiča rozvodov je možné voliť podľa potreby a pri montáži...