F16L 3/14

Rámový jednoosový teleskopický závesný systém z L-profilov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7097

Dátum: 05.05.2015

Autori: Gajewski Aleksander Bronislaw, Končický Jaromír

MPK: E21F 17/02, F16L 3/14, E01D 19/10...

Značky: závěsný, jednoosový, teleskopický, l-profilov, systém, rámový

Text:

...systému. Vlastnosti závesného systému preto umožňujú jeho použitie pre potreby rôznych inžinierskych stavieb.Prehľad obrázkov na výkresoch Technické riešenie je bližšie znázornené pomocou viacerých výkresov. Na obrázku 1 je znázornený cel kový vzhľad závesného systému s kotviacou platňou a oceľovou objírnkou, na obrázku 2 je znázornený bokorys závesného systému, na obrázku 3 je znázornený nárys závesného systému a na obrázku 4 je znázorne 1...

Pridržiavacie zariadenie rúrky, najmä rúrky potrubia v elektrárni

Načítavanie...

Číslo patentu: 278379

Dátum: 10.11.1993

Autori: Lockau Juergen, Hofmockel Albrecht

MPK: F16L 55/033, F16L 3/14

Značky: elektrární, najmä, rúrky, zariadenie, pridržiavacie, potrubia

Zhrnutie / Anotácia:

Pridržiavacie zariadenie rúrky (1), najmä rúrky (1) v elektrárni, je tvorené kĺbovou podperou (2), ktorá je svojím jedným koncom otočne pripojená ku kotve (4) spojenej s kostrou (3) budovy a svojím druhým koncom je otočne pripojená k príchytke (5) pridržujúcej rúrku (1). Príchytka (5) je tvorená spriahadlom (6) s lôžkom (13) umiestneným pod rúrkou (1) a vybaveným unášačom (7) kĺbu a aspoň jednou slučkou (8) obopínajúcou rúrku (1). Rúrka (1) je...