F16L 3/00

Samonosná vystužená rúrka hlavy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12662

Dátum: 20.03.2007

Autor: Johnson Ronald

MPK: F16L 9/00, F16L 3/00, F16L 9/128...

Značky: samonosná, rúrka, vystužená, hlavy

Text:

...l znázorňuje bokorysný pohľad na samonosnú hlavu alebo proste hlavu 10 s rôznymi priemermi rúrky, napríklad v miestach 12, 14, 16 a 18, a tomu zodpovedajúce rôzne priečne prierezy pozdĺž jej dĺžky. Samonosná hlava 10 má konkrétne použitie pri skrubroch typu WFGD, ktoré sa používajú pri odstraňovaní oxidov síry zo spalín vytváraných pri spaľovaní fosílnych palív v elektrárňach používaných na výrobu elektrickej energie. Podrobnosti takých WFGD a...

Výchylková poistka na tlmenie alebo zabránenie pohybu odlomenej časti potrubia

Načítavanie...

Číslo patentu: 284894

Dátum: 09.01.2006

Autor: Bergmann Heinz

MPK: F17D 5/00, F16L 55/00, F16L 3/00...

Značky: tlmenie, poistka, potrubia, pohybu, zabránenie, výchylková, odlomenej, částí

Zhrnutie / Anotácia:

Výchylková poistka je určená na tlmenie alebo zabránenie pohybu odlomenej časti potrubia. Časti (2, 3) potrubia sú navzájom spojené prostredníctvom spájacieho elementu (8). Na častiach (1, 2, 3) potrubia vystupujúcich z rozvetvovacieho bodu (V) sú umiestnené výstupky (N). Pri pohľade od rozvetvovacieho bodu (V) sú za výstupkami (N) časti (1, 2, 3) potrubia obklopujúce prstence (4, 5, 6) s výstupkami (N) v účinnom spojení. Každý prstenec (4, 5,...

Svorka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3644

Dátum: 19.09.2005

Autori: Lopez Puche Nuria, Ceravalls Pujol Ramon

MPK: F16L 3/00

Značky: svorka

Text:

...tlačí proti nemu, a horný koniec vzdialenejší od uvedenej základne, ktorý zahŕňaprostriedky na zablokovanie obidvoch ramien, ked sú-3 uzavrené. vyznačujúcu sa tým, že zahŕňa V spodnom konci ramien pripojovacie prostriedky pre ústie pripevňovacieho zariadenia, pričom uvedené pripojovacie prostriedky pre pripevňovacie zariadenie zahŕňajú vybranie na spodnom konci ramien, majüce profil komplementárny k obrysu ústia zariadenia, pričom základňa...

Zriadenie na upevnenie na nosnom diele opatrenom závitovým svorníkom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4944

Dátum: 24.02.2005

Autor: Kurth Martin

MPK: F16B 37/04, F16B 37/08, F16B 5/02...

Značky: diele, zriadenie, upevnenie, závitovým, svorníkom, nosnom, opatrenom

Text:

...k nosnêmu dielu vyrovnat radiálne tolerancie v usporiadaní závitovýchĎalšie účelne vytvorenia vynálezu sú predmetom závislýchPrehľad obrázkov na výkresochVynález je ďalej bližšie vysvetlený pomocou príkladuuskutočnenia znázornenêho na výkresoch, kde značíObr. 1 v perspektívnom rozloženom znázornení príklad uskutočnenia vynálezu, ktorý je integrovaný do káblovêhodržiaka a vykazuje skrutkový diel a poháňací diel, ktoré súObr. 2 V ďalšom...

Montážny rám nástenných domových regulačných staníc plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282847

Dátum: 22.11.2002

Autori: Kováč Ladislav, Gála Tibor

MPK: F16L 3/00, G01F 15/18, F17D 1/04...

Značky: domových, nástenných, plynů, regulačných, montážny, stanic

Zhrnutie / Anotácia:

Montážny rám nástenných domových regulačných staníc plynu, v ktorom je k hornému ramenu rámu (1) pripevnená horná príchytka (2) a k dolnému ramenu rámu (1) je pripevnená aspoň jedna dolná príchytka (3). K hornej príchytke (2) je pripevnený držiak (4) nosníka (5), pričom s jedným koncom nosníka (5) je spojené koleno (6) a s druhým koncom nosníka (5) je spojený nátrubok (7). V hornej príchytke (2) a dolnej príchytke (3) sú montážne otvory (8). K...

Zostava zemnej domovej regulačnej stanice plynu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282846

Dátum: 22.11.2002

Autori: Kováč Ladislav, Gála Tibor

MPK: F16L 3/00, G01F 15/18, F17D 1/04...

Značky: zemnej, plynů, domovej, stanice, zostava, regulačnej

Zhrnutie / Anotácia:

Zostava zemnej domovej regulačnej stanice plynu zložená z ľavého rámu, pravého rámu, horných bočníc, dolných bočníc, horných nosníkov a dolných nosníkov a debnenia, v ktorej je k vstupu výstupnej rúry (8) pripojený výstup výstupného kolena (10), s ktorým je spojený jeden koniec nosiča (11). Druhý koniec nosiča (11) je spojený so vstupným kolenom (9). Vstupná rúra (7) aj výstupná rúra (8) sú pevne spojené s horným nosníkom (5) a dolným nosníkom...

Závěs

Načítavanie...

Číslo patentu: 256849

Dátum: 15.04.1988

Autor: Dan Jiří

MPK: F16L 3/00

Značky: závěs

Text:

...provedení závěsů jsou sohemeticky zobrazeny na připojených výkresoch, kde na obr. 1 je nárys části čtyřhranněho přírubového potrubí se znázorněnými dvěmažávěsy,obr. 2 řez potrubí z obr. 1 v rovině přírubového spoje, obr. 3 řez dle obr. 2 pro potrubí malých světlostí, obr. 4 nárys alternativního provedení závěsů čtyřhranných potrubí zavěěených ve větší vzdálennsti od závěsné desky, obr. 5 řez potrubí v rovině příruby se závěsem z obr. 4 a obr....