F16L 23/12

Prírubové vzduchotechnické potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3669

Dátum: 02.12.2003

Autor: Cocuľa Michal

MPK: F24F 13/02, F16L 47/02, F16L 23/12...

Značky: potrubie, vzduchotechnické, přírubové

Text:

...obr. l znázorňuje konštrukčné riešenie príruby a protipríruby s vnútorným spojovacim elementom. Obr. 2 vyobrazuje konštrukčné riešenie príruby a protipríruby s vonkajším spojovacim elementom, obr. 3 je pohľad do vnútra potrubia so znázomenim usporiadania spevňujúceho tmelu a rohového krytu. Obr. 4 zobrazuje tvarový spoj a jeho prípravu ako aj riešenie napojenia bez tvarových úprav spájaných plôch.Prirubové vzduchotechnické zariadenie...

Manžetový spoj priečnikov súosových rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 442

Dátum: 11.05.1994

Autori: Šurhaňák Jozef, Šurhaňák Ján

MPK: F16B 12/28, F16L 23/12

Značky: manžetový, priečnikov, súosových, rúrok

Text:

...s manzetou v otvore válcovým výstupkom s rediálnym vybráním vo vnútri manžety, ktoréHo podmaLłete je posuvne upevnenà dvojice pozdľpriečnikmi vo vybrâriech ťezxoun súos 0 Wührrł. Priečnił rítom vore priečnej rür.y.o äanžetový spoj podľ ohto technického riešenie umožnuje 1spojenie priečníkov so suosmqmřrúrkami pri xerobných nákladoch.Prehľad obrázkov na výkresochManže ečnikov súomnñhrúrok v priereze s dvo tov hlv1 ma protiľe mi pr nihii...

Puzdrový spoj priečnikov súosových rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 441

Dátum: 11.05.1994

Autori: Šurhaňák Jozef, Šurhaňák Ján

MPK: F16L 23/12, F16B 12/28

Značky: puzdrový, priečnikov, rúrok, súosových

Text:

...rúrky. Púzdrový spoj podľa tohto technického riešenia umožňujepevné spojenie priečnikov so súoemýnĺrćrkami pri malých výrobných nákladoch.Prehľad obrázkov na výkresochPúzdrový spoj priečnikov súosovfth rúrok V priereze s dvoma protiľehlými priečnikmi je znázornený na pripojenom obr.l., ez j Ľ obr.l sa skladá z dvojice pozdľžnych vzájomne súosowłhrúrok 1, vložky 2, a TJverov Ž so stredovým závitovým otvorom, ťažnej skrutky Q a dvojice...

Profilová príruba na nasadenie na dotykové okraje vzduchových potrubí

Načítavanie...

Číslo patentu: 278186

Dátum: 02.02.1994

Autori: Gebhardt Manfred, Gebhardt Margret

MPK: F16L 23/12

Značky: nasadenie, profilová, dotykové, vzduchových, okraje, příruba, potrubí

Zhrnutie / Anotácia:

Jedno z ramien (7) profilovej príruby (1) má na jednej strane otvorenú dvojitú stenu (7a, 7b) na obopnutie okrajov vzduchového potrubia (3) a v druhom ramene (8) je vytvorená dutá komora (6) na uloženie ramena (2a) rohového uholníka (2). Druhé rameno (8) pozostáva z prvej bočnej steny (8a) a od roviny (9) deliacej medzery odvrátenej druhej bočnej steny (8b), ktorej prvá čiastočná oblasť (8b') prebieha rovnobežne s rovinou (9) deliacej medzery a...

Kanalizačný dilatačný prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 277697

Dátum: 06.10.1993

Autori: Kostrhun Lubomír, Danielovits Ladislav

MPK: F16L 19/02, E03F 3/06, F16L 17/02...

Značky: kanalizačný, dilatačný, prvok

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie popisuje kanalizačný dilatačný prvok na tesnenie a dilatáciu spojov potrubí, najmä betónových a kameninových rúr (9). Tvorí ho konštrukčná vložka (2) v tvare medzikružia vybavená vlisovanými drážkami (6), ktorá je uložená medzi zvislé steny (1, 3) po obvode vodotesne spojené a plynule prechádzajúce do rukávcov s prírubami (4, 5), vybavené po obvode ozubom (7) na fixáciu konštrukčnej vložky (2) a protiľahlým ozubom (11) na dotesnenie...