F16L 13/14

Zložené klzné tesnenia pre vysokotlakové spoje

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17507

Dátum: 25.11.2011

Autor: Bizzarrini Giuseppe

MPK: F16J 15/02, F16L 13/14, F16L 23/16...

Značky: klzné, vysokotlakové, zložené, tesnenia, spoje

Text:

...konfigurácii na zabezpečenie tesnosti, zatiaľ čo spodná časť uvedeného tesneniaje v pokojovej polohe pred spojenímobr. ZA predstavuje axiálny pohľad vreze na prvé uskutočnenie spoja so spojením typuobr. 2 B predstavuje trojrozmemý pohľad zodpovedajúci predchádzajúcemu pohľadu obr. 3 A zobrazuje nejaké konštrukčné detaily zodpovedajúce obr. 2 Bobr. 3 B predstavuje celkový bočný pohľad na spoj typu posuvného uloženia na obr. 2 Aobr. 4...

Dvojdielny združený fiting

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18251

Dátum: 15.09.2009

Autori: Sinoplu Sudi, Schneider Andreas

MPK: F16L 25/00, F16L 33/01, F16L 13/14...

Značky: dvojdielny, fiting, združený

Text:

...prostredníctvom O-krúžku.Spis US 3,612,584 obsahuje skrutkové spojenie medzizákladným telesom zostávajúcim z kovu a podperným telesomzostávajúcim z plastu, pričom závit je vytvorený zvláštnymspôsobom, aby sa docielilo tesniaceho účinku. Spis US 3,533,649 obsahuje fiting podľa predvýznaku nároku l.Technickým úkolom predloženého vynálezu je poskytnúť fiting,ktorý zaručí spoľahlivú tesnosť pri spojení so združenou aleboviacvrstvovou rúrkou...

Usporiadanie s fitingom, s elementom prenášajúcim silu a s klzným puzdrom, a spôsob výroby nerozoberateľného spojenia dielov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15385

Dátum: 07.07.2009

Autori: Hütte Andreas, Sinoplu Sudi, Michels Mathias

MPK: F16L 33/207, F16L 33/22, F16L 13/14...

Značky: puzdrom, výroby, fitingom, spojenia, kĺznym, spôsob, elementom, prenášajúcim, nerozoberateľného, usporiadanie, dielov

Text:

...po lisovacom postupe, takžetieto elementy sa môžu, predovšetkým za pôsobenia teplotných zmiena s tým spojeného predlžovania prípadne zmršťovanía materiáluľahšie uvoľniť, a tým zvýšiť nebezpečenstvo vzniku netesností.Technickým problémom predloženého vynálezu teda je vytvoriť usporiadanie a spôsob výroby nerozoberateľnćho spojenia dielov,pomocou ktorých je možné dosiahnuť prevádzkovo bezpečné nerozoberateľné spojenie dielov aj cez...

Lisovací fiting pre rúrku, hlavne pre rúrku z umelej hmoty alebo pre kompozitnú rúrku z umelej hmoty a kovu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17145

Dátum: 04.06.2008

Autori: Kaufmann Bernd, Bohl Marcus, Kern-emmerich Thomas

MPK: F16L 13/14, F16L 33/207

Značky: hlavne, rúrku, lisovací, hmoty, umelej, kompozitnú, fiting

Text:

...prídržnom konci najmenej jeden otvor, cez ktorý sa rozkladá blokovací prvok na axiálne fixovanie Iisovacieho puzdra na fitingovom telese,- pričom blokovací prvok vyčnieva do blokovacieho prehĺbenia łitingového telesa a končí v ňom alebo blokovací prvok zachytáva zvonku alebo podchycuje blokovací výčnelok ñtingového telesa.0011 V lisovacom fitingu podľa vynálezu je lisovacie puzdro držané v podstate koncentricky k opornému puzdru, a síce...

Spojovací nátrubok pre rúry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13807

Dátum: 18.04.2008

Autor: Mocivnik Josef

MPK: B21D 39/04, E21B 17/04, B21K 25/00...

Značky: rúry, spojovací, nátrubok

Text:

...oblasti 9 sú vytvorené ako drážkovité prehĺbenia, ktoré majú von smerujúci oblúkovitý konkávny prierez.Koniec zásuvnej časti 3 smerujúci k prvej rúre 2 je skosený tak, že zásuvná časť 3 sa na začiatku zavádzania do prvej rúry 2 dá dobre nasadiť. Ďalej je zásuvná časť 3 vybavená prstencovým golierom 10 a to na konci, na ktorý sa pripája presahujúca časť 5, čím sa vytvorí doraz pri zavádzaní zásuvnej časti 3 do prvej rúry 2 tak, že...

Spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9493

Dátum: 22.02.2007

Autori: Kaimer Bernd, Herberg Tom

MPK: F16L 37/092, F16L 13/14, F16L 37/091...

Značky: spojka

Text:

...tvarovky. Zásuvné koncesú dimenzované pre rôzne priemery a/alebo rôznu akosť koncovrúrok, ktoré majú byť zlisované.Také zásuvné adaptéry sa príkladne používajú u celkových domových inštalácií v oblasti zásobovania čerstvou vodou,príkladne tam, kde sú podlažné rozvody domu, zahŕňajúceho viac podlaží, pripojované na stúpacie vedenie. V súčasnej dobe sú podlažné rozvody často vytvorené ako plastové rúrky, pričom stúpacie vedenia pozostávajú...

Fiting alebo armatúra a spoj obsahujúci tento fiting alebo armatúru

Načítavanie...

Číslo patentu: 285501

Dátum: 07.02.2007

Autor: Viegener Walter

MPK: F16L 13/14

Značky: armatúru, armatura, fiting, obsahujúci

Zhrnutie / Anotácia:

Fiting alebo armatúra (1) na spojenie s rúrkovitou konštrukčnou súčiastkou (6) je vybavená koncovou časťou (2), ktorá je lisovateľná na vytvorenie spoja a má prstencovitý podvalok (3), v ktorom je umiestnený tesniaci krúžok (7). Na podvalku (3) je umiestnené aspoň jedno vydutie (8) alebo vyhĺbenie (8') a v oblasti vydutia (8) alebo vyhĺbenia (8') je medzi tesniacim krúžkom (7) a stenou koncovej časti (2) vytvorený odstup (9, 9'). Pred lisovaním...

Spojenie rúrok so zlepšenou pevnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4582

Dátum: 08.10.2005

Autor: Schwalm Dieter

MPK: F16L 33/22, F16L 13/14

Značky: rúrok, spojenie, zlepšenou, pevnosťou

Text:

...väčšiu strmosť ako druhý čiastkový úsek. Pomocou tohto opatrenia sa podstatne uľahčí nasúvanieNa svojej vonkajšej strane, v oblasti stredového úseku môže zvierací krúžok výhodnejšie obsahovat obvodové zúženie. Toto podporuje elastickú deforrnáciu krúžku vPredložená inovácía má byť teraz bližšie vysvetlená pomocou príkladovuskutočnenia. Za týmto účelom zobrazuje obrázok l zvierací krúžok prvého variantu stvárnenia, nespadajúci do rámca...

Spôsob výroby stlačiteľného fitingu a zariadenie na vykonávanie tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281939

Dátum: 09.07.2001

Autori: Grau Wolfgang, Viegener Walter, Walter Heinz

MPK: B21D 17/02, B21D 51/16, B21D 41/00...

Značky: výroby, tohto, vykonávanie, fitingu, zariadenie, spôsobu, spôsob, stlačitelného

Zhrnutie / Anotácia:

Po vybehnutí oporného tŕňa (19, 19') s ubíjacím zariadením (14, 15) von z rúrkovej prípojnej časti (12, 13) sa zavedie do rúrkovej prípojnej časti (12, 13) valček (29, 29'), ktorým sa valcovaním vytvorí zvnútra v oblasti prstencovej drážky (7, 8, 23) obvodový vrub a stlačiteľný fiting sa vyberie z matrice (2), pričom polotovar (11) sa po vložení do matrice (2) a pred nabehnutím oporného tŕňa (19, 19') na rúrkovej prípojnej časti (12, 13)...

Potrubný spoj najmä na spojenie plastových a kovových rúrok malých priemerov

Načítavanie...

Číslo patentu: 280499

Dátum: 13.05.1992

Autori: Vass Tibor, Juhász Lászlo

MPK: F16L 47/04, F16L 13/14

Značky: najmä, kovových, priemerov, malých, potrubný, spojenie, rúrok, plášťových

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný spoj pozostáva z vonkajšieho spojovacieho kovového puzdra (1) a vnútorného kovového puzdra (2). Vnútorný otvor (4) vonkajšieho spojovacieho kovového puzdra (1) je vybavený drážkovaním (C). Vnútorné kovové puzdro (2) je tenkostenné a je na jednom konci vybavené lemom (11). Spojenie rúr sa vykonáva pomocou vonkajšieho spojovacieho kovového puzdra (1) a vnútorného kovového puzdra (2) roztiahnutím vnútorného kovového puzdra (2) a vtlačením...