F16L 11/12

Šesťvrstvová rúrka s vnútornou vrstvou z polybutylénu pre vykurovacie systémy

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6693

Dátum: 04.03.2014

Autor: Balent Karol

MPK: F16L 11/08, F24D 3/14, F16L 11/12...

Značky: rúrka, šesťvrstvová, vnútornou, vykurovacie, vrstvou, systémy, polybutylénu

Text:

...pre vykurovacie systémy.Táto šesťvrstvová rúrka s vnútomou vrstvou z polybutylénu pre vykurovacie systémy obsahuje šesť vrstiev, a to z vnútornú vrstvu vyrobenú z vysoko flexibílného a tepelne stabilizovaného polybutylénu, adhéznu vrstvu, ktorá slúži na prepojenie medzi vnútomou vrstvou z polybutylénu a ďalšou vrstvou, vrstvu z hliníka tvoriacu protikyslíkovú bariéru, adhéznu vrstvu medzi vrstvou z hliníka a ďalšou vrstvou, vrstvu z...

Zostava rozťahovateľnej hadice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18641

Dátum: 24.07.2012

Autor: Berardi Michael

MPK: F16L 11/20, F16L 11/10, F16L 11/12...

Značky: zostava, hadice, rozťahovateľnej

Text:

...rúrkový prvok, ktorý obsahuje otvorený prvý koniec, otvorený druhý koniec a obvodovú stenu pokračujúcu medzi prvým a druhým otvoreným koncom. Prierez priečne na pozdĺžnu os rúrkoveho prvku má všeobecne predĺžený tvar, keď je rúrkový prvok naplnený tekutinou, a v podstate sploštený tvar, keď rúrkový prvok nieje naplnený tekutinou.-3 0020 US 2003/0,098,084 A 1 si vyžaduje prítomnosť kovovej pružiny ako súčasť vonkajšej rúry,ktorá je potrebná...

Zariadenie pre automatizované privádzanie spojovacích elementov do spracúvajúcej jednotky a prívodnej hadice pre tieto spojovacie elementy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17897

Dátum: 17.01.2012

Autor: Kühn Hans-peter

MPK: B25J 19/00, B23P 19/00, B21J 15/32...

Značky: spojovacích, spojovacie, automatizované, elementy, zariadenie, tieto, prívodnej, spracúvajúcej, jednotky, hadice, privádzanie, elementov

Text:

...tekutiny alebo elektrické vedenia pre napájanie spracúvajúcej jednotky. U takých zväzkov hadíc sa jedná o vedenia, ktoré sú prispôsobené priebehu pohybov viacosového priemyselného robota,au ktorých je viac napájacích vedení vedených v jednej spoločnej hadici alebo rúrke. Obvykle je upravená jedna kompletná jednotka svedeniami, ktoré poskytujú napríklad prostredníctvom pružných jednotiek atď. vyrovnávanie dĺžky zväzku hadíc potrebných v...

Potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16393

Dátum: 27.10.2010

Autor: Özpolat Ilgaz

MPK: F16L 11/12, F16L 9/00, F16L 9/127...

Značky: potrubie

Text:

...prevádzkovom staveObrázok 2 znázorňuje prierez rúry podľa Obrázku 1 v komprimovanom prepravnom a skladovacom stave aObrázok 3 znázorňuje prierez rúry podľa vynálezu v prevádzkovom stave ako prechod medzi obdĺžnikovým a kruhovým prierezom.0008 Rúra 1 zvolená ako prlkladné uskutočnenie má za normálnych podmienok v podstate obdĺžnikový prierez, ako je možné vidiet na obrázku 1. Je možné vidiet, že rohy sú zaoblené. Rúra 1 sa skladá zo stenových...

Hadica z ohybného materiálu a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 285687

Dátum: 17.05.2007

Autori: Koestler Thomas, Emmrich Michael, Weitzel Kai

MPK: F16L 33/00, F16L 33/22, F16L 11/12...

Značky: výroby, hadica, materiálů, spôsob, ohybného

Zhrnutie / Anotácia:

Hadica z ohybného materiálu je vybavená prinajmenšom na jednom koncovom úseku (5) trvalo umiestneným spojovacím zariadením (2), ktoré má pridržiavací úsek (7) tvaru valcového plášťa, ktorý je prispôsobený vonkajšiemu obrysu hadice (1) a hadicu prinajmenšom po úsekoch v axiálnom smere prekrýva, pričom spojovacie zariadenie (2) je vyrobené prinajmenšom po úsekoch z termoplastu a na hadicu je nanesené vstrekovaním. Na vnútornej strane hadice je...

Polyamidové viacvrstvové rúry na prepravu tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16278

Dátum: 04.04.2006

Autori: Amouroux Nicolas, Steng Michaëla

MPK: C08G 69/26, B32B 27/18, B32B 27/34...

Značky: rúry, tekutin, prepravu, polyamidové, viacvrstvové

Text:

...1,2 do 1,8. Vlastná viskozita sa meria pri 20 °C pre koncentráciu 0,5 v metakrezole. Polyamid vonkajšej vrstvy (1) môže obsahovat od 0 hmotn. do 30 hmotn. najmenej jedného produktu vybraného z plastifikátorov resp. rázových modifikátorov na 100 až 70 polyamidu. 0017 Ako príklady plastifikátorov možno spomenúť deriváty benzénsulfónamidu ako je N-butyIbenzénsulfónamid (BBSA), etyltoluénsulfónamid alebo N-cyklohexyltoluénsuIfónamid estery...

Spôsob bezvýkopového kladenia plastových rúrok

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1518

Dátum: 09.02.2005

Autor: Späth Thorsten

MPK: E21B 17/00, F16L 11/12, E21B 7/00...

Značky: rúrok, spôsob, bezvýkopového, plášťových, kladenia

Text:

...do vrstvy z gumovitêho materiálu V blízkosti vnútorného prierezu elektricky vodivý drôt, aby sa tak včas zabezpečilo, že bola hadica vo vnútri poškodená, takže sa dá potom systém ihneď odtlakovať. Elektricky vodivý drôt môže pozostávať z hliníka a nachádzať sa skrutkovito vnútri vnútornej gumovitej vrstvy. Hadica vykazuje tiež vonkajšiu gumovitú kryciu vrstvu a je ohybná, čo je potrebné pre použitie, menovite na dopravu média na opieskovanie...

Viacvrstvová trubica na báze polyamidov na vedenie média

Načítavanie...

Číslo patentu: E 933

Dátum: 29.06.2004

Autor: Micheneau Sébastien

MPK: F16L 11/12

Značky: vedenie, trubica, viacvrstvová, media, polyamidov, báze

Text:

...94/1 od spoločnosti AKZO NOBEL uvádza, že merný odpor formulácie veľmi prudko klesá pri dosiahnutí kritického obsahu, nazvaného prah perkolácie. Akobsah sadzí ďalej stúpa, odpor sa rýchlo znižuje, až dosiahnestabilnú úroveň (plató). Pre danú živicu sa teda uprednostňuje pracovať v úrovni plató, v ktorej chyba v dávkovaní bude mať len malý vplyv na odpor výsledného produktu.0009 Z prihlášky patentu EP 0 731 308 sú známe trubice na vedenie...

Hadicové a rúrové vedenie pre viacfázové prúdenie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3387

Dátum: 18.03.2004

Autori: Caro Colin Gerald, Watkins Nicholas, Birch Philip Lloyd, Yacoub Magdi

MPK: E21B 17/00, A61F 2/06, F16L 11/12...

Značky: prúdenie, vedenie, viacfázové, rúrové, hadicové

Text:

...nebudú hromadiť v spodných častiach rúry a tak je tu menšie riziko prerušenia prúdenia, ktoré by vzniklo takýmto spôsobom.Tieto výhody rozoberieme ďalej s odkazom na potrubie ťažobného vrtu. Ako sme uviedli vyššie, vodorovná časť známych potrubí ťažobných vrtov sa môže vlniť tak vodorovne, ako aj zvisle. Krivky v takto vytvorenom vrte majú také malé zakrivenie, že majú zanedbateľný vplyv na povahu prúdenia fluida pozdĺž vrtu. Takéto prúdenie...

Rúrka na rozvod tekutín v motorových vozidlách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1776

Dátum: 14.03.2003

Autor: Milhas Pierre

MPK: F16L 9/00, F16L 11/12

Značky: rúrka, motorových, vozidlách, tekutin, rozvod

Text:

...bariéry, čo dáva možnosťvyrábať rúrky flexibilné a ľahko tvarovateľné.0009 V rúrke podľa vynálezu, vnútorná vrstva je z materiálu vybraného medzi uvedenými polyamid 6 (PA 6) alebo polyester(PTB, PBTP, PET) alebo kopolyester (polyesteréter, polyétereter, polyéterester). Navyše je táto vnútorná vrstvavystavená úprave odolnosti voči teplote. Môže mať náboj, alebo taký stupeň, ktorý ho zaradí medzi vodiče, alebo polovodiče,čiže s merným...

Ohybná viacvrstvová ohrievateľná hadica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 778

Dátum: 15.11.2002

Autori: Schmelter Klaus, Besche Anton

MPK: F16L 11/12

Značky: ohrievateľná, hadica, viacvrstvová, ohybná

Text:

...jedným vyhrievacím vodičom tak,aby bolo možné jednoduché a spoľahlivé vytvorenie elektrickéhokontaktu vyhrievacieho vodiča so zdrojom napätia.0008 Táto úloha sa rieši pri ohybnej, viacvrstvovej, ohrievateľnej hadici podľa predvýznaku nároku 1 pomocou znakov0009 Ďalšie zdokonalenia. a výhodné vyhotovenia vyplývajú zo0010 Usporiadanínl vyhrievacieho vodiča mimo vonkajšiu vrstvu spevňovacej vrstvy, ale pod elastomérnou vonkajšou vrstvou...

Viacvrstvová hadica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2829

Dátum: 11.10.2002

Autor: Van Hooren Marc

MPK: B32B 25/00, F16L 11/12, B32B 1/00...

Značky: viacvrstvová, hadica

Text:

...65 .V praxi sa ukázalo, že tento materiál zvlášť dobre spĺňa požiadavky, ktoré sa kladú na vnútornú, s pohonnou látkou v styku sa nachádzajúcu vrstvu. Tento materiál je dostatočne odolný voči pohonným látkam a súčasne poskytuje dobrý hradiaci účinok.Grañt sa môže pridat k elastoméru s obsahom ŕluóru výhodne ako graŕitovýprášok. Najmä sa pritom môže použit syntetický grañtový prášok.Podľa výhodnej formy uskutočnenia môže tento giaŕitový...

Způsob přípravy vyhřívané hadice nebo trubky a přípravek k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260147

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pavlíček Zdeněk, Barta Čestmír, Hejl Milan

MPK: F16L 11/12

Značky: hadice, provádění, přípravy, přípravek, způsob, trubky, způsobu, tohoto, vyhřívané

Text:

...je tavná teplota použité hadice nebo trubky. íJednoduehoet technologie vyroby a nižší výrobní náklady jsou předoàti popaanéhovzpůaobu vyroby vyhřívanê°hadiee nebo, trubky.Uspořádáni připravku pro provádění způsobu pripąavy vyhři~ Vané hadica nebo trubky podle vynálezu je uvodeno na přiloženém výkresu.Připravek je tvořen tyčí , na jejimž povrchu je vytvořena alespoň jedna drážka g ve tvaru šroubovice. Tyč je ukončena šestihranem 1.Tyč...

Vinutá laminátová roura s propustným pláštěm

Načítavanie...

Číslo patentu: 259680

Dátum: 17.10.1988

Autori: Hovorka Jaromír, Volfová Marie, Skupin Lumír, Návrat Emil

MPK: F16L 11/12, F16L 11/16

Značky: pláštěm, roura, propustným, vinutá, laminátová

Text:

...pláště, navinutých z polyesterového sxelného lamínátu se strukturou sítě,mezi nímiž je upravena střední vrstva, navinutá ze sítoviny. Podle dalšího význaku vynálezu může být střední vrstva tvořena tkaninou nebo rohoží z termoplastu.Vytvořením vnitřní vrstvy pláž-tě a vnější vrstvy pláště rnavinutím z polyestąxrovéřxo skelného laminátu se strukturou sítě s oky velikosti 8 až 15 mm astřední vrstvy nnvínutím z pruhu sitoviny z termoplastu s...