F16L 11/04

Viacvrstvová štruktúra obsahujúca vrstvu špecifického kopolyamidu a bariérovú vrstvu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16722

Dátum: 12.04.2012

Autori: Benet Sylvain, Vermogen Alexandre, Montanari Thibaut, Montezin Fabrice, Blondel Philippe

MPK: B32B 27/28, B32B 27/08, B32B 1/08...

Značky: specifického, kopolyamidů, obsahujúca, viacvrstvová, bariérovú, vrstvu, struktura

Text:

...dusíkový atóm a- kde molárny pomer (s)/(a) je v rozsahu od 1 do 3 a- vrstvu (L 2) tvorenú z kompozície prevažne obsahujúcej jeden alebo viac kopolymerov tetrafluóretylénu (TFE), pričom uvedený kopolymérje nevyhnutne funkcionalizovaný TFE, ked vrstva(L 2) je v styku s vrstvou (L 1) alebo v styku s medzivrstvou zväčša obsahujúcou jeden alebo viac polyamidov.0019 vynález sa taktiež týka rúry obsahujúcej štruktúru deñnovanú vyššie.0020 vynález sa...

Viacvrstvová vystužená polymérna rúra a systém rúr

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18602

Dátum: 07.10.2011

Autori: Kovriga Vladislav Vitalyevich, Gvozdev Igor Vasilyevich, Shmelev Aleksandr Yuryevich, Samoilov Sergey Vasilyevich, Gorilovskiy Miron Isaakovich, Shvabauer Vladimir Vasilyevich

MPK: B32B 1/08, B32B 27/32, B32B 27/12...

Značky: viacvrstvová, vystužená, rúra, polymérna, systém

Text:

...polymérna vrstva navrhovanej rúry je vyrobená zo zosieťovaného alebo tepelneodolného polymém, výhodne polyetylénu alebo polybuténu.Výstužná vrstva rúry je vyrobená z vysoko pevných a vysoko modulárnych polymérnych vlákien, výhodne aramidových, polyesterových alebo polyetylénových vlákien. Výstužná rúra pozostáva zo sieťoviny. Môže byt vytvorená prekrývanim sa niekoľkých za sebou idúcichvrstiev sieťovíny. Bariérová vrstva,...

Adhézna kompozícia a štruktúra obsahujúca aspoň jednu vrstvu uvedenej kompozície

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11430

Dátum: 27.02.2009

Autori: Montanari Thibaut, Ferreiro Vincent, Montezin Fabrice

MPK: B32B 27/08, B32B 1/08, B32B 27/34...

Značky: kompozície, struktura, aspoň, adhézna, obsahujúca, uvedenej, vrstvu, kompozícia, jednu

Text:

...alebo viac0007 Bežným spôsobom sú použité trubice vyrobené pomocou monoextrúzie, pokiaľ ide o jednovrstvovú trubicu, alebo pomocou spoločnej extrúzie rôznych vrstiev, pokiaľ ide o viacvrstvovútrubicu, a to pomocou bežných techník spracovania termoplastov.0008 Na zaistenie dobrej rozmerovej stability Viacvrstvovej trubice je podstatné mať výbornú adhéziu medzi rôznymi vrstvami polymérov tvoriacich trubicu. Klasickým spôsobon 1 je medzi...

Polyamidové viacvrstvové rúry na prepravu tekutín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16278

Dátum: 04.04.2006

Autori: Amouroux Nicolas, Steng Michaëla

MPK: C08G 69/26, B32B 27/18, B32B 27/34...

Značky: rúry, polyamidové, tekutin, viacvrstvové, prepravu

Text:

...1,2 do 1,8. Vlastná viskozita sa meria pri 20 °C pre koncentráciu 0,5 v metakrezole. Polyamid vonkajšej vrstvy (1) môže obsahovat od 0 hmotn. do 30 hmotn. najmenej jedného produktu vybraného z plastifikátorov resp. rázových modifikátorov na 100 až 70 polyamidu. 0017 Ako príklady plastifikátorov možno spomenúť deriváty benzénsulfónamidu ako je N-butyIbenzénsulfónamid (BBSA), etyltoluénsulfónamid alebo N-cyklohexyltoluénsuIfónamid estery...

Viacvrstvová rúrka a spôsob jej výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 284166

Dátum: 30.08.2004

Autori: Stoffelsma Jan Uilke, Besten Markus Wilhelmus Johannes, Van Dijk Berend Jan, Borth Rainer

MPK: F16L 9/12, F16L 11/04

Značky: výroby, spôsob, rúrka, viacvrstvová

Zhrnutie / Anotácia:

Viacvrstvová rúrka z plastu obsahuje najmenej jednu vrstvu (3), ktorá pozostáva z polyolefínu stuženého minerálnou látkou alebo zmesou minerálnych látok, pričom podiel polyolefínu v tejto vrstve (3) je 25 až 70 % hmotn., a táto vrstva (3) je vypevnená na mernú hmotnosť, ktorá je najmenej o 10 % nižšia ako merná hmotnosť nevypenenej vrstvy spevnenej minerálnymi látkami s identickým zložením.

Viacvrstvové potrubie určené najmä pre chladiace obvody tepelných motorov automobilov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 909

Dátum: 08.07.2004

Autor: Dabouineau Johann

MPK: B32B 27/08, B32B 27/28, B32B 1/00...

Značky: motorov, obvody, chladiace, potrubie, určené, najmä, automobilov, tepelných, viacvrstvové

Text:

...voči tlaku a teplote.0017 Použitá termoplastická látka obsahuje polyfenylénsulfid(PPS), ktorý vyrába napríklad firma CHEVRON PHILLIPS pod názvom RYTON XTEL, XE a najmä XE 3200 alebo XE 3400.0018 Látka vnútornej vrstvy 1 tvorí dvojitú bariéru chrániacu hmotu vonkajšej vrstvy 2, ktorá je nad 100 °C málo odolná hydrolýze.0019 Variantom látky použitej pre vonkajšiu vrstvu 2 môže byť látka stabilná voči hydrolýze a/alebo glykolýze a/alebo...

Izolačná hadička so štrbinou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2488

Dátum: 10.05.2004

Autori: Loch Roland, Fischer Helmuth

MPK: H01B 3/30, F16L 11/04, H01B 7/02...

Značky: izolačná, štrbinou, hadička

Text:

...hadičky, avšak aj z termoplasticky tvarovaného pásoveho materiálu. V prvom prípade sa izolačná hadička vytlačí, potom sa urobí štrbina a zatočí sa na najmenší priemer. V druhom prípade sa izolačná hadička vyformuje z plochého materiálu. Podľa uskutočnenia vynálezu,ktorému sa dáva prednosť, sa izolačná hadička zatočí do tvaru špirály. Prednostne sa ako materiál používa polyuretán. Môžu byť však použité aj iné materiály, ako PVC,...

Rúrka z termoplastického materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 283719

Dátum: 18.11.2003

Autori: Bröcker Manfred, Baumgärtel Christof

MPK: B29C 47/06, B29D 24/00, F16L 11/04...

Značky: materiálů, rúrka, termoplastického

Zhrnutie / Anotácia:

Rúrka pozostáva najmenej z dvoch vrstiev termoplastov odlišných vlastností, pričom vnútorná rúrka ako nosná vrstva je na svojom vonkajšom obvode opláštená krycou vrstvou zo zosieťovaného polyetylénu a termoplastom vnútornej rúrky je polyetylén s vysokou hustotou s dlhodobou pevnosťou väčšou ako 8 N/mm2, konštrukcia vnútorná rúrka/krycia vrstva je so zreteľom na hrúbku steny v celkovom priereze identická s hrúbkou steny jednovrstvovej rúrky z...

Viacvrstvová ohybná hadica

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1133

Dátum: 09.10.2003

Autori: Seyler Andreas, Rösch Thomas

MPK: F16L 11/08, F16L 11/04

Značky: viacvrstvová, hadica, ohybná

Text:

...vrstvy bude menšia než hrúbka krycej vrstvy, pretože takýmto pomerom sa dá zaručiť tak dobrá pevnosť, ako aj dostatočne vysoká ohybnost hadice.Tiež sa môže Likázat byt výhodným, ked hrúbka vnútornej vrstvy bude nanajvýš polovičná v porovnaní s hrúbkou krycej vrstvy, pretože tento pomer je vhodný na to, aby sa vyrobila hadica s dobrou pevnosťou a dostatočne vysokou ohybnosťou.Okrem toho môže byt výhodné, keď vnútorná vrstva vykazuje...

Viacvrstvové potrubie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 313

Dátum: 20.12.2002

Autori: Desch Thorsten, Ehret Martin, Schieb Michael, Seyler Andreas

MPK: F16L 9/00, F16L 11/04

Značky: viacvrstvové, potrubie

Text:

...alkoholu a3 súčasne proti ich zmesiam, pričom podiel alkoholu sa môže meniť v širokom koncentračnom rozsahu. V porovnani so známymi polyamidmi, používanými v palivových potrubiach, ako sú PA 11 alebo PA 12, však polyester vykazuje menšiu odolnost proti hydrolýze, takže tento materiál sa nedá použit ako monopotrubie, ale dá sa použit ako jedna vrstva vo viacvrstvovom potrubí.V DE 42 14 383 sa navrhuje palivové potrubie s vonkajšou vrstvou z...

Ohybná ochranná hadica na dlhý materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 282731

Dátum: 28.10.2002

Autor: Eilentropp Heinz

MPK: B65D 85/08, F16L 11/04, F16L 11/02...

Značky: hadica, ohybná, materiál, dlhý, ochranná

Zhrnutie / Anotácia:

Ohybná ochranná hadica na dlhý materiál, ako napríklad elektrické vedenia, potrubia, zväzok rúrok alebo podobne, z izolujúcich vlákien alebo povrazcov (8) tvorí samonosnú pletenú hadicu, ktorá je vyrobená z jednotlivých vlákien alebo povrazcov (8) vysoko pevných v ťahu a v smere osi je málo predĺžiteľná, naproti tomu v radiálnom smere je vysoko predĺžiteľná.

Viacvrstvová rúrka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1936

Dátum: 09.09.1998

Autori: Van Dijk Berend Jan, Stoffelsma Jan Uilke, Borth Rainer, Besten Markus Wilhelmus Johannes

MPK: F16L 9/12, F16L 11/04

Značky: viacvrstvová, rúrka

Text:

...Regenerát je vratný materiál, ktorý vzniká výrobnýmodpadom a - bez ďalšieho použitia - je opät zavádzaný do výrobného procesu.Recyklát je z výrobku nachádzajúceho sa už raz v použití späť získaný materiál, ktorý sa spracováva na iný alebo na rovnaký výrobok.V predloženom prípade je pojem radiálna rúrková tuhost potrebné postavit na úroveň s vrcholovou tuhostou. Vrcholová tuhost je každá tuhosť, ktorá pôsobí proti zaťaženiu na vrchole rúrky,...