F16K 47/00

Ventil a spôsob nastavenia toku média

Načítavanie...

Číslo patentu: 285708

Dátum: 30.05.2007

Autor: Lundqvist Per

MPK: F16K 47/00, F16K 5/06

Značky: media, spôsob, nastavenia, ventil

Zhrnutie / Anotácia:

Ventil (1) obsahuje ventilový plášť (2) so vstupom (3) a výstupom (4) prednostne usporiadanými priamo navzájom oproti sebe na protiľahlých stranách plášťa (2). Vo ventilovom plášti (2) medzi vstupom (3) a výstupom (4) je ventilové teleso (5) uskutočnené s v podstate cylindrickým priechodom (6) a otočne umiestnené v plášti (2) tak, že ventilom (1) v úplne otvorenej polohe priechod (6) spolu so vstupom (3) a výstupom (4) ležia navzájom v jednej...

Škrticí zařízení

Načítavanie...

Číslo patentu: 269331

Dátum: 11.04.1990

Autor: Doležal Jiří

MPK: F16L 55/04, F16K 47/00

Značky: zařízení, škrticí

Text:

...z těleaa l opatřaněho vstupním hrdlem e výetupním hrdlom, mezi nímíž je v têleee l upravena průtočnà dutina ee škrtícím kanálem 5 ve škrtící vložce, v níž je uloženo pouzdro Š ae šeetí redíálními otvory Z v řadě za~ Gstänýmí do škrtícího kanálu 5. V pouzdro § je uloženo otočné duté vřeteno g ee šesti propojovacími otvory g v úrovní rediálních otvoru Z rozloženýni ve äroubovicí po 60 °c. škrtící kanál 5 je upravan mezi přepežkeei g...

Vícestupňový ventil

Načítavanie...

Číslo patentu: 254783

Dátum: 15.02.1988

Autor: Vinopal Stanislav

MPK: F16K 47/00

Značky: ventil, vícestupňový

Text:

...703 vého ventilu byl nejvýše roven 50 jeho jmenovité světlosti. Průměr výstupní komory, případně jmenovitá světlost výstupního hrdla ventilu může být stejné nebo o jeden až dve. stupně větší,než je jmenovitá světlost vstupního hrdla tělesa ventiluKonkrětní příklady provedení podle vynálezu jsou schematáecky znázorněny na připojených výkresech, kde obr. 1 je osový řez nárožním ventilem se dvěma škrtícími stupni v základním provedení, obr. 2 až...

Bezpečnostní ventilový kryt

Načítavanie...

Číslo patentu: 235738

Dátum: 01.12.1986

Autor: Čechura Jaromír

MPK: F16K 47/00

Značky: ventilový, bezpečnostní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zdokonalení bezpečnosti a hygieny práce při používání přetlakového hrnce, zejména snížení možnosti opaření a snížení hlučnosti tryskající páry z ventilu. Uvedeného účelu se dosáhne použitím bezpečnostního ventilového krytu, který je tvořen pláštěm, v jehož nejnižší části je po celém jeho obvodu provedena první perforace pro odvod plynné i zkondenzované páry, zaslepeným shora víkem, které je od hlavice ventilu vzdáleno...